ΑΕΙ / Παρατείνεται η προθεσμία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών Τμημάτων & Σχολών

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΕΙ / Παρατείνεται η προθεσμία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών Τμημάτων & Σχολών

Παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών τμημάτων ή σχολών των ΑΕΙ προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Παιδείας, Άγγελου Συρίγου, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση:

«Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4653/2020, προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τμήματα ή σχολές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, παρατείνεται από τη λήξη της την 31η-12-2021 έως 31/12/2023».

Τι ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του ν. 4653/2020

Στην παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4653/2020 που αντικαθίσταται με το παραπάνω εδάφιο αναφερόταν:

«Τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τμήματα ή σχολές κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υποβάλλονται σε διαδικασία πιστοποίησης, η οποία ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31.12.2021. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν επέρχονται για τα προγράμματα σπουδών του προηγούμενου εδαφίου οι επιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο για τα μη πιστοποιημένα προγράμματα. Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και για τα προγράμματα σπουδών, τα οποία έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 περίπτωση α΄ του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)». 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.