Εγκύκλιος προς Πρυτάνεις: Οι πειθαρχικές διώξεις καθηγητών θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην Υπουργό Παιδείας

Εγκύκλιος προς Πρυτάνεις: Οι πειθαρχικές διώξεις μελών ΔΕΠ θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην Υπουργό Παιδείας

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απεστάλη στους πρυτάνεις των ΑΕΙ, οι πειθαρχικές διώξεις μελών ΔΕΠ πρέπει να γνωστοποιούνται στην/στον Υπουργό Παιδείας.

Οι πειθαρχικές διώξεις μελών ΔΕΠ, οι οποίες ασκούνται από τον Πρύτανη (κλήση σε απολογία ή παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ) πρέπει να γνωστοποιούνται στην / στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με εγκύκλιο που απεστάλη στους πρυτάνεις.


Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Εφιστάται η προσοχή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ως προς τα παρακάτω ζητήματα:

1. Οι πειθαρχικές διώξεις μελών Δ.Ε.Π., οι οποίες ασκούνται από τον Πρύτανη (κλήση σε απολογία ή παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.) πρέπει να γνωστοποιούνται στην / στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εξέταση εκ μέρους της / του, της σκοπιμότητας λήψης του διοικητικού μέτρου δυνητικής αποχής του μέλους Δ.Ε.Π. από τα καθήκοντά του (αρθ. 26 παρ. 1 του Π.Δ. 160/2008).

2. Τυχόν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες τίθενται υπόψη σας και εμπεριέχουν αμετάκλητη καταδίκη μέλους Δ.Ε.Π. του Ιδρύματός σας, πέμπονται αμελλητί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., κατά τις διατάξεις του αρθ. 3 του Ν.249/1976. Το σχετικό έγγραφο συνιστάται να κοινοποιείται στην / στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προς ενημέρωση. 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr