Με πρόστιμο τιμωρήθηκε καθηγητής Πανεπιστημίου που επιτέθηκε σε συνάδελφό του

Την πειθαρχική ποινή του προστίμου, ίσου προς τον μηνιαίο μισθό του, επέβαλε σε καθηγητή Πανεπιστημίου το Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελών ΔΕΠ, επειδή σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση:

Από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας, την ενώπιον του Συμβουλίου στο ακροατήριό του απολογία του διωκομένου καθηγητού, στο οποίο κλήθηκε με την υπ’ αριθμ. … απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρ−θρο 6 Π.Δ. της 12/26−7−1933, ως και από το υποβληθέν στο Συμβούλιο από …. απολογητικό υπόμνημα αποδεικνύονται τα ακόλουθα:

Ο διωκόμενος … υπηρετεί ως καθηγητής του Τμήματος...


Την … συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος, καθηγητού …, στην συνέλευση δε μετέσχε και ο διωκόμενος καθηγητής.

Όπως προκύπτει από τα σχετικά πρακτικά της συνεδριάσεως εκείνης, από της ενάρξεώς της ο διωκόμενος καθηγητής εζήτησε από τον Πρόεδρο του Τμήματος «τον λόγο προ ημερησίας διατάξεως», έκτοτε δε άρχισαν διαξιφισμοί, οι οποίοι διήρκεσαν επί μακρόν και κατέληξαν σε επεισόδιο μεταξύ των δυο καθηγητών.

Ειδικότερα, ο διωκόμενος σηκώθηκε από το κάθισμά του και κατευθυνθείς προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον έπιασε από τον λαιμό, κατά την διάρκεια δε του επεισοδίου κατεστράφησαν ένα τραπέζι, καθώς και τα γυαλιά του παθόντος, και το επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση των λοιπών παρισταμένων καθηγητών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr