ΑΕΙ: Αντιδρούν στο νομοσχέδιο οι διοικητικοί υπάλληλοι των Πανεπιστημίων της Κρήτης / Καλούν σε συντονισμό δράσεων

Σύσκεψη των Διοικητικών Υπαλλήλων όλων των Πανεπιστημίων Κρήτης με την Ομοσπονδία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ, κοινή ανοικτή σύσκεψη, που διοργάνωσε από κοινού ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού ΕΛΜΕΠΑ και το Κ.Σ. της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Δ.Π.Τ.Ε.), με τα μέλη Πρωτοβάθμιων Συλλόγων όλων των Πανεπιστημίων της Κρήτης.  

Συμμετείχαν, δια ζώσης και διαδικτυακά, εκπρόσωποι του Συλλόγου διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκπρόσωποι συλλόγων εργαζομένων ΕΛΜΕΠΑ άλλων κατηγοριών προσωπικού, όπως και πολλοί Διοικητικοί Υπάλληλοι. 


Την συνάντηση αυτή χαιρέτησαν ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Καθ. Νικόλαος Κατσαράκης, ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων ΕΛΜΕΠΑ Καθ. Νεκτάριος Παπαδογιάννης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου ΔΕΠ του ΕΛΜΕΠΑ καθ Νικόλαος Βιδάκης.

Το κύριο θέμα που συζητήθηκε στην συνάντηση αυτή ήταν η διαβούλευση του νέου νομοσχέδιου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα η οποία λήγει στις 15 Ιουνίου. Εξαιρετικά πολύ λίγος χρόνος για ένα τόσο μεγάλο νομοσχέδιο, σ ένα τόσο σημαντικό και ευαίσθητο χώρο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γενικά ο υπό διαβούλευση νόμος 

 • Αναδομεί τα ΑΕΙ και τα μεταμορφώνει σε επιχειρηματικές μονάδες. 
 • Προτείνει ένα κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης και με εξωτερικά μέλη η παρουσία των οποίων καταργεί το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου. Η λειτουργία των Συμβουλίων Διοίκησης εφαρμόστηκε στο παρελθόν με τον νόμο Διαμαντοπούλου το 2011 και απέτυχε.
 • Ο Πρύτανης εκλέγεται από το συμβούλιο διοίκησης που αποτελείται από 11 μέλη εκ των οποίων τα 6 είναι εσωτερικά (ένα από αυτά είναι ο Πρύτανης), ενώ τα 5 εξωτερικά. Οι Αντιπρυτάνεις ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, μετά από πρόταση του Πρύτανη, χωρίς δικαίωμα ψήφου στα όργανα διοίκησης.
 • Εισαγάγει σπουδές πολλών ταχυτήτων παράλληλα στο ίδιο ΑΕΙ και δημιουργεί προβλήματα στην κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων και μεγάλο εργασιακό ανταγωνισμό.
 • Μεθοδεύει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών μόνο με δίδακτρα, αφού η απασχόληση των ΔΕΠ στα προγράμματα αυτά γίνεται ως υπερωριακή απασχόληση. Αυτό θα οδηγήσει σε κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως το ίδιο γίνεται και με τα Προπτυχιακά αγγλόφωνα με δίδακτρα Προγράμματα Σπουδών που ήδη λειτουργούν σε Ελληνικά «Δημόσια» Πανεπιστήμια. 
 • Οδηγεί σε καταργήσεις τμημάτων προφανώς των περιφερειακών Πανεπιστημίων, μέσω αξιολόγησης της ΕΘΑΕΕ, χωρίς όμως να δίδει κοινά κριτήρια για όλα τα ΑΕΙ της χώρας. 

Τι προβλέπει για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων διοίκησης ο νέος νόμος: 

Εισαγάγει τον εκλεγμένο από το Συμβούλιο Διοίκησης Εκτελεστικό Διευθυντή, μετα από εισήγηση του Πρύτανη. Εκλέγεται χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες και αποδοχή από το προσωπικό που θα συνεργάζεται.

Η προσφορά των Διοικητικών Υπαλλήλων στα Πανεπιστήμια είναι άγνωστη στο Υπουργείο Παιδείας αφού είναι παντελής η έλλειψη μέριμνας αυτών στο εν λόγω νομοσχέδιο. Η απαξίωση που δεχόμαστε από το Υπουργείο είναι μεγάλη, αφού ούτε καν σε επίπεδο ενημέρωσης δεν απευθύνθηκε προς το Διοικητικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων, ενώ το έκανε προς όλες τις άλλες κατηγορίες προσωπικού των ΑΕΙ και στους φοιτητές. 

Ο νέος προτεινόμενος νόμος, ουσιαστικά ακυρώνει τον νόμο 4692/2020, της ίδιας κυβέρνησης και με την ίδια υπουργό Παιδείας σχετικά με την ομαλή λειτουργία των Πανεπιστημίων, ο οποίος εκτός των άλλων, κατήργησε την συμμετοχή των Διοικητικών υπαλλήλων από την εκλογή του Πρύτανη.

