ΠΔΕ: Αντιδράσεις της Συνόδου Προέδρων/Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων/Σχολών

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Αντιδράσεις της Συνόδου Προέδρων/Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων/Σχολών για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ)

Η Σύνοδος Προέδρων και Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών με έκπληξη και δυσαρέσκεια πληροφορήθηκε την με αριθμ. πρωτ. 660/5/19399 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία μεταξύ των πρόσθετων δικαιολογητικών για το εκπαιδευτικό προσωπικό συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης αποκλειστικά από ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ και ΕΠΠΑΙΚ/ΑΣΠΑΙΤΕ.

Υπενθυμίζουμε ότι η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ), στη βάση του άρθρου 54 του νόμου 4589/2019 - ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019, πιστοποιείται και με σχετική βεβαίωση του Τμήματος εφόσον ο/η απόφοιτος παρακολούθησε επιτυχώς ομάδα σχετικών μαθημάτων, αλλά και με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορική διατριβή στις Επιστήμες της Αγωγής.

Η προαναφερόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αντιβαίνει στο νομικό πλαίσιο αναγνώρισης της ΠΔΕ και ακυρώνει την από δεκαετίες αυτονόητη και νομοθετικά κατοχυρωμένη απόδοση ΠΔΕ στους/στις αποφοίτους των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Καλούμε το Υπουργείο να προβεί άμεσα σε διορθωμένη επαναπροκήρυξη της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σύνοδος των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και  Σχολώ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1.    Παιδαγωγική Σχολή
2.     Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
3.     Τμήμα  Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
4.    Σχολή Επιστημών Αγωγής
5.    Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
6.    Τμήμα των Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
7.    Σχολή Επιστημών Αγωγής
8.     Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
9.    Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY
10.    Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
11.    Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
12.    Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
13.    Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
14.     Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
15.     Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
16.    Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
17.    Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
18.    Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
19.    Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
20.    Σχολή Επιστημών Αγωγής
21.    Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
22.    Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
23.    Σχολή Επιστημών Αγωγής
24.    Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
25.    Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
26.    Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
27.     Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
28.    Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.