Πανεπιστήμια στην Κύπρο: Ενδείκνυται οι εξετάσεις των φοιτητών να γίνουν διαδικτυακά

"ΕΘΑΑΕ" Κύπρου: Ενδείκνυται οι εξετάσεις των φοιτητών να γίνουν διαδικτυακά

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ της Κύπρου (αντίστοιχος φορέας ΕΘΑΑΕ της Ελλάδας) αναδιαμόρφωσε, ενημερώνοντας όλα τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε όλη την Κύπρο, ότι με βάση την έξαρση της πανδημίας οι εξετάσεις του Χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 ενδείκνυται να γίνουν διαδικτυακά.

Στην πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε ο φορέας, πριν ένα μήνα (τον Δεκέμβριο 2021), ενημέρωνε χαρακτηριστικά ότι: «οι εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου θα πρέπει να διεξαχθούν διά ζώσης». Ενόψει της επέλασης της Όμικρον και στην Κύπρο, ο Φορέας ΔΙΠΑΕ αναδιαμόρφωσε, με νέα του ανακοίνωση (τον Ιανουάριο 2022), ότι «οι εξετάσεις του Χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 ενδείκνυται να γίνουν διαδικτυακά» και όχι δια ζώσης όπως ενημέρωνε αρχικά.


Αναλυτικά όλα όσα ανακοίνωσε εκ νέου ο φορέας:

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ ενημερώνει τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ότι με βάση την έξαρση της πανδημίας και σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας οι εξετάσεις του Χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 ενδείκνυται να γίνουν διαδικτυακά. Όσον αφορά τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου να ακολουθούνται όλα τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας για εμβολιασμένους και μη.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία των συμβατικών προγραμμάτων ή/και μικτή διδασκαλία με μία από τις πιο κάτω μεθόδους, τηρουμένων των μέτρων του Υπουργείου Υγείας είναι επιλογή των ιδρυμάτων:

1. Διαδικτυακή προσφορά των συμβατικών προγραμμάτων, όλων ή μερικών μαθημάτων του προγράμματος (courses).

2. Ταυτόχρονη διδασκαλία του μισού ακροατηρίου με φυσική παρουσία και του άλλου μισού εξ αποστάσεως και εναλλαγή κατά εβδομάδα του ακροατηρίου που θα παρευρίσκεται στην αίθουσα.

3. Οι φοιτητές μελετούν το θεωρητικό μέρος του περιεχομένου διαδικτυακά και γίνονται με φυσική παρουσία οι δραστηριότητες ή/και τα εργαστήρια που αντιστοιχούν στο θεωρητικό μέρος (Flipped teaching).

4. Διδασκαλία μέρους του περιεχομένου διαδικτυακά (π.χ. τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο) και μέρος του περιεχομένου με φυσική παρουσία (Blended teaching).

5. Χρήση τεχνολογικών εργαστηρίων/ χώρων εξάσκησης, όπου οι φοιτητές συναντώνται για εξάσκηση και εργαστηριακή εργασία (Virtual rooms of practice).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr