Πρωτιά φοιτητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στον διαγωνισμό "Pitch for the Future of the EU"

Πρωτιά φοιτητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στον διαγωνισμό "Pitch for the Future of the EU"

Οι φοιτητές παρουσίασαν τις απόψεις και τις ιδέες τους για τη βελτίωση και τη δημιουργία μιας πιο «πράσινης» Φαρμακοβιομηχανίας.

Φοιτητές του Προγράμματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας απέσπασαν το πρώτο βραβείο για τη συμμετοχή τους στον φοιτητικό διαγωνισμό “Pitch for the Future of the EU”. Συγκεκριμένα, από το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής συμμετείχαν οι ομάδες Green PHARMA, Green Μanagement και Green Pharm (Synthetic Pharmaceutical Chemistry), με την ομάδα Green PHARMA (και τους φοιτητές Άγγελο Οδυσσεάκη, Χρυσοβαλάντω Γαβριήλ και Αγγελική Μαύρα) να κερδίζει το πρώτο βραβείο με τις απόψεις και τις ιδέες της για τη βελτίωση και τη δημιουργία μιας πιο «πράσινης» Φαρμακοβιομηχανίας. 

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας πρότειναν ένα σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε πιο πράσινες πρακτικές τόσο για εκείνους που ήδη δραστηριοποιούνται όσο και για τους μελλοντικούς εργαζόμενους στην φαρμακοβιομηχανία. Ως γνωστόν, η φαρμακευτική βιομηχανία απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας για την παραγωγή ενός φαρμακευτικού προϊόντος, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί υψηλά επίπεδα τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων, απελευθερώνοντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ρύπων στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, απαιτούνται αλλαγές στις πρακτικές της φαρμακοβιομηχανίας προκειμένου να εκπληρώσουν το στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Πράσινη Ευρώπη (Green Deal).

Αυτές οι αλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη φαρμακοβιομηχανία (μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος)
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων σε βιοκλιματικά κτίρια
 • Ανάπτυξη πιο πράσινων μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων κατά τη διαδικασία παραγωγής φαρμάκων
 • Εγκατάσταση μετρητών για τον έλεγχο των αποβλήτων καθ 'όλη τη διάρκεια της παραγωγής (θα συνδεθεί με κανονιστικούς φορείς της ΕΕ για να καθοριστεί ποιες εταιρείες δεν εμπίπτουν στο νομικό πλαίσιο που έχει οριστεί)
 • Εισαγωγή μικρών μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων στη Φαρμακοβιομηχανία για τη μείωση απόρριψης αποβλήτων.
 • Χρήση συγκεκριμένων «πράσινων» διεργασιών παραγωγής

Η εφαρμογή αυτών των αλλαγών θα απαιτήσει:

 • Εκπαίδευση σε πιο πράσινες διαδικασίες, υλικά και εξοπλισμό τόσο για εκείνους που βρίσκονται σήμερα στη βιομηχανία όσο και για εκείνους που θα εργαστούν μελλοντικά (εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα)
 • Οδηγίες σχετικά με τις πράσινες διαδικασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη φαρμακοβιομηχανία, από τη σύνθεση μέχρι την ανάλυση των φαρμάκων
 • Στενότερη συνεργασία μεταξύ ΕΕ, φαρμακοβιομηχανιών και ακαδημαϊκών για την ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμων, ρεαλιστικών δράσεων
 • Τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθετικής διαδικασίας
 • Αυστηρότερη νομοθεσία για την επιβολή πρακτικών ανακύκλωσης στη φαρμακοβιομηχανία
 • Ενθάρρυνση πιο πράσινων πρακτικών στην εκπαίδευση.

Σχετικά με τον διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και είχε ως πρωταρχικό στόχο να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να αξιολογήσουν με κριτική σκέψη την υφιστάμενη κατάσταση και να δώσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους για τη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ για ένα καλύτερο μέλλον της Ευρώπης.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να βελτιώσει την κατανόηση των φοιτητών σχετικά με τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την επόμενη γενιά και τον αντίκτυπο των πολιτικών της στην καθημερινή ζωή και το μέλλον τους. Πρόσθετος στόχος του προγράμματος είναι να αναδειχθούν μελλοντικοί πολίτες με αυτοπεποίθηση και να ενθαρρυνθούν οι φοιτητές να έχουν πιο ενεργό συμμετοχή και λόγο στα ευρωπαϊκά ζητήματα. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό και τις απόψεις και τις ιδέες των φοιτητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για τη βελτίωση και τη δημιουργία πιο Πράσινης Φαρμακοβιομηχανίας βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/58246

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr