Απαραίτητο ένα νέο αυτόνομο Πανεπιστημιακό Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Απαραίτητο ένα νέο αυτόνομο Πανεπιστημιακό Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών

Τι αναφέρει στα «Φοιτητικά Νέα» η Πρωτοβουλία φοιτητών για την επανίδρυση Τμήματος Πανεπιστημιακών Σπουδών Κλωστοϋφαντουργίας:

Ο «γολγοθάς» μας, ξεκίνησε με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής το 2018, όταν τέθηκε σε εφαρμογή το νομοσχέδιο Γαβρόγλου. Άμεση συνέπεια ήταν η συγχώνευση του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. με το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., για τη δημιουργία του νέου Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής.

Το νέο Τμήμα παρείχε, από τη στιγμή της ίδρυσής του, τρεις κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου («Τεχνολογίες Αυτοματισμού», «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος», «Τεχνολογίες Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης»). Κατά την αναβάθμιση σε Τμήμα Μηχανικών πενταετούς φοίτησης το 2019, οι τρείς αυτές κατευθύνσεις μετατράπηκαν σε δύο ροές σπουδών. Η πρώτη ροή «Σχεδιασμού Συστημάτων» περιλάμβανε μαθήματα Μηχανικών Αυτοματισμού και η δεύτερη ροή «Βιομηχανικής Παραγωγής» περιείχε μαθήματα Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας.

Στις 2 Απριλίου 2021, η Συνέλευση του Τμήματος κοινοποιεί την ολική αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών. Αυθαίρετα και χωρίς έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών καταργεί τη δεύτερη ροή («Βιομηχανικής Παραγωγής») και τα υπαγόμενα σε αυτή μαθήματα (τα οποία καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο του μοναδικού Τμήματος στη χώρα, που προσφέρει μαθήματα Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας), καθώς και όλα τα μαθήματα κορμού που σχετίζονται με τη ροή αυτή.

Από την πρώτη στιγμή, το Τμήμα Μηχανικών Β.Σ.Π. μαστίζεται από πληθώρα πρακτικών προβλημάτων. Οι φοιτητές των δύο πρώην Τμημάτων αναγκάζονται να διδαχθούν μαθήματα μη συναφή με το αντικείμενο που επέλεξαν να σπουδάσουν. Ο υπερβολικός αριθμός φοιτητών, σε συνδυασμό με ελλείψεις αιθουσών, δυσχεραίνει την αποτελεσματική πραγματοποίηση διαλέξεων και εργαστηρίων και συνεπάγεται υπερφόρτωση εργασιών των καθηγητών. 

Εν κατακλείδι, η ειδικότητα του Μηχανικού Κλωστοϋφαντουργού οδεύει στον αφανισμό από τον πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας. Δεδομένου ότι η χώρα δε θα παρέχει κατάρτιση στον Κλάδο, πλήττεται άμεσα η λειτουργικότητα των επιχειρήσεων και οποιαδήποτε σκέψη για έρευνα ή/και ανάπτυξη τελματώνεται. Κατά συνέπεια, η δυσμενής επίδραση στην ελληνική οικονομία και στις ελληνικές επιχειρήσεις θα γίνει άμεσα εμφανής.

Ένα νέο αυτόνομο Πανεπιστημιακό Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών είναι απαραίτητο καθώς:

 1. Η Κλωστοϋφαντουργία αποτελεί παραδοσιακό βιομηχανικό τομέα της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας και παρουσιάζει, με βάση ευρωπαϊκές μελέτες σκοπιμότητας, σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα ως παράγοντας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
 2. Η Κλωστοϋφαντουργία ανακάμπτει στην Ελλάδα με σταθερή και συνεχή άνοδο, τόσο στο επίπεδο του κύκλου εργασιών και των κερδών, όσο και στην αύξηση της απασχόλησης. Αντιπροσωπεύει το 5% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και εμφανίζει βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Ο Κλάδος της Κλωστοϋφαντουργίας διαθέτει τις υποδομές και την τεχνογνωσία για να αναπτυχθεί ταχέως και πρέπει να στηριχθεί σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής στελεχών υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης. Το ποσοστό συμμετοχής του Κλάδου (Textiles) στο ΑΕΠ και στις εξαγωγές επιβάλλει την ύπαρξη Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών πανεπιστημιακού επιπέδου, μοναδικού στην Ελλάδα, που θα είναι σε θέση να παρέχει εκπαίδευση και έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Κλωστοϋφαντουργίας.
 4. Ο Κλάδος της Κλωστοϋφαντουργίας και των άμεσα σχετιζόμενων κλάδων (Ένδυμα, Μόδα και Δέρμα), αντιπροσωπεύουν το 11% των επιχειρήσεων και απασχολούν το 9% των εργαζομένων.
 5. Η εγχώρια Κλωστοϋφαντουργία χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το ελληνικό βαμβάκι για την παραγωγή ινών, νημάτων, υφασμάτων (υφαντά, πλεκτά, μη υφασμένα). Δραστηριοποιείται στη βαφή, την τυποβαφή, τον εξευγενισμό, διεισδύει στους χώρους της ένδυσης, του δέρματος, της υπόδησης, της σχεδίασης ενδύματος και επεκτείνεται στις προηγμένες ίνες, την ψηφιακή εκτύπωση, τα «έξυπνα» υφάσματα, τον ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας, την προστατευτική ένδυση και τα σύνθετα υλικά.
 6. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ της 8ης και της 9ης θέσης στην παγκόσμια παραγωγή βαμβακιού και το ύψος της ελληνικής βαμβακοπαραγωγής (μεταξύ 300.000 και 440.000 τόνων), αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% της συνολικής παραγωγής βαμβακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 7. Οι κλωστοϋφαντουργικές παραγωγικές υποδομές που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Όχι μόνο παρέχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης εγχώριου παραγωγικού δυναμικού (βαμβάκι, μαλλί, εγκατεστημένος βιομηχανικός εξοπλισμός), αλλά και πρόσθετης ώθησης στην ανάκαμψη της οικονομίας, μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας αιχμής στις επιχειρήσεις (με κύριους άξονες τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, την καινοτομία και την ποιότητα).
 8. Η λειτουργία του νέου Τμήματος, σε στενή επαφή με την ελληνική κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία που επανακτά την αναπτυξιακή δυναμική της, θα είναι σε θέση να παράγει στελεχιακό δυναμικό υψηλής στάθμης, με κύρια επιδίωξη την κάλυψη της αυξανόμενης εσωτερικής και όχι μόνο ζήτησης.
 9. Θα αποτελέσει ένα Τμήμα Μηχανικών, που θα υπηρετεί το ίδιο γνωστικό πεδίο με δεκάδες πανεπιστημιακά Τμήματα του εξωτερικού. Θα προσφέρει ευρύ φάσμα σπουδών σε σύγχρονα αντικείμενα (όπως προηγμένες ίνες, παραμόρφωση γραμμικών ινοδομών, συνθετικά πολυμερή, βιοπολυμερή, σύνθετα υλικά, νανοϋλικά, συνθετικές χρωστικές, επικαλύψεις, διαδραστικά προϊόντα, περιβάλλον), που σχετίζονται στενά με την κλωστοϋφαντουργική μηχανική, την κλωστοϋφαντουργική χημεία, την επιστήμη των υλικών και θα είναι το μοναδικό στον ελληνικό πανεπιστημιακό χάρτη.
 10. Οι απόφοιτοι του νέου Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών θα εργάζονται στην παραγωγή, τον έλεγχο ποιότητας, την έρευνα, την εκπαίδευση, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και στις ένοπλες δυνάμεις, θα απασχολούνται σε εργασιακά αντικείμενα απολύτως συναφή με τις σπουδές τους και την επιστημονική τους κατάρτιση. Ταυτόχρονα η συμβολή των πτυχιούχων, σε νέα επαγγελματικά πεδία με πολύ ειδικές γνωστικές απαιτήσεις (composites, biomaterials, nanocoatings, photonics, geotextiles, nanofibers, textronics, nanoceramics), θα ενισχύσει την ελληνική ανταγωνιστικότητα σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Συνοψίζοντας, η Κλωστοϋφαντουργία παραμένει ένας σταθερά αναπτυσσόμενος τεχνολογικός και βιομηχανικός κλάδος παγκοσμίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση τη χαρακτηρίζει επίσημα ως έναν από τους βασικούς στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης. Η ειδικότητα του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού έχει παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και κατέχει διακριτή θέση στην ανώτατη ακαδημαϊκή εκπαίδευση όλων των ανεπτυγμένων χωρών. Με την κατάργηση της κατεύθυνσης, η Ελλάδα θα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δε θα παρέχει ανώτατες σπουδές στην Κλωστοϋφαντουργία.

Ως πρωτοβουλία φοιτητών για την επανίδρυση Τμήματος πανεπιστημιακών σπουδών Κλωστοϋφαντουργίας, αιτούμαστε:

 • Τη δημιουργία αυτόνομου προπτυχιακού Τμήματος Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας 5ετούς φοίτησης για τη διατήρηση των σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του Κλάδου, με αξιοποίηση του υπάρχοντος ακαδημαϊκού προσωπικού και των διαθέσιμων εργαστηριακών υποδομών.
 • Την αναγνώριση των δικαιωμάτων του τίτλου του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού. 
 • Τη δυνατότητα αυτοδίκαιης ελεύθερης μετακίνησης των φοιτητών του Τμήματος Μ.Β.Σ.Π. στο νέο Τμήμα. 
 • Την ένταξη του νέου Τμήματος στο Μηχανογραφικό του 2022. 
 • Την επιστροφή στο νέο Τμήμα των αιθουσών και των εργαστηριακών χώρων του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών που διατέθηκαν σε άλλα Τμήματα κατά την τελευταία τριετία.
 • Την αναγνώριση όλων των μαθημάτων, στα οποία οι νυν φοιτητές που θα μετακινηθούν στο νέο Τμήμα, έχουν κατοχυρώσει προβιβάσιμο βαθμό.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.