ΠΟΣΔΕΠ: Η μη αύξηση του διδακτικού προσωπικού επιφέρει επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης και τελικά στο επίπεδο των πτυχίων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΔΕΠ: Η μη αύξηση του διδακτικού προσωπικού επιφέρει επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης και τελικά στο επίπεδο των πτυχίων

Αξιότιμη κα Υπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η Ε.Γ. της ΠΟΣΠΕΠ απευθύνεται σε σάς εκ νέου για τα μεγάλα και δυσαναπλήρωτα κενά των Α.Ε.Ι. σε μέλη ΔΕΠ και λοιπό προσωπικό, που έχουν συσσωρευθεί και όπως είναι γνωστό φτάνουν το 40% κατά την τελευταία δεκαετία. Καθώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποσοτικό, αλλά χάνονται εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα, επισημαίνουμε ότι οι επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης, στην υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, και τελικά στο επίπεδο των πτυχίων είναι πολύ σοβαρές.

Το Υπουργείο Παιδείας,  μετά τον διορισμό πέρυσι 3.345 εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, ανακοινώνει αυτές τις ημέρες τον διορισμό 11.700 εκπαιδευτικών στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλύπτοντας, κατά την ανακοίνωση του Υπουργείου, το 90% των κενών. Αντίθετα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν έχουν καλυφθεί ούτε τα μισά από τα συσσωρευμένα κενά. Για την παράλειψη αυτή δεν αποτελεί δικαιολογία ότι στις άλλες βαθμίδες δεν έγιναν διορισμοί τα τελευταία χρόνια, ενώ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα μέλη ΔΕΠ δεν διορίζονται από πίνακες κατάταξης αλλά εκλέγονται με διαδικασίες που συχνά είναι χρονοβόρες.

Τα κενά σε διδακτικό προσωπικό συνεχίζουν να αυξάνονται, αφού δεν έχουν δοθεί οι θέσεις που από την αρχή του έτους κάθε χρόνο πρέπει και μπορούν να αναπληρώνονται, ενώ σε αυτές θα προστεθούν και πλέον των 420 νέων αφυπηρετήσεων στις 31 Αυγούστου 2021.

Η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ ζητά από το Υπουργείο, με την ευχέρεια που παρέχεται και την υποχρέωση που επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 41 του Ν.4521/2018  και άρθρο 65 του Ν.4610/2019), να ολοκληρώσει άμεσα την κατανομή του συνόλου των θέσεων μελών ΔΕΠ που αφυπηρέτησαν ή κενώθηκαν για οποιοδήποτε λόγο έως τις 31 Αυγούστου 2020.

Παράλληλα ζητά την σαφή δέσμευση του Υπουργείου για την ταχεία κατανομή από την 1η Ιανουαρίου 2022 όλων των  θέσεων των μελών ΔΕΠ που αφυπηρετούν στις 31 Αυγούστου 2021 ή κενώθηκαν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Ζητά επίσης, για να έχουν νόημα οι τετραετείς προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ του Υπουργείου και των Πανεπιστημίων, την έγκαιρη και απαρέγκλιτη τήρηση της ετήσιας αναπλήρωσης θέσεων, καθώς και ανακοίνωση – δέσμευση του Υπουργείου για προγραμματισμένη χορήγηση  νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στην επόμενη τετραετία που να αναπληρώνουν τα συσσωρευμένα κενά σε προσωπικό (άνω των 3.000 θέσεων) και σε κάθε περίπτωση να δοθούν τουλάχιστον 1.000 νέες θέσεις μέσα στην επόμενη διετία.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Νηματούδης Καθηγητής

Ο Γραμματέας Γιώργος Λιτσαρδάκης Καθηγητής

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.