ΠΑΣΕΔΙΠ ΑΕΙ: Επιστολή μετά την απόφαση της Συνόδου Πρυτάνεων σχετικά με τα καθήκοντα των μελών ΕΔΙΠ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΣΕΔΙΠ ΑΕΙ: Επιστολή μετά την απόφαση της Συνόδου Πρυτάνεων σχετικά με τα καθήκοντα των μελών ΕΔΙΠ

Με αφορμή την πρόσφατη εισήγηση της 97ης Συνόδου Πρυτάνεων να ανατεθεί διοικητικό έργο στα μέλη των κλάδων ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ (σημείο 13 του Δελτίου Τύπου: «Με δεδομένη τη μεγάλη μείωση προσωπικού στο τομέα των Διοικητικών Υπηρεσιών των ΑΕΙ, η Σύνοδος εισηγείται τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων των ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ με διοικητικό έργο») και την τεράστια αναστάτωση που έχει δικαιολογημένα προκαλέσει, ιδιαίτερα εν αναμονή του νέου νόμου-πλαίσιου για τα ΑΕΙ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ κάθε προσπάθεια υποβάθμισης του κλάδου Ε.ΔΙ.Π. και δηλώνουμε αποφασιστικά την πρόθεσή μας να υπερασπιστούμε το θεσμοθετημένο του ρόλο στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Ο κλάδος ΕΔΙΠ αποτελείται από υψηλής επιστημονικής κατάρτισης προσωπικό, στη συντριπτική του πλειονότητα διδάκτορες με διδακτική και ερευνητική εμπειρία ετών και με διεθνή αναγνώριση του επιστημονικού-ερευνητικού τους έργου. Τα μέλη ΕΔΙΠ επιτελούν κομβικής σημασίας και υψηλής ποιότητας διδακτικό έργο στο ελληνικό πανεπιστήμιο, το οποίο συνίσταται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στη διεξαγωγή (εργαστηριακών) μαθημάτων, ασκήσεων, και σεμιναρίων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Παράλληλα, τα μέλη ΕΔΙΠ, υπηρετώντας ως επί το πλείστον σε εργαστήρια, είναι από τη φύση της εργασίας τους επιφορτισμένα να προσφέρουν σημαντικό έργο διοίκησης (π.χ. ως υπεύθυνοι της εύρυθμης λειτουργίας των εργαστηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων, υλοποίησης διαδικασιών προμηθειών, κλπ.), κατά αναλογία με τα μέλη ΔΕΠ.

Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι ο κλάδος ΕΔΙΠ επιτελεί πολύπλευρο και νευραλγικής σημασίας έργο στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το οποίο εκτείνεται και πέρα από τα αμιγώς εκπαιδευτικά-ερευνητικά καθήκοντα τα οποία ο νομοθέτης περιγράφει για τον εν λόγω κλάδο (βλ. ν. 2009/2011, ν. 4386/2016 και την αντίστοιχη ερμηνευτική εγκύκλιο -29/7/2016 με αρ. πρωτ. 126603/Ζ2- καθώς και ν. 4485/2017).  Παρ’ όλα αυτά τα δύο τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες μιας συστηματικής προσπάθειας υποβάθμισης του κλάδου, ο οποίος -ειρήσθω εν παρόδω- είναι και ίσως ο πλέον υπο-αμειβόμενος εντός του Πανεπιστημίου.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ο εν ισχύ νόμος 4692/2020, ο οποίος αποκλείει τα μέλη ΕΔΙΠ, καθώς επίσης και τα μέλη ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και το Διοικητικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων, από το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης των Πανεπιστημίων (διευθυντές τομέων, προέδρους τμημάτων, κοσμήτορες, πρυτάνεις), καθιστώντας τους προαναφερθέντες κλάδους παρίες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω κλάδοι εκπροσωπούνται σε συλλογικά όργανα διοίκησης (τομείς, γενικές συνελεύσεις τμημάτων, κοσμητείες, σύγκλητο) δι' εκπροσώπου κι όχι βάσει του αριθμού των μελών τους, όπως συμβαίνει με τα μέλη ΔΕΠ.  

Στη ίδια λογική της περαιτέρω υποβάθμισης κινείται, όπως προαναφέρθηκε, και η εισήγηση της 97ης Συνόδου Πρυτάνεων για ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε ΕΔΙΠ με την αιτιολογία της αποψίλωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών των ΑΕΙ, ενάντια σε κάθε έννοια ορθολογικής αξιοποίησης του επιστημονικού-ερευνητικού δυναμικού του κλάδου προς όφελος του δημόσιου Πανεπιστημίου.

Τα μέλη ΕΔΙΠ δεν πρόκειται να επωμιστούν επιπρόσθετες υποχρεώσεις, ειδικά όταν αυτές είναι πέρα για πέρα αλλότριες με τον επιστημονικό-διδακτικό χαρακτήρα του κλάδου. Το πρόβλημα της χρόνιας υποστελέχωσης των ΑΕΙ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ΑΜΕΣΑ με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Ο κλάδος θα εναντιωθεί με κάθε πρόσφορο μέσο σε κάθε απόπειρα υποβάθμισης του ρόλου του εντός του Πανεπιστημίου.

Αγωνιζόμαστε για ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο που θα είναι σε θέση να επιτελεί με εξαιρετικά υψηλά ποιοτικά στάνταρ τον επιστημονικό-κοινωνικό του ρόλο, σε πείσμα πολιτικών που αποσκοπούν εξόφθαλμα στη συρρίκνωσή του.

Όσοι συντάσσονται με τέτοιους είδους πολιτικές, θα μας βρουν απέναντί τους.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.