ΕΘΑΑΕ: Διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης των Μεταπτυχιακών των ΑΕΙ

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ): Ακαδημαϊκή πιστοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

ΕΘΑΑΕ: Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προτάσεων για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ορίζεται η Τρίτη 31/01/2023.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) καλεί τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να υποβάλουν Προτάσεις για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές.


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!

Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση των ΠΜΣ, ο φάκελος της Πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Α0. Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου.

Α1. Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΜΣ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών». Η πρόταση αφορά τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία. Εάν πρόκειται για διατμηματικό ΠΜΣ, τότε η Πρόταση υποβάλλεται από το επισπεύδον Τμήμα.

Α2. Πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ΠΜΣ (κείμενο 1 - 2 σελίδων). Η πολιτική ποιότητας μπορεί να είναι κοινή για όλα τα ΠΜΣ της ακαδημαϊκής μονάδας, αλλά περιλαμβάνεται σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση.

Α3. Στοχοθεσία Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για το ΠΜΣ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

SOS: Ενημέρωση για όλα τα Δωρεάν Μεταπτυχιακά: Την ενημερωτική σελίδα για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για κάθε νέα προκήρυξη Δωρεάν Μεταπτυχιακού στην Ελλάδα, πατήστε ΕΔΩ.

Α4. Απόφαση Συγκλήτου για την ίδρυση του ΠΜΣ.

Α5. Οδηγός Σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του ΠΜΣ και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΜΣ).

Α6. Περιγράμματα μαθημάτων (σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΘΑΑΕ) για όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ, σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf με αρίθμηση σελίδων, Πίνακα Περιεχομένων με μαθήματα οργανωμένα ανά εξάμηνο σπουδών, και αριθμό σελίδας για κάθε μάθημα.

Α7. Ονομαστικός κατάλογος διδακτικού προσωπικού (με γνωστικά αντικείμενα, σχέση εργασίας, ανάθεση διδακτικού έργου στο ΠΜΣ σε ώρες και λοιπές υποχρεώσεις διδασκαλίας σε ώρες).

Α8. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ με κατάσταση ευρημάτων και ενδεχόμενες προτεινόμενες προληπτικές/ διορθωτικές ενέργειες).

Α9. Αξιολόγηση από τους φοιτητές: α) Δείγμα πλήρως συμπληρωμένου ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση μαθήματος /διδάσκοντα του ΠΜΣ από τους φοιτητές, β) Αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας του συνόλου των ερωτηματολογίων ανά ερώτηση για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σχολιασμός των αποτελεσμάτων και προτάσεις αντιμετώπισης των αδυναμιών.

Α10. Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών

Α11. Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου

Α12. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ

Α13. Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας

Α14. Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών Η ακαδημαϊκή μονάδα μπορεί να εφαρμόζει κοινούς κανονισμούς για όλα τα ΠΜΣ, οπότε περιλαμβάνονται σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση.

Α15. Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα

Α16. Συνοπτική αναφορά των επιδόσεων του διδακτικού προσωπικού σε επιστημονικό -ερευνητικό και διδακτικό έργο, βάσει και διεθνών αναγνωρισμένων συστημάτων αξιολόγησης επιστημόνων (π.χ. Google Scholar, Scopus, κ.ο.κ.).

Α17. Αναφορές δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για όλα τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο .pdf από το ΟΠΕΣΠ, ενότητες Ίδρυμα, Τμήμα, ΠΜΣ).

Α18. Έκθεση προόδου για το εν λόγω ΠΜΣ για τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση ενδεχόμενων συστάσεων της Έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και της Έκθεσης πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, σχετικά με τα ΠΜΣ.

Α19. Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. μελέτες απορρόφησης αποφοίτων, ερευνητικές επιδόσεις κ.λπ.) με σήμανση Α19.1, Α19.2, Α19.3 κ.λπ. Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την πιστοποίηση ενός Προγράμματος Σπουδών αποτελεί η ύπαρξη πιστοποιημένου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του αντίστοιχου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ.

ΙΙ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προτάσεων ορίζεται η Τρίτη 31/01/2023. Ο έλεγχος πληρότητας των Προτάσεων και ο προγραμματισμός των πιστοποιήσεων θα γίνεται με βάση τη χρονολογική σειρά της υποβολής τους, ανεξάρτητα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1) Οι Προτάσεις και τα Παραρτήματά τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΘΑΑΕ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα: «Υποβολή Πρότασης Πιστοποίησης ΠΜΣ: … (τίτλος) του…. (ονομασία ΑΕΙ)».

2) Όλα τα αρχεία θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .pdf. Η σήμανση των υπό υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων θα πρέπει να ακολουθεί αυτή των οδηγιών υποβολής. Ο τίτλος κάθε αρχείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30 χαρακτήρες. Τα αρχεία δεν θα πρέπει να είναι οργανωμένα σε πολλαπλούς υποφακέλους, διαφορετικά καθίσταται δυσχερής η πρόσβαση σε κάθε αρχείο εξαιτίας της μεγάλης διαδρομής.

3) Επειδή το συνολικό μέγεθος των αρχείων ενδέχεται να υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο της ηλεκτρονικής αποστολής, οι ΜΟΔΙΠ των Ιδρυμάτων παρακαλούνται να αποστέλλουν τα αρχεία με τη χρήση συνδέσμου σε λογαριασμό Dropbox ή Google Drive, ή μέσω WeΤransfer. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να επιτρέπουν πρόσβαση στην ΕΘΑΑΕ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

4) Στο διαβιβαστικό έγγραφο της Πρότασης θα πρέπει να δηλώνονται ο υπεύθυνος επικοινωνίας του οικείου Τμήματος και ο υπεύθυνος επικοινωνίας εκ μέρους της ΜΟΔΙΠ (όνομα, e-mail και τηλέφωνο).

5) Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος της Πρότασης Πιστοποίησης πραγματοποιείται μία φορά και δίνεται προθεσμία 2 εβδομάδων για την υποβολή αναθεωρημένης Πρότασης.

IV. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου πληρότητας των Προτάσεων περιγράφεται αναλυτικά στον «Οδηγό Πιστοποίησης». Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 210 9220944 και 210 9220238 ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την κ. Ιωάννα Λεράκη (εσωτ. 147) ή την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ κ. Αικατερίνη Τσαλίκη (εσωτ. 135).

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ 
Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Πρότυπο για την Πιστοποίηση της Ποιότητας των ΠΜΣ

2. Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

3. Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΜΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr