Το πρώτο ΑΕΙ που θα εκδίδει πτυχίο, βεβαιώσεις σπουδών και στα αγγλικά!

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το πρώτο ΑΕΙ που θα εκδίδει πτυχίο, βεβαιώσεις σπουδών και στα αγγλικά!

Γραμματείες Σχολών/Τμημάτων: Πτυχίο στην αγγλική γλώσσα θα μπορούν να παρουσιάζουν πλέον οι απόφοιτοι του εν λόγω Πανεπιστημιακού Ιδρύματος που προβαίνει σε αυτή την σημαντική ενέργεια. «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από την τρέχουσα περίοδο ορκωμοσιών τα πιστοποιητικά και οι τίτλοι σπουδών του Πανεπιστημίου, θα εκδίδονται ταυτόχρονα σε δύο γλώσσες, την ελληνική και την αγγλική».

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Θεσσαλονίκης, το ΑΠΘ, όπου ανακοίνωσε ότι από την τρέχουσα περίοδο ορκωμοσιών τα πιστοποιητικά και οι τίτλοι σπουδών του ΑΠΘ, θα εκδίδονται ταυτόχρονα σε δύο γλώσσες, την ελληνική και την αγγλική.

«Με τα δίγλωσσα πιστοποιητικά και τους τίτλους σπουδών, οι φοιτητές και απόφοιτοί μας απαλλάσσονται από το κόστος μετάφρασης και διευκολύνονται στις μετακινήσεις, σπουδές και ανεύρεση εργασίας στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.

Το ΑΠΘ και οι απόφοιτοί του, ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις των ξενόγλωσσων Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του, καθώς και στις ανάγκες της συμμετοχής σε ευρωπαϊκούς θεσμούς», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, από σήμερα εκδίδονται και παρέχονται δίγλωσσα(ελληνικά και αγγλικά) πιστοποιητικά για τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών, καθώς και για μεταδιδακτορική έρευνα.

Στα πιστοποιητικά περιλαμβάνονται αυτά των σπουδών, της περάτωσης σπουδών, των σπουδών αποφοίτου, αναλυτικής βαθμολογίας ανά εξάμηνο φοιτητή, ανακηρυχθέντα και πτυχιούχου, αναλυτικής βαθμολογίας ανά τύπο φοιτητή, ανακηρυχθέντα και πτυχιούχου, αντίγραφο Πτυχίου, αντίγραφο Διπλώματος Integrated Master, πιστοποιητικό Ισοδυναμίας, πιστοποιητικό Σπουδών Διπλωματούχου κ.λπ.

Η λίστα με τα ακόλουθα δίγλωσσα (ελληνικά και αγγλικά) πιστοποιητικά:

Πρώτος κύκλος Σπουδών

 1. Πιστοποιητικό Σπουδών Φοιτητή
 2. Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών
 3. Πιστοποιητικό Σπουδών Αποφοίτου
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ανά εξάμηνο φοιτητή, ανακηρυχθέντα και πτυχιούχου
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ανά τύπο φοιτητή, ανακηρυχθέντα και πτυχιούχου
 6. Αντίγραφο Πτυχίου
 7. Αντίγραφο Διπλώματος Integrated Master
 8. Πιστοποιητικό Ισοδυναμίας

Δεύτερος Κύκλος σπουδών

 1. Πιστοποιητικό Σπουδών Φοιτητή
 2. Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών
 3. Πιστοποιητικό Σπουδών Διπλωματούχου
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ανά εξάμηνο φοιτητή, ανακηρυχθέντα και διπλωματούχου
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ανά τύπο φοιτητή, ανακηρυχθέντα και διπλωματούχου
 6. Αντίγραφο Διπλώματος

Τρίτος Κύκλος Σπουδών

 1. Πιστοποιητικό Σπουδών: προτείνεται να μετονομαστεί σε Πιστοποιητικό Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
 2. Πιστοποιητικό Περάτωσης Προφορικής Δοκιμασίας
 3. Αντίγραφο Διδακτορικού

Μεταδιδακτορική έρευνα

 1. Πιστοποιητικό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής έρευνας
 2. Πιστοποιητικό Περάτωσης Μεταδιδακτορικής έρευνας
 3. Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής έρευνας

Τροπολογία: Οι πτυχιούχοι Κολλεγίων θα μπορούν να διεκδικούν θέσεις διοικήσεων στο δημόσιο τομέα

Οι Αντιστοιχίες των Τμημάτων/Σχολών ανά ΑΕΙ για το 2022-2023

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.