Υπουργείο Παιδείας: Ανάκληση απόφασης επιχορήγησης Πανεπιστημίων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Υπουργείο Παιδείας: Ανάκληση απόφασης επιχορήγησης Πανεπιστημίων

Η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, υπέγραψε την ανάκληση της αριθμ. 99868/Β2/9-8-2022 Υπουργικής Απόφασης και Έκδοση Απόφασης Επιχορήγησης Πανεπιστημίων και ΑΣΠΑΙΤΕ για κάλυψη δαπανών λειτουργίας, οικονομικού έτους 2022 (10%).

Πιο αναλυτικά, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε την αριθμ. 99868/Β2/9-8-2022 Υπουργική Απόφαση.

Β.1. Επιχορηγούμε τα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2310802012 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά» του Ειδικού Φορέα 1019-208-0000000 με συνολικό ύψος των 10.498.103,00 €.

Β.2. Επιχορηγούμε την ΑΣΠΑΙΤΕ σε βάρος των πιστώσεων του Α.Λ.Ε. 2310802013 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα   Τεχνολογικά   Εκπαιδευτικά   Ιδρύματα   (Α.Τ.Ε.Ι)   για    λειτουργικές    δαπάνες    γενικά» του Ειδικού Φορέα 1019-208-0000000 με συνολικό ύψος 74.265,00 € του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ)  οικονομικού έτους 2022 ως εξής:

Α/Α

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

1

Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

1.287.045,00

2

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης

 

1.401.589,00

3

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

409.086,00

4

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

217.759,00

5

 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

244.822,00

6

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών &

Πολιτικών Επιστημών

 

206.850,00

7

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

219.647,00

8

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

182.305,00

9

 

Πανεπιστήμιο Πατρών

 

898.729,00

10

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

529.503,00

11

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

428.806,00

12

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

392.092,00

13

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

724.395,00

14

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

463.001,00

15

 

Πολυτεχνείο Κρήτης

 

139.718,00

16

 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

191.536,00

17

 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

83.076,00 €

18

 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

371.953,00

19

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

411.603,00

20

 

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

 

704.676,00

21

 

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

261.186,00

22

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

645.726,00

23

 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

 

83.000,00

24

 

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικών & Τεχνολογικών Επιστημών

 

 

74.265,00 €

 

Σύνολο

 

10.572.368,00

--

Γ. Εγκρίνουμε την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του κάθε Ιδρύματος και στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του, σε βάρος της πίστωσης του Α.Λ.Ε. 2310802012 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά» (ύψους 10.498.103,00 €) και του Α.Λ.Ε. 2310802013 Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά» (ύψους 74.265,00€) του Ε.Φ. 1019-208-0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης», του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) οικονομικού έτους 2022.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.