ΑΕΙ: Εγκρίθηκαν 31 προκηρύξεις για θέσεις Καθηγητών - Οι θέσεις ανά Ίδρυμα & Σχολή

ΑΕΙ: Εγκρίθηκαν 31 προκηρύξεις για θέσεις Καθηγητών - Οι θέσεις ανά ίδρυμα και τα γνωστικά αντικείμενα

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας που δημοσιεύθηκε, εγκρίθηκαν 31 προκηρύξεις για θέσεις Καθηγητών των κάτωθι Πανεπιστημίων ως εξής:

1. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Καταναλωτική Συμπεριφορά με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής»

2. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Οδοντιατρικής

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο

«Οδοντική Χειρουργική»

Τμήμα Νοσηλευτικής

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Παθολογική Νοσηλευτική»

3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Μάρκετινγκ και Οικονομική Διοίκησης Επιχειρήσεων»

4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο

«Μεσαιωνική και Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική»

5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ιατρικής

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Γαστρεντερολογία»

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο

«Σχεδιασμός και Διαχείριση Διεπιφάνειας Ηλεκτρικών Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας- Ψηφιακή Προεκτύπωση»

Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Περιεγχειρητική Νοσηλευτική με έμφαση στη συμμετοχική λήψη απόφασης»

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Πρόληψη και την Προαγωγή Υγείας»

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στη Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας»

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Δίκτυα Βιβλιοθηκών και Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου»

7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο

«Ανάλυση Επίδοσης Δικτυακών Πρωτοκόλλων»

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο

«Υπολογιστική Επιστήμη και Μαθηματική Μοντελοποίηση»

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο

«Αλγόριθμοι Μετάδοσης Δεδομένων σε Δίκτυα Επικοινωνιών»

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο

«Περιβάλλοντα και Τεχνικές Προγραμματισμού»

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Βραχομηχανική»

10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών επιστημών

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο

«Μεθοδολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας στη Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων»

11. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας»

12. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Βιοτεχνολογίας της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο

«Γενετικός Χαρακτηρισμός και Βιολογία Πολυετών Φυτών»

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Γενετική των Πληθυσμών»

13. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο

«Κοινωνική Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.»

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Δημοσιογραφία, Έρευνα και Νέα Μέσα»

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο

«Τεχνολογία των Μ.Μ.Ε. (Ψηφιακή διαχείριση ήχου και εικόνας στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.)

Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Ουρολογία»

Τμήμα Φαρμακευτικής

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία»

Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο

«Συστηματική Μουσικολογία»

14. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο

«Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός, Επανάχρηση Κτιριακού Αποθέματος»

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο

«Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός»

Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο

«Βιολογική Χημεία»

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Ορθοπαιδική - Βιολογική Μηχανική»

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο

«Πνευμονολογία»

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr