Η κατάταξη (2022) των Ελληνικών Πανεπιστημίων με βάση τις Ετεροαναφορές (citations)

Η κατάταξη (2022) των Ελληνικών Πανεπιστημίων με βάση τις Ετεροαναφορές (citations)

Κατατάξεις Πανεπιστημίων:  Στις 26 Ιανουαρίου 2022 ανακοινώθηκαντα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης «Top Universities by Top Google Scholar Citations» της Webometrics. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, αλλά και τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καταγράφει μία σπάνια επίδοση για ελληνικό Πανεπιστήμιο, ευρισκόμενο για πέμπτη συνεχομένη χρονιά στο top 100 μιας παγκόσμιας κατάταξης. Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από τη Webometrics βρίσκεται στην 92η θέση  παγκοσμίως καιστην 18η θέση στην Ευρώπη. Ο συγκεκριμένος  πίνακας κατάταξης, ο οποίος δημοσιεύθηκε για 13η φοράπεριλαμβάνει 7497 Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και τα 24 Ελληνικά. (δείτε Πίνακα 1).

Εκτός από την υψηλή αυτή θέση σε παγκόσμια επίπεδο, το ΕΚΠΑ βρίσκεται  και στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτωνμε 2.724.009 ετεροαναφορές (citations). Η επίδοση αυτή δίνει στο ΕΚΠΑ  την 1η θέση μεταξύ των βαλκανικών Πανεπιστημίων και την 2η θέση μεταξύ των Πανεπιστημίων της Μεσογείου.


Η συγκεκριμένη κατάταξη συντάσσεται με βάση τον αριθμό ετεροαναφορών (citations) του ερευνητικού έργου των καθηγητών και ερευνητών των Ιδρυμάτων. Ο εντοπισμός  των ετεροαναφορών γίνεται μέσω της πλέον δημοφιλούς μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, του Google Scholar. Τα στοιχεία των ετεροαναφορών συλλέχθηκαν το χρονικό διάστημα 10-20 Ιανουαρίου 2022.

Την «πεντάδα» των καλύτερων Ελληνικών Πανεπιστημίων συμπληρώνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην θέση 278 με 1.194.794 ετεροαναφορές, το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 375 με 861.488 ετεροαναφορές, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 388 με 825.020 ετεροαναφορές, και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 396 με 809.541 ετεροαναφορές.

Ακολουθούν, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην θέση 483 με 619.626 ετεροαναφορές, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην θέση 501 με 589.839 ετεροαναφορές, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην θέση 688 με 356.842 ετεροαναφορές, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην θέση 880 με 226.838 ετεροαναφορές, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην θέση 891 με 222.072 ετεροαναφορές, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην θέση 917 με 211.331 ετεροαναφορές, το πρώην ΤΕΙ Κρήτης στην θέση 928 με 205.613 ετεροαναφορές, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην θέση 955 με 197.217 ετεροαναφορές, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στην θέση 1171 με 127.604 ετεροαναφορές, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στην θέση 1407 με 85.513 ετεροαναφορές, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην θέση 1480 με 76.329 ετεροαναφορές, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στην θέση 1482 με 76.168 ετεροαναφορές, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην θέση 1490 με 75.723 ετεροαναφορές, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος στην θέση 1715 με 52.487 ετεροαναφορές, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην θέση 2089 με 31.378 ετεροαναφορές, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην θέση 2188 με 27.528 ετεροαναφορές, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην θέση 2311 με 23.247 ετεροαναφορές, το Πάντειο Πανεπιστήμιο στην θέση 2396 με 21.209 ετεροαναφορές και η ΑΣΠΑΙΤΕ στην θέση 4394 με 1.746 ετεροαναφορές.

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στην 2η , 3η και 4η θέση τα επίσης αμερικάνικα Πανεπιστήμια Στάνφορντ, Μπέρκλει και ΜΙΤ ενώ στην 5η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ της Μεγάλης Βρετανίας.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των ετεροαναφορών του ΕΚΠΑ καλύπτει το 28,3% του συνόλου των ετεροαναφορών των 24 ελληνικών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην κατάταξη.  Ο συνολικός αριθμός ετεροαναφορών των Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι 9.643.162, και αποτελούν το 0,77% της παγκόσμιας ερευνητικής παραγωγής (1.255.795.188 ετεροαναφορές).

Στην κατάταξη του Ιανουαρίου του 2022 η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου  υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 210 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των είκοσι πρώτων προφίλ.

Πίνακας 1: Κατάταξη Ελληνικών Πανεπιστημίων στον πίνακα “Top Universities by Google Scholar Citations” της Webometrics

UNIVERSITY

COUNTRY RANK 2022

WORLD RANK JANUARY 2022

CITATIONS January 2022

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

1

92

2724009

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

2

278

1194794

UNIVERSITY OF PATRAS (INCL UNIVERSITY OF WESTERN GREECE)

3

375

861488

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS

4

388

825020

UNIVERSITY OF CRETE

5

396

809541

UNIVERSITY OF IOANNINA

6

483

619626

UNIVERSITY OF THESSALY

7

501

589839

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

8

688

356842

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

9

880

226838

AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

10

891

222072

UNIVERSITY OF THE AEGEAN

11

917

211331

TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE

12

928

205613

UNIVERSITY OF WEST ATTICA

13

955

197217

UNIVERSITY OF PIRAEUS

14

1171

127604

HELLENIC MEDITERRANEAN UNIVERSITY

15

1407

85513

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

16

1480

76329

HAROKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS

17

1482

76168

UNIVERSITY OF PELOPONNESE

18

1490

75723

INTERNATIONAL HELENIC UNIVERSITY

19

1715

52487

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

20

2089

31378

IONIAN UNIVERSITY

21

2188

27528

UNIVERSITY OF MACEDONIA

22

2311

23247

PANTEION UNIVERSITY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES

23

2396

21209

SCHOOL OF PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION

24

4394

1746

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr