ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΤΕ: Απάντηση στη Σύνοδο Πρυτάνεων για τα περί «Πανεπιστημιοποίησης» των ΤΕΙ

Σε απάντηση της ομόφωνης απόφασης της Συνόδου των Πρυτάνεων, σχετικά με την επιχειρούμενη «Πανεπιστημιοποίηση» των ΤΕΙ θεωρούμε επιβεβλημένο να σας διευκρινίσουμε τα εξής:

1. Πάγιο αίτημα της Συνόδου, η οποία σημειωτέον ονομάζεται Σύνοδος των Προέδρων ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα και όχι Σύνοδος των Προέδρων ΤΕΙ, ήταν και είναι η θεσμοθέτηση της δυνατότητας χορήγησης διδακτορικών διπλωμάτων με προϋποθέσεις και από τα Ιδρύματα του Τεχνολογικού τομέα, κάτι που αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Η δυνατότητα αυτή ουδόλως αντιστρατεύεται τους παράλληλους και διακριτούς ρόλους των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης, αντίθετα ενισχύει και διασφαλίζει τη διαφορετικότητά τους.


Άλλωστε ερευνητική δραστηριότητα δεν αναπτύσσεται μόνον από τα ΑΕΙ Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά και από τα ΑΕΙ Τεχνολογικής εκπαίδευσης, δεδομένου ότι σήμερα τα ΑΕΙ Τεχνολογικής εκπαίδευσης δύνανται πλέον να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα αυτοδύναμα χωρίς τη σύμπραξη των ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα.

Συνεπώς, στερείται κάθε λογικής και ταυτόχρονα αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία η μη θεσμοθέτηση της δυνατότητας των ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα να χορηγούν με προϋποθέσεις διδακτορικά διπλώματα, όταν μάλιστα αυτό αποτελεί αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα όλων των αντίστοιχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Μάλιστα προκειμένου να μην αμφισβητηθεί το κύρος των χορηγούμενων διδακτορικών διπλωμάτων, η Σύνοδος των Προέδρων έχει μεριμνήσει, ώστε να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας.

Για το σκοπό αυτό, η πρόταση που απηύθυνε προς το ΣΑΤΕ προβλέπει προϋποθέσεις κατά πολύ αυστηρότερες αυτών που ισχύουν στα αντίστοιχα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα.

2. Όσον αφορά στην ονομασία ΑΕΙ εφηρμοσμένων επιστημών, σας πληροφορούμε ότι πρόκειται για πρόταση της Συνόδου των Προέδρων, η οποία προέκυψε από το γεγονός ότι, ενώ ο νόμος σαφώς ορίζει και η Σύνοδος των Πρυτάνεων επικαλείται, ότι πρόκειται για δύο τομείς ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα, αυτό ουδέποτε εφαρμόστηκε στην πράξη.

Προφανώς η διαιώνιση του δίπολου Πανεπιστήμια και ΤΕΙ λειτουργούσε προς όφελος της μίας πλευράς, η οποία επιμένει να αναφέρεται σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και όχι σε ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα.

Σαφώς οι προτάσεις προς το ΣΑΤΕ δεν επιχειρούν την «Πανεπιστημιοποίηση» των ΤΕΙ!!!

Τα Ιδρύματά μας ουδέποτε επιχείρησαν να υποδυθούν ή να οικειοποιηθούν το ρόλο των Πανεπιστημίων, διότι πάνω απ’ όλα σέβονται και υπηρετούν την ελληνική κοινωνία, η οποία είναι ο τελικός κριτής όλων μας και καταδικάζει καθετί το ψεύτικο ή δήθεν.

Τα ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα έχουν το δικό τους διακριτό ρόλο, τον οποίο χρόνια τώρα αγωνίζονται να διασφαλίσουν και θα το καταφέρουν σε πείσμα όλων αυτών που υπονομεύουν τις προσπάθειές τους.

Δ. Νίνος

Ομότιμος Καθηγητής

Πρώην Πρόεδρος ΑΕΙ – Τεχνολογικού Τομέα Αθήνας

Πρόεδρος ΣΑΤΕ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr