Πανεπιστήμια: Τέσσερις προϋποθέσεις βάζουν οι Καθηγητές για δια ζώσης μαθήματα & εξεταστική

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμια: Τέσσερις προϋποθέσεις βάζουν οι Καθηγητές για δια ζώσης μαθήματα & εξεταστική

Άνοιγμα Πανεπιστημίων: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) ζητά να παρασχεθεί ρητά από το Υπουργείο η δυνατότητα χρήσης μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Οι Πανεπιστημιακοί υπογραμμίζουν πως "οι διδάσκοντες έχουν την αρμοδιότητα να κρίνουν αν το μάθημά τους διεξάγεται σε συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας, και, σε περίπτωση που διαπιστώνουν μη συμμόρφωση ή ελλιπή τήρηση των οριζόμενων μέτρων, να το διακόψουν ή να λάβουν κάθε άλλη αναγκαία απόφαση για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας".

Ολόκληρη η τοποθέτηση της ΠΟΣΔΕΠ για τη λειτουργία των ΑΕΙ:

«Ενόψει της επανέναρξης των μαθημάτων στα πανεπιστήμια μετά τις διακοπές των εορτών και ιδίως ενόψει της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου, η πανεπιστημιακή κοινότητα παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την εξέλιξη της πανδημίας.

Κατά το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο Παιδείας έχει αγνοήσει συστηματικά τις επισημάνσεις και τα αιτήματα της ΠΟΣΔΕΠ και των πανεπιστημίων, επιμένοντας σε μια διαχείριση με έμφαση στην επικοινωνία, και σε μέτρα που υποκρύπτουν μια πολιτική τύπου «ανοσία της κοινότητας». Παράλληλα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, αδιαφορεί για τις χρόνιες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, που αναδείχθηκαν δραματικά από τις απαιτήσεις αντιμετώπισης της πανδημίας.

Η ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνει και πάλι ότι τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας στα ΑΕΙ δεν μπορεί να επιβάλλονται οριζόντια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες Τμημάτων ή Σχολών, στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου και της ευθύνης των διδασκόντων για την οργάνωση της διδασκαλίας.

Είναι αυτονόητο ότι, όπου δεν είναι εκ των πραγμάτων εφικτή η εφαρμογή των μέτρων, πρέπει να επιτρέπεται η προσαρμογή τους, με εναλλακτικές και πιο αυστηρές επιλογές, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η συνέχεια της εκπαίδευσης, με πρόνοια για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία προσώπων, διδασκόντων και διδασκομένων, που είναι ευάλωτοι, συνοικούν με ευάλωτα πρόσωπα, έχουν επιβαρυμένη υγεία, ή απομονώνονται ως κρούσματα.

Δεδομένης της κρισιμότητας της τρέχουσας κατάστασης, η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ απαιτεί κατεπειγόντως

1. Να αυξηθεί η υγειονομική επιτήρηση με ιχνηλάτηση και πρόσθετα δωρεάν τεστ για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα,

2. Να παρασχεθεί ρητά από το Υπουργείο η δυνατότητα χρήσης μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας, όταν δικαιολογείται από τις συνθήκες που επικρατούν ή για την προστασία της υγείας ευάλωτων προσώπων,

3. Να δοθεί έκτακτη ενίσχυση των Ιδρυμάτων για τη διασφάλιση των όρων εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διενέργεια των εξετάσεων με υγειονομική ασφάλεια,

4. Τα συλλογικά ακαδημαϊκά όργανα να ανταποκριθούν χωρίς καθυστέρηση στις απαιτήσεις αντιμετώπισης των δυσμενών συνθηκών που αναμένεται να δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα.

Η Ε.Γ. ζητά επίσης την εφαρμογή με συνέπεια ευρύτερων μέτρων και πολιτικών περιορισμού της μετάδοσης του ιού και αντιμετώπισης των επιπτώσεών του, τα οποία επηρεάζουν την ασφάλεια της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και όλων των πολιτών, όπως η βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς για ασφαλέστερη μετακίνηση και η ενίσχυση του συστήματος υγείας.

Τέλος η ΕΓ υπενθυμίζει ότι οι διδάσκοντες έχουν την αρμοδιότητα να κρίνουν αν το μάθημά τους διεξάγεται σε συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας, και, σε περίπτωση που διαπιστώνουν μη συμμόρφωση ή ελλιπή τήρηση των οριζόμενων μέτρων, να το διακόψουν ή να λάβουν κάθε άλλη αναγκαία απόφαση για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Εκτελεστική Γραμματεία ΠΟΣΔΕΠ, 7-1-2022

Εξ αποστάσεως εξεταστική ζητά η κυβερνητική φοιτητική παράταξη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ του ΑΠΘ

Υφ. Παιδείας: Το σκεπτικό για να μην χαθεί η εξεταστική των φοιτητών (ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ)

Κεραμέως: Η εξεταστική των φοιτητών στα Πανεπιστήμια θα γίνει κανονικά!

Επιστολή Φοιτήτριας: Κυρία Κεραμέως είναι άδικο να πάει χαμένη η εξεταστική ενός εξαμήνου

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.