Δικτυακός εξοπλισμός και οπτικές ίνες στα Πανεπιστήμια

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Δικτυακός εξοπλισμός και οπτικές ίνες στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανακοινώνει την προμήθεια πρόσθετου δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών οπτικών ινών στο πλαίσιο της Πράξης «Ήφαιστος», για τον εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας.

Κατόπιν ανάλυσης των αιτημάτων των ωφελούμενων ιδρυμάτων της χώρας, προέκυψε η ανάγκη αναβάθμισης με στόχο να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνητικών και ακαδημαϊκών τους δραστηριοτήτων σε μακροχρόνιο ορίζοντα καθώς και να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των χρηστών τους.

Σαν αποτέλεσμα, εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας, θα ωφεληθούν έχοντας πρόσβαση στο δίκτυο της ΕΔΥΤΕ σε υψηλότερες ταχύτητες, συγκριτικά με αυτές που είχαν προηγουμένως.  

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της Πράξης «Ήφαιστος», θα έχουν εγκατασταθεί στα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας περισσότεροι από 2.800 μεταγωγείς Ethernet και περισσότεροι από 80 δρομολογητές τελευταίας γενιάς. Επιπλέον, θα έχει κατασκευαστεί εντός των ιδρυμάτων μικροτάφρος συνολικού μήκους μεγαλύτερου των 20 χιλιομέτρων και θα έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 950 ενδο-κτηριακές και δια-κτηριακές καλωδιώσεις οπτικών ινών συνολικού μήκους μεγαλύτερου από 180 χιλιόμετρα.

Με την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομων οπτικών ινών θα διευκολυνθούν οι εργασίες των φοιτητών, των ερευνητών και του συνόλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού των ιδρυμάτων. Τέλος, θα ενισχυθεί η δυνατότητα της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για προηγμένη επιστημονική έρευνα, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς ερευνητικές ομάδες.

Η Πράξη υλοποιείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς πόρους.

Ήφαιστος – Ωφελούμενοι φορείς

1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

5. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

6. Πανεπιστήμιο Πειραιά

7. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

8. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

9. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

10. Πανεπιστήμιο Πατρών

11. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

12. Πανεπιστήμιο Κρήτης

13. Πολυτεχνείο Κρήτης

14. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

15. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

16. Ιόνιο Πανεπιστήμιο

17. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

18. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

19. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

20. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

21. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

22. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

23. Σχολή Ικάρων

24. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

25. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων/ΓΕΠ

26. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

27. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

28. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

29. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”

30. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

31. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

32. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

33. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

34. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

35. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ”

36. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

37. Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

38. Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

39. ΝΟΗΣΙΣ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας

40. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

41. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

42. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών

43. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

44. Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

45. Βουλή των Ελλήνων

46. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων

47. Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.