Με τον υπό διαβούλευση νόμο, το διοικητικό προσωπικό απομακρύνεται εντελώς από τα όργανα Διοίκησης και από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ νομιμοποιούνται οι ελαστικές σχέσεις εργασίας προσωπικού. Δημιουργείται μεγάλος αριθμός νέων δομών και τμημάτων χωρίς να προβλέπει την στελέχωση τους με νέο μόνιμο προσωπικό, ουτε να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση του.

Η υπάρχουσα στελέχωση των υπηρεσιών των ελληνικών ΑΕΙ, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας δεν είναι επαρκής, ενώ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διοικητικών υπηρεσιών που αφορούν τις ακαδημαϊκές και λοιπές λειτουργίες του ιδρύματος, των σχολών και των τμημάτων. Διαρθρώνονται, σύμφωνα με τον οργανισμό διοικητικών υπηρεσιών και τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος, σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, αυτοτελή ή μη Τμήματα, και αυτοτελή Γραφεία.

Η υποστελέχωση είναι μεγάλη και έχει οδηγήσει σε εργασιακή εξουθένωση των υπαλλήλων. 

Κεντρικές και ιδρυματικές διοικητικές υπηρεσίες στελεχώνονται από συμβασιούχους οι οποίοι παρέχουν διοικητικό, διαχειριστικό και τεχνικό έργο επι σειρά ετών, η συντριπτική πλειοψηφία πάνω από δυο έτη, ενώ μεγάλος αριθμός ξεπερνά τα 5 έτη προϋπηρεσίας φτάνοντας μέχρι και τα 15 έτη. 

Οι ίδιοι συμβασιούχοι, ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των τμημάτων στα οποία απασχολούνται, εργάζονται χωρίς ίσα δικαιώματα σε σύγκριση με τους μόνιμους και ΙΔΑΧ συναδέλφους και είναι καθημερινά αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της απόλυσης και της αντικατάστασης τους από άλλους συμβασιούχους, ή και από εργολάβους. 

Έχει ήδη γίνει σχετική παρέμβαση του Κ.Σ. της ΟΔΠΤΕ στην πρόσφατη Σύνοδο Πρυτάνεων στο Λαύριο καθώς και στις 20 Μαΐου, πανελλαδική κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, με κύριο αίτημα τη μετατροπή των συμβάσεων τους (τίνων) σε αορίστου χρόνου, μέσω νομοθετικής ρύθμισης.

Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι θα διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών δομών και θα διασφαλίσουν από την πλευρά που τους αναλογεί την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου.

Άλλο θέμα που συζητήθηκε η «Πανεπιστημιακή Αστυνομία» και τα γεγονότα στο ΑΠΘ.

Συνάδελφοι από το ΑΠΘ περιέγραψαν συνθήκες που καμμιά σχέση δεν έχουν με αυτά που περιγράφονται από τα ΜΜΕ. 

Η συντονισμένη προσπάθεια να δοθεί η εικόνα ότι τα πανεπιστήμια είναι κέντρα βίας και ανομίας σκοπό έχουν μόνο να επηρεάσουν την κοινή γνώμη ώστε να δικαιολογήσουν γιατί τα 30 εκατ. ευρώ δίδονται στην συγκρότηση των ΟΠΠΙ και όχι για να στελεχώσουν με προσωπικό η να υποστηρίξουν με υποδομές την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων στην Ελλάδα.

Η αστυνομοκρατία στα Πανεπιστήμια καταστρατηγεί τα ακαδημαϊκά ιδεώδη και την ακαδημαϊκή ελευθερία του Πανεπιστημίου.

Καταλήγοντας συνταχτήκαμε στο ότι: 

 • Όλοι μαζί οφείλουμε να αντιδράσουμε στον απαράδεκτο αυτό νόμο που καταστρατηγεί ακαδημαϊκές αξίες και ιδεώδη και διαλύει το ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
 • Είναι αναγκαίος ο συντονισμός όλης της κοινότητας του Πανεπιστημίου.
 • Είναι απαραίτητος άμεσα, ο συντονισμός και η οργάνωση πανελλαδικά ενεργειών και δράσεων με την συμμετοχή όλων των Πανεπιστημίων.
 • Να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία και να ζητήσουμε την υποστήριξη άλλων φορέων.
 • Τα παρόντα μέλη του Κ.Σ. της Ομοσπονδίας ενημέρωσαν ότι ο σχεδιασμός των  δράσεων αυτών θα αποτελέσει κύριο θέμα συζήτησης στην επερχόμενη συνεδρίαση του.

Οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Προσωπικού του ΕΛΜΕΠΑ

Οι Καθηγητές του ΕΛΜΕΠΑ κατακεραυνώνουν το Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ / Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr