1η Επιχορήγηση Πανεπιστημίων για το 2022 - Η κατανομή ανά ΑΕΙ

1η Επιχορήγηση Πανεπιστημίων για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας, οικονομικού έτους 2022

Να αναφερθεί πως από την παρούσα απόφαση απουσιάζουν περίπου τα μισά ΑΕΙ για τα οποία θα εκδοθεί άλλη απόφαση.

Με απόφαση που υπέγραψε στις 24/03/2022 η Υπουργός Παιδείας, επιχορηγούνται τα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) με ποσό συνολικού ύψους 45.806.852,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Α.Λ.Ε 2310802012 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά» του Ε.Φ. 1019-208-0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης» του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) οικονομικού έτους 2022.


Σύμφωνα με το έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ.: 34005 /B5) το Υπόλοιπο προς ανάληψη διαμορφώνεται στα 54.752.074,00 €.

Παρατίθεται πιο κάτω η κατανομή ανά ΑΕΙ:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr