Κακέκτυπη επαναφορά των ΤΕΙ που παραπέμπουν στα πρώην ΚΑΤΕΕ

Κακέκτυπη επαναφορά των ΤΕΙ που παραπέμπουν στα πρώην ΚΑΤΕΕ

«Η αποκοπή από το Διδακτορικό, η εισαγωγή με χαμηλότερη βάση, η άμεση σύνδεση με τον θεσμό της πρακτικής άσκησης, δημιουργούν ένα προφίλ απόφοιτου ο οποίος δεν θα έχει ακαδημαϊκή εξέλιξη, δεν θα μπορεί να καταλάβει ηγετικές θέσεις θα έχει στενή σχέση με την πρακτική άσκηση – κατάρτιση και γενικά η εκπαίδευσή του θα παραπέμπει σε βελτιωμένη κατάρτιση από αυτή που παρέχουν τα ΙΕΚ».

*του Κωνσταντίνου Αδριανουπολίτη, Προέδρου Ε.Ε.Τ.Ε.Κ


Σε κομματική συγκέντρωση της ΝΔ, η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ιδρυθούν 3ετή τμήματα μέσα στα Πανεπιστήμια που θα συνθέτουν διακριτές Σχολές με την επωνυμία «Σχολές Εφαρμοσμένων Επιστημών».

Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, οι Σχολές αυτές θα ανήκουν στο επίπεδο 6 του ΕΠΠ, όπως όλα τα Πανεπιστήμια, οι πτυχιούχοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Διδακτορικού, θα εισάγονται με διαφορετικά κριτήρια,  θα έχουν άλλη χαμηλότερη Βάση Εισαγωγής, και σε αυτά θα εισάγονται και απόφοιτοι των ΙΕΚ. 

Η απόκτηση του Διδακτορικού αποτελούσε κατά το παρελθόν αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας των ΤΕΙ, το οποίο επιτεύχθηκε μετά από αγώνες.

Από το γενικό περίγραμμα της εξαγγελίας, γίνεται φανερό ότι πρόκειται για υποβάθμιση κάποιων Σχολών και τμημάτων των Πανεπιστημίων. Η πάλαι ποτέ διάκριση σε Ανωτέρα – Ανωτάτη, Πολυτεχνεία και ΤΕΙ θα επανέλθει.

Πρόκειται για επαναφορά των ΤΕΙ, με τη διαφορά ότι τα ΤΕΙ είχαν διάρκεια σπουδών τριάμισι  χρόνια και ένα εξάμηνο υποχρεωτική πρακτική άσκηση με σύνολο μονάδων ECTS 240, με θεσμοθετημένη τη δυνατότητα παροχής Διδακτορικού και η πρακτική άσκηση ήταν επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ, για την οποία δεν δόθηκε από την Υπουργό καμία πληροφόρηση. 

Η παροχή Διδακτορικού από τα ΤΕΙ  σήμερα, δίνει τη δυνατότητα κατάληψης θέσης καθηγητή Πανεπιστημίου, σημαντικό αριθμό μορίων για τους υπαλλήλους του δημοσίου οι οποίοι επιθυμούν να υπηρετήσουν σε θέση στελέχους και φυσικά αποτελεί υψηλό προσόν πρόσληψης και στον ιδιωτικό τομέα. 

Η εξαγγελία για την ίδρυση  τριετών τμημάτων σηματοδοτεί μια κακέκτυπη επαναφορά των ΤΕΙ, η οποία στην πραγματικότητα όχι μόνον θυμίζει αλλά και παραπέμπει στα πρώην ΚΑΤΕΕ.

Οι Σχολές και τα τμήματα τα οποία θα έχουν τριετή διάρκεια, θα περιλαμβάνουν κυρίως τεχνολογικές ειδικότητες, όπως και τα ΤΕΙ, και συνεπώς η κάλυψη των αναγκών της ανάπτυξης, της προώθησης νέων έργων κ.λ.π. θα στηριχθεί στα τριετή, στα Κολέγια και στα ΙΕΚ!

Για να είμαστε πιο ακριβείς τα Κολέγια δεν λειτουργούν με τεχνολογικές ειδικότητες μηχανικών κ.λ.π. κυρίως λόγω του αυξημένου εργαστηριακού κόστους λειτουργίας αυτών των ειδικοτήτων και συνεπώς δεν προβλέπεται να θιγούν. 

Ένα άλλο σημείο στην εξαγγελία που αφήνει ερωτηματικά είναι: Τα τριετή «θα έχουν άμεση σύνδεση με τον θεσμό της πρακτικής άσκησης», αλλά τι σημαίνει  αυτό, θα έχουν εναλλασσόμενη εκπαίδευση με κάποια μορφή Μαθητείας; Ποια θα είναι η διάρκεια της πρακτικής άσκησης; Θα γίνεται μετά τα εξάμηνα φοίτησης ή κατά τη διάρκεια των σπουδών; Εάν είναι αμειβόμενη, το ύψος της αμοιβής θα είναι ίδιο με το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ή όπως ισχύει σήμερα για τα ΑΕΙ, το 80% ; Θα συμμετέχουν στην αμοιβή και οι εργοδότες και με τι ποσοστό; Αυτά μπορεί να φαίνονται λεπτομέρειες αλλά είναι επί της ουσίας σημαντικά ζητήματα που καθορίζουν την επιτυχή εφαρμογή τους.

Για την εισαγωγή στα τριετή δεν αναφέρθηκε κάτι και  για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ., το οποίο παρέχει σήμερα Επαγγελματική Κατάρτιση επιπέδου 5, όπως και τα ΙΕΚ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ αγνοεί επιδεικτικά την Επαγγελματική Εκπαίδευση, τα ΕΠΑ.Λ.

Η απόφαση για την ίδρυση τριετών, παραπέμπει στη Μπολόνια και στο πτυχίο Bachelor.  Εάν λοιπόν ιδρυθούν, θα έχουμε 3ετή, 4ετή, επιπέδου 6 ισότιμα μεταξύ τους και 5ετή επιπέδου 7 (Integrated Masters), με εξαίρεση βέβαια την Ιατρική; 

Άγνωστο παραμένει το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ, την οποία το υπουργείο παιδείας έχει σε μακρόχρονη αναμονή, δεν την εντάσσει στον πανεπιστημιακό τομέα και δεν ζήτησε αριθμό εισαγομένων, όπως έγινε με όλα τα Πανεπιστήμια, γιατί άραγε;

Άγνωστο επίσης παραμένει το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια στο θέμα της αντιστοίχησης ή εξομοίωσης των πτυχίων ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα σε τμήματα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα. Το θέμα αυτό απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες πτυχιούχους ΤΕΙ παλαιότερων ετών.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η αποκοπή από το Διδακτορικό, η εισαγωγή με χαμηλότερη βάση, η άμεση σύνδεση με τον θεσμό της πρακτικής άσκησης, δημιουργούν ένα προφίλ απόφοιτου ο οποίος δεν θα έχει ακαδημαϊκή εξέλιξη, δεν θα μπορεί να καταλάβει ηγετικές θέσεις θα έχει στενή σχέση με την πρακτική άσκηση – κατάρτιση και γενικά η εκπαίδευσή του θα παραπέμπει σε βελτιωμένη κατάρτιση από αυτή που παρέχουν τα ΙΕΚ.

Η απόφαση για την ίδρυση τριετών συναντά ήδη αντιδράσεις από τα Πανεπιστήμια, στα οποία έχει υποβληθεί το ερώτημα από την Υπουργό να προτείνουν ποια τμήματα θα συγχωνευτούν, και τα ιδρύματα πρότειναν όχι συρρικνώσεις αλλά δημιουργίες νέων τμημάτων!

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τα διετή τμήματα των Πανεπιστημίων που έπρεπε να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν από το 2017, με το Ν. 4521/2018, άρθρο 8, ουδέποτε ιδρύθηκαν και λειτούργησαν. Τυπικά όμως, δεν έχει καταργηθεί ούτε ο Νόμος. Η αιτία για την κατάργησή τους, από τη νέα ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, είναι η εκτίμησή της ότι τα Διετή θα καταργήσουν σταδιακά τα ΙΕΚ, για τα οποία η κυβέρνηση, και η αρμόδια Γενική Γραμματεία, ας μας επιτραπεί η έκφραση «δίνει τα ρέστα της». 

Βέβαιο πρέπει να θεωρείται, με βάση την μέχρι τώρα τακτική της, ότι η Υπουργός θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου ακαδημαϊκού χάρτη, χωρίς μάλιστα να προσφύγει στα δικαστήρια, όπως έγινε με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Το μείζον πρόβλημα εδώ δεν είναι η ψήφιση των Νόμων για τις αλλαγές που επέρχονται, αλλά η εφαρμογή τους μέσα σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης με εκείνους οι οποίοι θα τις εφαρμόσουν. Αυτή τη δυσκολία τη γνωρίζουν καλά οι προερχόμενοι από το χώρο της εκπαίδευσης.

Υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο, εάν μετά τις εκλογές σχηματισθεί κυβέρνηση με σύμπραξη κομμάτων συμπεριλαμβανόμενης και της ΝΔ, πως μπορεί να επέλθει σύμπνοια και συμπόρευση, όταν με τις πλείστες αλλαγές που γίνονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αντίθετα;

Δεν είναι τελικά η Παιδεία υπόθεση Εθνική και όχι κομματική;

Μάλλον το μέλλον της εκπαίδευσης διαγράφεται θολό.

Ίδωμεν

*Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης

Εκπαιδευτικός – Ερευνητής
Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ


Η Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. είναι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr