Πόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα στις Συνόδους Πρυτάνεων και προέδρων ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ)

Το προχθεσινό ομόφωνο ανακοινωθέν της Συνόδου Πρυτάνεων περί επιχειρούμενης «πανεπιστημιοποίησης» των ΤΕΙ, προκάλεσε την αντίδραση της Συνόδου των προέδρων των ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ).

Ειδικότερα η Σύνοδος προέδρων ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα ,μέσω της Τριμελούς Γραμματείας κατηγορεί τη Σύνοδο Πρυτάνεων ότι:

1. Παραμένει προσκολλημένη σε παρωχημένα σχήματα και παρωχημένες καταστάσεις που εκφράζουν άλλες εποχές οι οποίες έχουν προ πολλού παρέλθει και μάλιστα ανεπιστρεπτί.


2. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων αφού "έλυσε" τα προβλήματα που αφορούν "τον οίκο της", αφού "πέτυχε" τον εξοβελισμό από την Ανώτατη Εκπαίδευση των αμφιβόλου ποιότητας Κολλεγίων, έστρεψε τώρα, στο όνομα της διασφάλισης της ποιότητας, το ενδιαφέρον της και στα ΤΕΙ και ανέλαβε να "λύσει" και τα δικά τους προβλήματα».

Παράλληλα η Σύνοδος των προέδρων , διερωτάται:

  • Πώς να εξηγήσει κανείς την αποδοχή από την Σύνοδο των Πρυτάνεων να περιγράφονται τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων με Β. Δ της 10ετίας του 1930;
  • Πώς να εξηγήσει κανείς την αποδοχή από την Σύνοδο των Πρυτάνεων να αποδίδονται αυτόματα επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους Κολλεγίων, ενώ απόφοιτοι ειδικοτήτων (ίσως των περισσοτέρων) ελληνικών δημοσίων ΑΕΙ (των ΤΕΙ συγκεκριμένα) δεν έχουν εδώ και χρόνια επαγγελματικά δικαιώματα;
  • Πώς να εξηγήσει κανείς την σιωπή της Συνόδου των Πρυτάνεων στην απαράδεκτη πραγματικά κατάσταση η ελληνική Πολιτεία να καλεί τους αποφοίτους της 2βάθμιας εκπαίδευσης να δηλώσουν, μέσω των μηχανογραφικών, Τμήματα ΑΕΙ για να σπουδάσουν, τα οποία όμως δεν διασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους των;
  • Και αυτή η σιωπή ή και η συνέργεια της Συνόδου των Πρυτάνεων σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση είναι, άραγε, συνεισφορά στην ενίσχυση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης για την οποία κόπτεται κατά καιρούς;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Διαβάσαμε με έκπληξη την Ανακοίνωση της Συνόδου των Πρυτάνεων σχετικά με "την επιχειρούμενη πανεπιστημιοποίηση" των ΤΕΙ. Φαίνεται ότι η Σύνοδος των Πρυτάνεων αφού "έλυσε" τα προβλήματα που αφορούν "τον οίκο της", αφού "πέτυχε" τον εξοβελισμό από την Ανώτατη Εκπαίδευση των αμφιβόλου ποιότητας Κολλεγίων, έστρεψε τώρα, στο όνομα της διασφάλισης της ποιότητας, το ενδιαφέρον της και στα ΤΕΙ και ανέλαβε να "λύσει" και τα δικά τους προβλήματα.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, αλλά το ενδιαφέρον αυτό με τον τρόπο που εκφράζεται και με το περιεχόμενο που φαίνεται να έχει, μάλλον σε περισσότερο πολύπλοκες και προβληματικές καταστάσεις θα οδηγήσει.

Και τούτο διότι βρίσκεται σε πλήρη διάσταση τόσο με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα της τελευταίας 20ετίας, όσο και με τις αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στη χώρα μας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα τελευταία 15-20 χρόνια στη χώρα μας Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, ως ΑΕΙ που διέπονται από την ίδια νομοθεσία, λειτουργούν 4ετή Προγράμματα Σπουδών (τα 5ετή Προγράμματα κάποιων ελληνικών ΑΕΙ αποτελούν ελληνική ιδιαιτερότητα) στα οποία διδάσκουν Καθηγητές με τα ίδια τυπικά προσόντα, διεξάγουν τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα, αξιολογούνται από την ίδια ανεξάρτητη Αρχή (ΑΔΙΠ) και μέσω των ίδιων Επιτροπών, ενώ οι όποιες αδυναμίες αλλά και οι διακρίσεις διαφοροποιούνται, και δεν είναι ίδιον μιας κατηγορίας Ιδρυμάτων.

Διαχέονται οριζόντια στα Ιδρύματα και των δύο Τομέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, δηλαδή Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το θέμα των διακριτών τομέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Ιδρυμάτων που ανήκουν σ'αυτούς έχει επιλυθεί με συγκεκριμένο τρόπο, προς το συμφέρον των νέων ανθρώπων που αποφοιτούν από τα ΑΕΙ ανεξάρτητα από το χαρακτήρα τους.

Παράλληλα, εδώ και 1-2 χρόνια έχουμε και την πλήρη αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Κολλεγίων, των οποίων η λειτουργία δεν διέπεται από την κοινή νομοθεσία για τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, η οποία κοινή νομοθεσία προσφέρει τις ελάχιστες διασφαλίσεις σε θέματα ποιότητας της εκπαίδευσης.

Εδώ και αρκετά χρόνια Πανεπιστήμια και ΤΕΙ διοργανώνουν από κοινού και επί ίσοις όροις Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, πολλές φορές δε την πρωτοβουλία γι΄ αυτά έχουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια. Αλλά και στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που διοργανώνουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια ένα σημαντικό μέρος των φοιτητών που τα παρακολουθούν είναι απόφοιτοι των ΑΕΙ Τ.Τ, η επιλογή των οποίων εξηγείται από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν λάβει στα Ιδρύματα προέλευσής τους.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων φαίνεται να αγνοεί με προκλητικό τρόπο όλα τα παραπάνω.

Παραμένει προσκολλημένη σε παρωχημένα σχήματα και παρωχημένες καταστάσεις που εκφράζουν άλλες εποχές οι οποίες έχουν προ πολλού παρέλθει και μάλιστα ανεπιστρεπτί.

Πώς να εξηγήσει κανείς την αποδοχή από την Σύνοδο των Πρυτάνεων να περιγράφονται τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων με Β. Δ της 10ετίας του 1930;

Πώς να εξηγήσει κανείς την αποδοχή από την Σύνοδο των Πρυτάνεων να αποδίδονται αυτόματα επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους Κολλεγίων, ενώ απόφοιτοι ειδικοτήτων (ίσως των περισσοτέρων) ελληνικών δημοσίων ΑΕΙ (των ΤΕΙ συγκεκριμένα) δεν έχουν εδώ και χρόνια επαγγελματικά δικαιώματα;

Πώς να εξηγήσει κανείς την σιωπή της Συνόδου των Πρυτάνεων στην απαράδεκτη πραγματικά κατάσταση η ελληνική Πολιτεία να καλεί τους αποφοίτους της 2βάθμιας εκπαίδευσης να δηλώσουν, μέσω των μηχανογραφικών, Τμήματα ΑΕΙ για να σπουδάσουν, τα οποία όμως δεν διασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους των;

Και αυτή η σιωπή ή και η συνέργεια της Συνόδου των Πρυτάνεων σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση είναι, άραγε, συνεισφορά στην ενίσχυση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης για την οποία κόπτεται κατά καιρούς;

Κατά την άποψή μας, είναι επιτακτική ανάγκη να ακολουθήσει και η Ελλάδα, επιτέλους, την πεπατημένη που ακολούθησαν και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ανώτατη Εκπαίδευση, με βάση τις μεταβολές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια και χωρίς τους αποκλεισμούς και τις πατρωνίες του οποιουδήποτε, που εκφράζουν μιαν άλλην εποχή.

Σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, όπως αυτή που διέρχεται η χώρα, τα όποια προβλήματα απασχολούν την Ανώτατη Εκπαίδευση θα πρέπει να επιλύονται σε συνεργασία και πάντα με βάση την πραγματική κατάσταση και τη διεθνή εμπειρία.

Προσκόλληση σε παρωχημένες συνθήκες και καταστάσεις θα οδηγήσουν σε ανεπίτρεπτα ολισθήματα και εγκληματικές αμέλειες με θύμα, πάντα, τη νέα γενεά της Πατρίδας μας.

Η Τριμελής Γραμματεία της Συνόδου Προέδρων-

Αν. Προέδρων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. Καθηγητής Λάζαρος Βρυζίδης, Πρόεδρος Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Καθηγητής Ευριπίδης Γλαβάς, Πρόεδρος Α.Ε.Ι. Ηπείρου Τ.Τ.

Καθηγητής Παναγιώτης Γούλας, Πρόεδρος Α.Ε.Ι. Θεσσαλίας Τ.Τ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr