Προσλήψεις 16 ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σε οκτώ Πανεπιστήμια - Η κατανομή

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Προσλήψεις 16 ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σε οκτώ Πανεπιστήμια - Η κατανομή

Η επιμέρους κατανομή των θέσεων στις ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος, θα γίνει με απόφαση των αρμόδιων οργάνων σύμφωνα με τις ανάγκες του Ιδρύματος.

Δημοσιεύθηκε σήμερα απόφαση της Υπουργού Παιδείας ) αναφορικά με την πρόσληψη μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στα Πανεπιστήμια για το έτος 2021, ως προς την κατηγορία των κατανεμημένων θέσεων, ως ο κάτωθι πίνακας:

Η επιμέρους κατανομή των θέσεων στις ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος, θα γίνει με απόφαση των αρμόδιων οργάνων σύμφωνα με τις ανάγκες του Ιδρύματος.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.