Υπόμνημα των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών & Θεάτρου των ΑΕΙ προς την Υπουργό Παιδείας / Τα αιτήματα

Υπόμνημα των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών & Θεάτρου των ΑΕΙ προς την Υπουργό Παιδείας / Τα αιτήματα

Υπόμνημα προέδρων των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών και Θεάτρου των Ελληνικών Πανεπιστημίων προς το Υπουργείο Παιδείας με θέμα "Η Θεατρική Αγωγή και οι Θεατρολόγοι στο ελληνικό σχολείο":

Προς:


την Υπουργό Παιδείας, κα Νίκη Κεραμέως, την Υφυπουργό κα Ζέττα Μακρή,
τον Γενικό Γραμματέα, κο Αλέξανδρο Κόπτση

Θέμα: Η Θεατρική Αγωγή και οι Θεατρολόγοι στο ελληνικό σχολείο

Αξιότιμη κα Υπουργέ, Αξιότιμη κα Υφυπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Η Θεατρική Αγωγή και τα Στοιχεία Θεατρολογίας (που υπήρχαν μέχρι πρόσφατα στο πρόγραμμα του Λυκείου) αποτελούν ως μαθήματα εξαιρετικά μεθοδολογικά εργαλεία για την καλλιτεχνική και συνάμα ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Επιτυγχάνουν, μεταξύ άλλων, την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να συνεργάζονται, να γίνονται μέλη ενεργά μιας ομάδας, κοινωνικοποιούνται, καλλιεργούν και αναπτύσσουν τα εκφραστικά τους μέσα και την ικανότητά τους στην επικοινωνία, χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους, καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και αναπτύσσουν μια θετική στάση ζωής. Παράλληλα, μέσα από τη Θεατρική Αγωγή οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να προσεγγίσουν, με βιωματικό και ασφαλή τρόπο, πολλά κοινωνικά ζητήματα, όπως, το θέμα της ενδοσχολικής βίας («bullying») και φυσικά, να κατανοήσουν βιωματικά έννοιες από όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Ας μην ξεχνάμε ότι μέσα από τη Θεατρική Αγωγή γνωρίζουν και την πλούσια συνεισφορά του θεάτρου, την ιστορία αυτής της κορυφαίας μορφής τέχνης που γεννήθηκε στην Ελλάδα, και, επίσης, έρχονται σε επαφή με αριστουργηματικά δράματα του ελληνικού και του παγκοσμίου πολιτισμού.

Αναμφίβολα, η Θεατρική Αγωγή είναι ένα μάθημα απαραίτητο στα σχολεία της πατρίδας μας. Δυστυχώς, επί του παρόντος έχει περιοριστεί μόνο στις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε:

  1. την επαναφορά του μαθήματος στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού,
  2. την εισαγωγή της Θεατρικής Αγωγής στο Γυμνάσιο, ως τρίτου πυλώνα του μαθήματος «Πολιτισμός και δραστηριότητες Τέχνης», μαζί με τα Εικαστικά και τη Μουσική, ενεργοποιώντας το υφιστάμενο ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ που το προβλέπει,
  3. τη διάχυση του μαθήματος του Θεάτρου σε όλη τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου και με την επαναφορά και του μαθήματος

«Στοιχεία Θεατρολογίας» ως ειδικού μαθήματος στην Γ´ Λυκείου, για τους μαθητές και τις μαθήτριες που επιθυμούν να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές θεατρικές σπουδές.

Αυτή τη στιγμή, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών θεατρολόγων ΠΕ91.01 υπηρετούν το δημόσιο σχολείο ως αναπληρωτές και αναπληρώτριες με διαδοχικές συμβάσεις –οι περισσότεροι για πάνω από δέκα έτη–, ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αιτούμαστε την αποκατάστασή τους, με τη δημιουργία οργανικών θέσεων και την πρόσληψή τους ως μόνιμο προσωπικό, καθώς θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα αναβαθμιστεί η ποιότητα τόσο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και των υπηρεσιών τους προς όφελος του ελληνικού δημόσιου σχολείου και της πατρίδας μας.

Η επαναφορά του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στην Ε΄ και Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου πέρα από τα αναμφισβήτητα οφέλη που θα προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες, θα συντελέσει στη σταθεροποίηση του προσωπικού των θεατρολόγων, καθώς δεν θα χρειάζεται να μετακινούνται σε όμορες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους.

Ένας/Μία εκπαιδευτικός που γνωρίζει τα παιδιά όλου του σχολείου μέσα από ένα βιωματικό μάθημα, όπως η Θεατρική Αγωγή, μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση του σχολικού κλίματος, στην ορθότερη παιδαγωγική λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων και με αυτό τον τρόπο στον έγκαιρο εντοπισμό κρίσεων, προβλημάτων συμπεριφοράς και ένταξης στη σχολική ζωή. Ο/Η θεατρολόγος, επίσης, που εργάζεται σταθερά σε μία σχολική μονάδα, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής ζωής του σχολείου με τη δημιουργία δρωμένων, παραστάσεων και άλλων δράσεων σε συνεργασία και με τους άλλους εκπαιδευτικούς αισθητικής αγωγής και με τους εκπαιδευτικούς της Γενικής Παιδείας.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι νέες τεχνολογίες έχουν απομακρύνει τους ανθρώπους και ειδικά τα παιδιά από τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Η Θεατρική Αγωγή και οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί, οι επιστήμονες θεατρολόγοι, μπορούν να συνδράμουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη ενός σχολείου που αγκαλιάζει όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και τους βοηθά, εκτός από το να αγαπήσουν τη μάθηση και τη γνώση, στην αυτογνωσία και στην πνευματική και ψυχική ισορροπία. Το ζητούμενο αυτό είναι ακόμη πιο επιτακτικό μιας και οι επιπτώσεις της πανδημίας έχουν αφήσει ισχυρά ίχνη στον ψυχισμό και την κοινωνική ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών.

Τα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών και Θεάτρου υπηρετούν την επιστήμη του θεάτρου και της Θεατρολογίας τριάντα και πλέον χρόνια και με το επιστημονικό και διδακτικό τους έργο έχουν μορφώσει πλήθος επιστημόνων θεατρολόγων, με σκοπό να υπηρετήσουν από όλες τις δυνατές θέσεις την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του θεάτρου στην πατρίδα μας. Η θέση τους στο χώρο του σχολείου είναι κρίσιμη, διότι μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στη μόρφωση των παιδιών, στην ψυχοπνευματική τους ανάπτυξη και στην ολοκληρωμένη αισθητική τους καλλιέργεια.

Το σχολείο του 21ου αιώνα χρειάζεται τους επιστήμονες θεατρολόγους και το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και περιμένουμε ως προς αυτό τη θετική σας ανταπόκριση.

Γι’ αυτό το σκοπό αιτούμαστε να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό μία τηλεδιάσκεψη, ώστε να συζητήσουμε για τα καίρια ζητήματα που μας απασχολούν.

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών και Θεάτρου των Ελληνικών ΑΕΙ

Ι. ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ

Καθηγητής Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Καθηγητής
Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ Τμήμα Θεάτρου

Ι. ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Αναπληρωτἠς Καθηγητής
Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Α. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Καθηγήτρια Σχολή Καλών Τεχνών
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΨΙΑ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr