Πανεπιστήμια: Προστασία απειλούμενων ακαδημαϊκών και ερευνητών (scholars)

Πανεπιστήμια: Προστασία απειλούμενων ακαδημαϊκών και ερευνητών (scholars)

Το Scholars at Risk είναι ένα διεθνές δίκτυο Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και Οργανισμών με αποστολή την προστασία απειλούμενων ακαδημαϊκών και ερευνητών (scholars) και την προαγωγή της Aκαδημαϊκής Eλευθερίας.

Στα πλαίσια της 96ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων ο κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Νίκος Ναγόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο κ. Σταύρος Κάτσιος, Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενημέρωσαν τη Σύνοδο για το Δίκτυο Scholars at Risk (SAR) και για τη δημιουργία παραρτήματος του Δικτύου από τα ελληνικά ΑΕΙ.


Το Scholars at Risk είναι ένα διεθνές δίκτυο Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και Οργανισμών με αποστολή την προστασία απειλούμενων ακαδημαϊκών και ερευνητών (scholars) και την προαγωγή της Aκαδημαϊκής Eλευθερίας.
Ο κ. Τριανταφυλλίδης ενημέρωσε τα μέλη της Συνόδου για την πορεία και τις δράσεις του δικτύου SAR σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό (ύπαρξη 11 εθνικών δικτύων ΑΕΙ), και Εθνικό επίπεδο (συμμετοχή μέχρι τώρα ΑΠΘ, Παν. ΙΟΝΙΟΥ και Παν. ΑΙΓΑΙΟΥ), κάνοντας ανοιχτό κάλεσμα προς όλα τα Ελληνικά ΑΕΙ να συμμετέχουν στη δημιουργία του ελληνικού παραρτήματος SAR.

Η συμμετοχή αυτή θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προάσπιση των ερευνητών σε κίνδυνο που είτε παραμένουν στη χώρα τους και κινδυνεύουν εξαιτίας διακρίσεων, διώξεων, βίας ή άλλων δεινών, είτε έχουν πρόσφατα βρει ή είναι σε αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου στην Ευρώπη και θα προάγει την ενσωμάτωσή τους υπερασπίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις ακαδημαϊκές αξίες.

Τα μέλη της Συνόδου των Πρυτάνεων συμφώνησαν πως πρόκειται για μια εξαιρετική δράση, εξήραν τον κοινωνικό ρόλο μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να συνδράμουν στη διάχυσή της στους κόλπους των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr