Ο πίνακας με τις ενέργειες ανά Πανεπιστήμιο για την εφαρμογή του Συστήματος Ελεγχόμενης Πρόσβασης

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ο πίνακας με τις ενέργειες ανά Πανεπιστήμιο για την εφαρμογή του Συστήματος Ελεγχόμενης Πρόσβασης

Η παράλειψη έκδοσης από Α.Ε.Ι. της απόφασης έγκρισης του κανονισμού ελεγχόμενης πρόσβασης και μη εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης εντός των προθεσμιών που τίθενται στην παρ. 4 του άρθρου 16, λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της απόφασης κατανομής της τακτικής δημόσιας επιχορήγησης της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α' 12) σε αυτό, αναφέρει ο Υφυπουργός Παιδείας.

Έντεκα από τα 24 Πανεπιστήμια της χώρας ολοκλήρωσαν τα τέσσερα στάδια για την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης (άρθρο 17 του ν. 4777/2021). 

Να αναφερθεί πως ο υφυπουργός Παιδείας είχε αποστείλει έγγραφο -τελεσίγραφο προς τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων της χώρας το οποίο έληξε στις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Τα στοιχεία για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιήσει έως σήμερα τα ΑΕΙ προς εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης διαβιβάστηκαν στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής ασφάλειας και προστασίας, και όλα τα ΑΕΙ πλην του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, έχουν προχωρήσει τις ενέργειες για την ίδρυση μονάδας ασφάλειας και προστασίας που προβλέπει ο νόμος 4777/2021.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει, ότι σχέδιο Ασφαλείας δεν έχουν εκπονήσει το ΕΜΠ, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Χωρίς σύστημα και κανονισμό ελεγχόμενης πρόσβασης, όπως ορίζει ο Ν. 4777/2021 είναι το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Ακολουθεί πίνακας με τις έως σήμερα ενέργειες των Α.Ε.Ι. προς εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης:Τα συγκεκριμένα στοιχεία είχε ζητήσει η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Σοφία Χάιδω Ασημακοπούλου. Στην απάντησή του που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 18 Ιανουαρίου, ο υφυπουργός Παιδείας επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «Η παράλειψη έκδοσης από Α.Ε.Ι. της απόφασης έγκρισης του κανονισμού ελεγχόμενης πρόσβασης και μη εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης εντός των προθεσμιών που τίθενται στην παρ. 4 του άρθρου 16, λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της απόφασης κατανομής της τακτικής δημόσιας επιχορήγησης της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α' 12) σε αυτό».

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.