Αρμοδιότητα για τον καθορισμό εισαγομένων στα Πανεπιστήμια ζητούν οι πρυτάνεις

Ο τελικός αριθμός πρέπει, σύμφωνα με τους πρυτάνεις, να συναποφασίζεται από την κυβέρνηση, τα ιδρύματα και την αρχή διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Να έχουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αποφασιστική αρμοδιότητα για το πόσους φοιτητές μπορούν να δεχθούν κάθε έτος ζητεί, με ψήφισμά της, μετά τη διήμερη συνεδρίασή της, η Σύνοδος των Πρυτάνεων των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων εκτιμά ότι τα Ιδρύματα, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές και τη συνταγματική πρόβλεψη περί αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ, πρέπει να έχουν βαρύνουσα γνώμη και αποφασιστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού εισαγομένων φοιτητών που μπορούν να εκπαιδεύσουν. Ο τελικός προσδιορισμός του αριθμού των εισαγομένων φοιτητών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατόπιν τριμερούς συμφωνίας μεταξύ των Πανεπιστημίων, της ΑΔΙΠ και του ΥΠΑΙΘ.


Οι πρυτάνεις ζητούν ακόμη την αύξηση των δαπανών για δωρεάν σίτιση και στέγαση των φοιτητών, πρόσθετους πόρους για τα ΑΕΙ, τα οποία, όπως αναφέρουν, πλησιάζουν σε κατάσταση «οικονομικής ασφυξίας», ενώ αντιτίθενται στην «πανεπιστημιοποίηση» των ΤΕΙ, η οποία «αντιστρατεύεται τους διακριτούς ρόλους τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης».

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr