Πανεπιστήμιο Κύπρου: Πενήντα (50) έμμισθες θέσεις για μεταδιδακτορικούς ερευνητές

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Πενήντα (50) έμμισθες θέσεις για μεταδιδακτορικούς ερευνητές

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει το Πρόγραμμα «ΟΝΗΣΙΛΟΣ», το οποίο αποσκοπεί στη χρηματοδότηση πενήντα (50) ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν και θα υλοποιηθούν από Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, με πρωταρχικό κριτήριο την επιστημονική αριστεία. Το Πρόγραμμα «ΟΝΗΣΙΛΟΣ» θα διεξαχθεί σε δύο χρονικές φάσεις, τριάντα (30) και είκοσι (20) θέσεων αντιστοίχως, και φιλοδοξεί να δώσει ευκαιρίες εργοδότησης νέων ερευνητών με ελκυστικές απολαβές, ενισχύοντας τον επιστημονικό ιστό της χώρας. Δικαιούχοι θα είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση ερευνητικού έργου από Νέο Ερευνητή, κάτοχο διδακτορικού τίτλου, ανεξαρτήτως εθνικότητας, κατόπιν υποβολής ερευνητικής πρότασης η οποία θα τύχει επιστημονικής αξιολόγησης τουλάχιστον από δύο (2) έγκριτους επιστήμονες του χώρου. Ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής θα εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης την υλοποίηση του έργου, ενώ παράλληλα θα έχει την επιλογή να συμμετέχει και σε άλλες ερευνητικές ή και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.


Αξίζει να σημειωθεί, πως οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν διαμείνει ή ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (εργασία, σπουδές, κ.λπ.) στην Κύπρο για περισσότερους από 12 μήνες στα 3 χρόνια αμέσως πριν από την προθεσμία πρόσκλησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ή την ημερομηνία πρόσληψης.

Τα προτεινόμενα έργα θα έχουν διάρκεια δύο (2) έτη και θα πρέπει να εντάσσονται σε οποιαδήποτε θεματική περιοχή εμπίπτει στις ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές θα πρέπει κατά την υποβολή της πρότασης να έχουν τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον ενός μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο θα εποπτεύει το ερευνητικό έργο και θα τους συμβουλεύει σε θέματα που άπτονται της εκπόνησης της έρευνας και της μετέπειτα σταδιοδρομίας τους.

Τα έργα θα έχουν συνολική χρηματοδότηση ύψους 3,7 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND. Συγκεκριμένα, κάθε ερευνητής θα λαμβάνει μηνιαίως 3.540 €, και επιπλέον 300 € για έξοδα μετακίνησης και 200 € για τις ανάγκες μετακίνησης της οικογένειάς του, εάν αυτό είναι εφικτό. Η γλώσσα υποβολής των προτάσεων θα είναι η Αγγλική.

Η καταληκτική προθεσμία για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρώτη φάση του προγράμματος είναι στις 15 Μαΐου 2022 και για την υποβολή της πρότασης στις 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Αντίστοιχα, για τη δεύτερη φάση του προγράμματος η καταληκτική προθεσμία για εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι στις 15 Οκτωβρίου 2023 και για την υποβολή της πρότασης στις 30 Ιανουαρίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά.

Αναλυτικά η προκήρυξη στην ελληνική γλώσσα βρίσκεται εδώ

Αναλυτικά, η προκήρυξη στην αγγλική γλώσσα βρίσκεται εδώ.

Για εγγραφή στο πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr