Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Τμήμα Α` του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ, ο τίτλος σπουδών MASTER of ADVANCED STUDIES της Ελβετίας δεν θα αναγνωρίζεται ως ισότιμος προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης που απονέμονται από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. για τους εγγραφέντες σε προγράμματα που οδηγούν στον εν λόγω τίτλο σπουδών από τη 1η-6-2015 και ύστερα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr