Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση

  • Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Δεν απαιτείται αναγνώριση του Τίτλου Σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Μειωμένα δίδακτρα με υποτροφίες βάσει κριτηρίων
  • Ενδεχόμενη αμειβόμενη πρακτική άσκηση
  • Μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση. Το πρόγραμμα, που θα προσφέρεται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει διάρκεια σπουδών δύο (2) έτη (4 εξάμηνα) και θα διδάσκεται εξ αποστάσεως, στα ελληνικά, με επιλογή για πλήρη ή μερική φοίτηση. 

Ο τίτλος σπουδών που θα απονέμεται από κοινού με την ολοκλήρωση του προγράμματος, είναι αυτόματα αναγνωρισμένος από το ελληνικό δημόσιο, αφού ουσιαστικά συν-απονέμεται  από Ελληνικό πανεπιστήμιο, και ως εκ τούτου οι απόφοιτοι/ες δεν χρειάζεται να τον υποβάλλουν στον ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση ισοτιμίας. Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος θα λαμβάνουν την προβλεπόμενη μέσω ΑΣΕΠ μοριοδότηση στους πίνακες διορισμών μονίμων και αναπληρωτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του προγράμματος θα μπορούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε ένα ευρύ φάσμα φορέων με άμεση διασύνδεση θεωρίας και επαγγελματικής πράξης. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει επίσης αποκλειστική πρόσβαση ή/και πρόσθετη μοριοδότηση για τους φοιτητές σε ορισμένες προκηρύξεις οι οποίες απαιτούν πρακτική άσκηση, ενώ τους διασφαλίζει έναντι μελλοντικών αλλαγών των προκηρύξεων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την απαίτηση για πρακτική άσκηση.

Σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές και φοιτήτριες να εργαστούν σε πολλαπλά πεδία εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης (όπως εκπαιδευτικές μονάδες, οργανισμοί, εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κρατική και τοπική αυτόδιοίκηση) σε τοπικό και διεθνές επίπεδο με απώτερο στόχο την κοινωνική συνοχή και συμπερίληψη.    

Το περιεχόμενο και οι διαδικασίες του μεταπτυχιακού προγράμματος συμβάλλουν, έτσι ώστε να διαμορφωθούν επιστήμονες-ερευνητές με αναστοχαστική διάθεση και ικανότητα να παραγάγουν νέα διαπολιτισμική γνώση. Το πρόγραμμα προάγει τον σεβασμό στον (πολιτισμικό) πλουραλισμό, τη διαπολιτισμική επίγνωση και ικανότητα, την αλληλεγγύη και δράση καθώς και τη συνεργατική διαπολιτισμική μάθηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών του Πανεπιστημίου (+ 30 210 6748293).

Δίδακτρα και υποτροφίες

Τα δίδακτρα του προγράμματος (€5,800) μετά την αφαίρεση του ποσού μιας από τις πιο κάτω υποτροφίας που δικαιούται κάθε  φοιτητής/φοιτήτρια είναι:

     α)  €4,640 μετά από 20% υποτροφία για φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν πτυχίο με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ 

     β)  €4,930 μετά από 15%  υποτροφία για τους φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν πτυχίο με βαθμό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

     γ)  €5,220 μετά από 10%  υποτροφία για φοιτητές/φοιτήτριες με ειδικά κριτήρια (οικονομικά, κοινωνικά και κοινωνικής προσφοράς).

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να υπάρξει αμοιβή σε φοιτητές κατά την διάρκεια της πρακτικής τους.

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Προσφέρει περισσότερα από 100 προγράμματα σπουδών προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. Οι φοιτητές του ξεπερνούν τους 14,000 και προέρχονται από 100 και πλέον χώρες. Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου αντανακλάται στις σημαντικότερες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων. Σύμφωνα με το Times Higher Εducation (THE) World University Rankings 2022, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τοποθετείται στο 3% των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου, στη θέση 601-800. Κατ’ αναλογία, βρίσκεται στην 6η θέση, ανάμεσα σε κυπριακά και ελληνικά πανεπιστήμια. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια κατάταξη, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται στην 47η θέση στον κόσμο στον Τομέα της Διεθνοποίησης. 

Με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης Times Ηigher Education World University Rankings by Subject 2022, αξιολογείται επίσης ως το υπ’ αριθμό #2 σε Κύπρο και Ελλάδα, #40 στην ΕΕ, και ανάμεσα στα καλύτερα 201-250 πανεπιστημίων στον κόσμο στον τομέα της Εκπαίδευσης.