Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας η πρώτη Κτηνιατρική Σχολή στην Κύπρο / Ανοιχτές οι Αιτήσεις Σπουδών για το 2022-2023

Από τον Σεπτέμβρη του 2022 και για πρώτη φορά, καθίστανται δυνατές Σπουδές στην Κτηνιατρική, στην Κύπρο

Σπούδασε Κτηνιατρική σε ένα διεθνές πανεπιστήμιο, 14.000 φοιτητών από 100 και πλέον χώρες, το οποίο κατατάσσεται στα 601-800 καλύτερα παγκοσμίως, σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2022.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) κατανοώντας τις ανάγκες της Κυπριακής αγοράς πρωτοπορεί ιδρύοντας την πρώτη Κτηνιατρική Σχολή στην Κύπρο.    


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!

Το Πρόγραμμα Κτηνιατρικής (Doctor of Veterinary Medicine, DVM), έχει ήδη αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ), με έναν Τίτλο Σπουδών που θα αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε όλες τις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ, αλλά και παγκοσμίως. 

Ο σχεδιασμός για τη δημιουργία προγράμματος Κτηνιατρικής ξεκίνησε το 2017 από τον Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Καθηγητή Ανδρέα Χαραλάμπους. Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίστηκε στο επιτυχημένο μοντέλο της Ιατρικής Σχολής ενώ η δομή του στηρίζεται στη έννοια της «Ενιαίας Υγείας - One Health» η οποία καθορίζει ότι η υγεία των ανθρώπων είναι στενά συνδεδεμένη με την υγεία των ζώων σε ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον. 

Λόγοι για να επιλέξεις το Πρόγραμμα Κτηνιατρικής

Το πρόγραμμα έρχεται για να ενισχύσει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στα ζώα (κατοικίδια και παραγωγικά), ενίσχυση της έρευνας, ειδικά στον τομέα της κτηνοτροφίας (πχ. σημαντικό για την παραγωγή χαλλουμιού).

Με την ίδρυση της Κτηνιατρικής Σχολής στο UNIC, θα πραγματοποιηθούν συνεργασίες με τις κτηνιατρικές κλινικές της Κύπρου, με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με αντίστοιχα Εργαστήρια, και με Ιδιωτικές Μονάδες Κτηνιατρικής, όπως η Φάρμα Παπαπέτρου και η Riverland.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως δεν υπήρξε ξανά άλλη Σχολή Κτηνιατρικής στην Κύπρο. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλέξουν να φοιτήσουν στην Κτηνιατρική Σχολή του UNIC θα επωφεληθούν και οικονομικά, καθώς το μέσο κόστος διδάκτρων και διαβίωσης θα είναι σχεδόν το μισό από αυτό που ισχύει σε άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ανά τον κόσμο, όπως στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα είναι πενταετές και θα πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα και δια ζώσης, με τους αποφοίτους να αποκτούν 300 ECTS μονάδες με την ολοκλήρωσή του. 

Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα και εργαστήρια, αλλά και να πραγματοποιήσουν πρακτική, υπό την διδασκαλία, την καθοδήγηση και την αξιολόγηση από ακαδημαϊκούς και επιστήμονες του πεδίου, με αναγνωρισμένο κύρος, από την Κύπρο και το εξωτερικό. 

Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί, ήδη από το ξεκίνημα, η παροχή άριστης ποιότητας και επιστημονικής κατάρτισης στους φοιτητές της νεοϊδρυθείσας Κτηνιατρικής Σχολής του UNIC. 

Πιο ειδικά, η οργάνωση τους προγράμματος δίνεται πιο κάτω:

  • 2 έτη Βασικές Επιστημονικές Γνώσεις
  • 2 έτη Κλινικές Γνώσεις
  • 1 έτος Κλινική Εκπαίδευση σε: 

    1. Μικρά ζώα (16 εβδ.), 
    2. Παραγωγικά ζώα (6 εβδ.), 
    3. Άλογα (4 εβδ.)

  • Καλοκαιρινή Εκπαίδευση στη χώρα διαμονής των φοιτητών

Στο UNIC θα λειτουργούν δομές, όπως:

α. Τμήμα για Προκλινική Εκπαίδευση,
β. Ιατρείο Μικρών Ζώων, και
γ. Ιατρείο Αλόγων,

ενώ για κάποια από τα μαθήματα, οι φοιτητές θα επισκέπτονται δομές και εργαστήρια εκτός του UNIC.

Έχει αναπτυχθεί μια πολιτική διεπαγγελματικής εκπαίδευσης (ΠΔΕ) που στοχεύει σε ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα παράδοσης, στο πλαίσιο της έννοιας «One Health», που διασφαλίζει ότι οι φοιτητές Κτηνιατρικής του UNIC θα αλληλεπιδρούν με φοιτητές σε συναφείς επαγγελματικούς τίτλους. Η πολιτική ΠΔΕ χρησιμεύει για την ενίσχυση του Εκπαιδευτικού Σχεδίου της Σχολής που έχει ως επίκεντρο τον «Φοιτητή».

Για περισσότερες πληροφορίες του ακαδημαϊκού προγράμματος Κτηνιατρικής μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.unic.ac.cy/vet/doctor-of-veterinary-medicine-dvm/ 

Για τους φοιτητές του UNIC

Με την αφοσιωμένη Ομάδα Επιτυχίας Φοιτητών (ΟΕΦ) του UNIC για τους φοιτητές, επιλέγεται ο κατάλληλος προσωπικός εκπαιδευτής, ενώ οι φοιτητές μπορούν να συναντώνται, ένας προς έναν, με Σύμβουλους Σταδιοδρομίας, για να παρακολουθούν τις Σπουδές και τα βήματά τους, για πρακτική εξάσκηση μετά την αποφοίτησή τους. 

Ως πτυχιούχοι της ΕΕ, οι απόφοιτοι που προέρχονται από μία από τις χώρες που αποτελούν τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή την Ελβετία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άσκηση της κτηνιατρικής. Κάθε κράτος μέλος έχει τους δικούς του κανονισμούς, ως προς το στάδιο του εκπαιδευτικού του προγράμματος, καθώς και τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που θα χρειαστούν μετέπειτα (όπως η γλωσσική επάρκεια). 

Ενώ το πτυχίο DVM αναγνωρίζεται από πολλές διαφορετικές χώρες διεθνώς, συνίσταται στους αιτούντες να επικοινωνούν με τις δικές τους εθνικές αρχές, εάν επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα στη χώρα τους. 

Για την Σταδιοδρομία των Αποφοίτων του UNIC

Το Γραφείο Καριέρας & Αποφοίτων στο UNIC συμβουλεύει έναν διεθνή πληθυσμό φοιτητών, για περισσότερο από μια δεκαετία, παρέχοντας εξατομικευμένες επαγγελματικές διαδρομές για την υποστήριξη των επαγγελματικών φιλοδοξιών και επιλογών των φοιτητών και βοηθώντας με αιτήσεις για απασχόληση.

Ο Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας είναι διαθέσιμοι για "ad hoc" ατομικές συναντήσεις, έτσι ώστε οι φοιτητές Κτηνιατρικής να μπορούν να σχεδιάσουν την πορεία τους στην εξάσκηση. Οι φοιτητές θα συναντιούνται με τους Σύμβουλους Σταδιοδρομίας, από το πρώτο τους έτος, για να συζητούν τους στόχους τους και το πλαίσιο για την αδειοδότηση στη χώρα επιλογής τους. 

Η ομάδα Καριέρας & Αποφοίτων του UNIC αναπτύσσει δράσεις για την εγγραφή του πολυεθνικού φοιτητικού σώματος του UNIC, για να διευκολύνει τους φοιτητές να κατανοήσουν τα χρονοδιαγράμματα και τις απαιτήσεις για αδειοδότηση. Περιλαμβάνονται πληροφορίες και για όσους επιθυμούν να κάνουν πρακτική στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ, στο Ισραήλ και σε άλλα μέρη.

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Προσφέρει περισσότερα από 100 προγράμματα σπουδών προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. Οι φοιτητές του ξεπερνούν τους 14,000 και προέρχονται από 100 και πλέον χώρες. Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς και ο διεθνής προσανατολισμός του, αντανακλώνται στις σημαντικότερες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων. Σύμφωνα με το Times Higher Εducation (THE) World University Rankings 2022, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τοποθετείται στο 3% των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου, στη θέση 601-800. Κατ’ αναλογία, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στην 6η θέση, ανάμεσα σε κυπριακά και ελληνικά πανεπιστήμια.

Δημοσιογραφική διάσκεψη

Το πρώτο πρόγραμμα Σπουδών στην Κτηνιατρική (Doctor of Veterinary Medicine, DVM), στην Κύπρο, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης, παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδής.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας τόνισε τη σημαντικότητα της νέας Σχολής για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και δήλωσε «Από το 2011 το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καθιέρωσε ένα εξαιρετικό παράδειγμα επιτυχίας στον τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης, μέσα από τη δημιουργία της πρώτης Ιατρικής Σχολής στην Κύπρο. Κτίζοντας πάνω σε αυτό το υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικής αριστείας, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπορεί και πάλι, ιδρύοντας την πρώτη Σχολή Κτηνιατρικής της Κύπρου και προσφέροντας για πρώτη φορά πτυχίο Κτηνιατρικής στη χώρα».

Χαιρετίζοντας τη διάσκεψη Τύπου, ο κύπριος Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της κτηνιατρικής επιστήμης, σημειώνοντας ότι «Η ίδρυση της Σχολής αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τα εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου, αφού τοποθετεί την Κύπρο στον διεθνή χάρτη της κτηνιατρικής εκπαίδευσης, με όλα τα συνεπακόλουθα οφέλη, σε επιστημονικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Παράλληλα, συμβάλλει στην υλοποίηση του στόχου για αναβάθμιση της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης».

Κοσμήτορας της νεοσύστατης Κτηνιατρικής Σχολής είναι ο Καθηγητής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Σταύρος Μαλάς ο οποίος ανάφερε: «Οι στενές συνέργειες μεταξύ του προγράμματος Κτηνιατρικής, της Ιατρικής Σχολής, αλλά και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας, δημιουργούν ένα ιδανικό ακαδημαϊκό οικοσύστημα, στο πλαίσιο του οποίου μπορούμε να προσφέρουμε στους φοιτητές μας μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην κτηνιατρική, η οποία να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου».

Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής και ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος έχει αναλάβει ο τέως Κοσμήτορας της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Cambridge Καθηγητής Ιατρικής Μικρών Ζώων Michael Herrtage, ο οποίος δήλωσε «Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στα διεθνή πρότυπα της κτηνιατρικής εκπαίδευσης και παρέχει στους απόφοιτους όλα τα ακαδημαϊκά και κλινικά εχέγγυα που απαιτεί η κλινική κτηνιατρική. Παράλληλα, οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους προσφέρουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία σε οποιαδήποτε ειδικότητα της Κτηνιατρικής επιλέξουν να ακολουθήσουν».

κτηνιατρική πανεπιστήμιο λευκωσίας δημοσιογραφική διάσκεψη

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr