ΑΕΙ: Συνεδριάζει η επιτροπή της Βουλής για τη διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την Οικονομία

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΕΙ: Συνεδριάζει η επιτροπή της Βουλής για τη διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την Οικονομία

Στις συνεδριάσεις θα προσκληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους εκπρόσωποι θεσμικών φορέων της ανώτατης εκπαίδευσης, του επιχειρηματικού κόσμου, της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας.

Ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 στη Βουλή των Ελλήνων, μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής κ. Βασίλη Διγαλάκη με θέμα: «Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στην εποχή των Εκθετικών Τεχνολογικών Αλλαγών».

H συνεδρίαση εντάσσεται σε μια σειρά συνεδριάσεων με αντικείμενο τη διασύνδεση των Ελληνικών Πανεπιστημίων με την οικονομία, τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας, και στις οποίες θα προσκληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων της ανώτατης εκπαίδευσης, του επιχειρηματικού κόσμου, της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας.

«Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς εργασίας και οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος σήμερα, την εποχή των Εκθετικών Τεχνολογικών Αλλαγών, αναδεικνύουν την ανάγκη ανάπτυξης μιας αποτελεσματικότερης διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με την οικονομία και τον επιχειρηματικό-παραγωγικό κόσμο» αναφέρει η ανακοίνωση του προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, Βασίλη Διγαλάκη.

Εκ των βασικών αξόνων για την ενίσχυση της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων και του παραγωγικού ιστού της χώρας, είναι:

  • η ίδρυση νέων ή/και τροποποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών με εστίαση σε τομείς με αναπτυξιακή προοπτική και υψηλή προστιθέμενη αξία, σύμφωνα με τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας,
  • η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ερευνητών και τη μεταφορά της γνώσης στην πραγματική οικονομία,
  • η αποτελεσματικότερη λειτουργία και οργάνωση των Πανεπιστημίων.

Στην πρώτη αυτή ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής έχουν κληθεί να συμμετέχουν ως ομιλητές ο Καθηγητής κ. Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, και ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Μπουντουβής, Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων & Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ο κ. Διγαλάκης σημειώνει ότι στόχος αυτής της θεματικής σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής είναι κυρίως η ανάδειξη των ζητημάτων τα οποία έχουν λειτουργήσει ως τροχοπέδη κατά τις πρώτες προσπάθειες διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με την οικονομία, η καταγραφή προτεινόμενων λύσεων για την ενιαία και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την επίτευξη του μέγιστου βαθμού διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με την οικονομία και την προσαρμογή τους στις εξελίξεις της σημερινής εποχής των Εκθετικών Τεχνολογικών Αλλαγών.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.