Τα ΑΕΙ και το ΑΣΕΠ να πάρουν θέση στο ζήτημα της χορήγησης των βεβαιώσεων κτήσης πριν τη λήξη του ελάχιστου χρόνου φοίτησης

Οι πρυτανικές αρχές των ελληνικών πανεπιστημίων και το ΑΣΕΠ να πάρουν θέση στο ζήτημα της χορήγησης των βεβαιώσεων κτήσης πριν τη λήξη του ελάχιστου χρόνου φοίτησης

«Ως γνωστόν το τρέχον εαρινό εξάμηνο χορηγήθηκαν βεβαιώσεις κτήσης (με ημεροχρονολογία κτήσης και βαθμό πτυχίου) σε φοιτητές του μεταπτυχιακού «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» των Πανεπιστημίων Πατρών και Λευκωσίας (μεταπτυχιακό με ελληνικό ΦΕΚ) χωρίς να έχει λήξει το 4ο εξάμηνο της φοίτησής τους, με αποτέλεσμα οι εν λόγω φοιτητές να προλάβουν να τις δηλώσουν στις προκηρύξεις 1-5ΕΑ/2022, σε αντίθεση με άλλους τελειόφοιτους φοιτητές των άλλων προγραμμάτων που δεν πρόλαβαν.

Στο ΦΕΚ επανίδρυσης του εν λόγω μεταπτυχιακού (ΦΕΚ 3053/Β/27-07-2018), που ισχύει ως σήμερα, αναφέρεται το εξής στο Άρθρο 5:


Η χρονική διάρκεια για την απονομή του κατά το άρθρο 3 Κοινού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Επίσης, τα εαρινά εξάμηνα των δύο πανεπιστημίων, όπως φαίνεται από τα ακαδημαϊκά ημερολόγια που είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες των δύο πανεπιστημίων και έχουν καθοριστεί με αποφάσεις των συγκλήτων των δύο πανεπιστημίων ΔΕ λήγουν εντός του Μαϊου.

Έχει αναφερθεί το επιχείρημα ότι επειδή στο 4ο εξάμηνο του εν λόγω προγράμματος υπάρχει μόνο η Πρακτική Άσκηση, για την οποία δεν υπάρχουν οι συμβατικές εξετάσεις, μιας και ο έλεγχος της επίδοσης στην Πρακτική Άσκηση γίνεται με την ολοκλήρωση κάθε εβδομάδας άσκησης στις δομές και με την αξιολόγηση του τελικού portfolio, οι διδακτικές υποχρεώσεις των φοιτητών του 4ου εξαμήνου ολοκληρώνονται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 13 εβδομάδων Πρακτικής Άσκησης.

Στο Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/06-09-2011) περί 13 εβδομάδων αναφέρονται μόνο στον πρώτο κύκλο σπουδών (δηλαδή για τα προπτυχιακά).

Αυτό που αναφέρεται είναι:

Στο Άρθρο 33:

Στην παρ.5: Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.

και

Στην παρ.7: Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

Δηλαδή ακόμα και για τον πρώτο κύκλο σπουδών δεν προκύπτει ότι αφού έχουν συμπληρωθεί οι 13 εβδομάδες μαθήματος μπορεί να αλλάξει η λήξη του εξαμήνου.

Σε κανένα άλλο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών δεν έχει χορηγηθεί βεβαίωση κτήσης πριν συμπληρωθεί το καταληκτικό εξάμηνο του ελάχιστου χρόνου φοίτησης, ακόμα και σε προγράμματα που έχουν στο καταληκτικό εξάμηνο φοίτησης μόνο Πρακτική Άσκηση ή Διπλωματική Εργασία.

Το ΥΠΑΙΘ αναφορικά με τις εν λόγω βεβαιώσεις κτήσης του μεταπτυχιακού «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» των Πανεπιστημίων Πατρών και Λευκωσίας διευκρίνισε το εξής με έγγραφό του προς τις Διευθύνεις Εκπαίδευσης:

«Κατά τα λοιπά, αναφορικά με καταγγελίες που έχουν περιέλθει στις Υπηρεσίες σας, με τις οποίες αμφισβητείται ειδικότερα η νομιμότητα έκδοσης (από τα συνεργαζόμενα Τμήματα Επιστημών της Εκπ/σης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Παν/μίου Πατρών & Παιδαγωγικών Σπουδών του Παν/μίου Λευκωσίας) βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών του διαπανεπιστημιακού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 2ετούς φοίτησης «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» των ακαδημαϊκών ετών 2020-21 και 2021-2022, σας γνωρίζουμε ότι οι υπό κρίση βεβαιώσεις αξιολογούνται κανονικά από τις Υπηρεσίες σας, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την ΕΑΕ, δεδομένου ότι δεν έχει αμφισβητηθεί αρμοδίως από τη Γενική Δ/νση Ανωτάτης Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ, στην οποία ετέθη το εν λόγω ζήτημα, το κύρος/νομιμότητα αυτών.»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία ενδιαφερομένων με τη Γενική Δ/νση Ανωτάτης Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητηθεί σχετική απάντηση που έδωσε ο Πρύτανης του Παν. Πατρών προς την υπηρεσία τους.

Με αυτή την τοποθέτησή του το ΥΠΑΙΘ προφανώς αμφισβητεί όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια που δε δίνουν βεβαίωση κτήσης πριν συμπληρωθεί το καταληκτικό εξάμηνο του ελάχιστου χρόνου φοίτησης.

Πρέπει οι πρυτανικές αρχές των υπόλοιπων ελληνικών πανεπιστημίων και το ΑΣΕΠ να πάρουν θέση σε αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα.

Σε περίπτωση που αυτές οι βεβαιώσεις έχουν χορηγηθεί παράνομα θα υπάρξει σοβαρότατη καταστρατήγηση των πινάκων του ΑΣΕΠ».

Δ. Ν.
Αναγνώστης «Φοιτητικά Νέα»

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr