Οι αποφάσεις και εισηγήσεις της 96ης Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι αποφάσεις και εισηγήσεις της 96ης Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από τις 20 έως και τις 23 Απριλίου 2021 και μέσω τηλεδιάσκεψης, η 96η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε.των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Προσκεκλημένοι κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου ήταν και συμμετείχαν: ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, ο Πρόεδρος της Συνόδου των Κυπριακών Πανεπιστημίων Καθηγητής κ. Παντελής Σκλιάς, από πλευράς κοινοβουλευτικών κομμάτων οι τομεάρχες Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Φίλης, του ΚΙΝ.ΑΛ. κα Χαρά Κεφαλίδου, του Κ.Κ.Ε. κ. Γιάννης Δελής, του ΜΕΡΑ25 κ. Πέτρος Λάμψας, ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. Καθηγητής Αντώνης Κορωναίος, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Εκτελεστικής Γραμματείας της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. κ.κ. Καθηγητές Ιωάννης Νηματούδης και Γεώργιος Λιτσαρδάκης, η Πρόεδρος της Ο.ΣΥ.Ε.Ε.Π. ΑΕΙ κα Δέσποινα Δημητριάδου, ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. κ. Νίκος Παραλυκίδης, ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. κ. Στέφανος Καρβέλης και η Πρόεδρος της Ο.Δ.Π.Τ.Ε. κα Νίκη Χρονοπούλου.

Στις εργασίες της Συνόδου, την Παρασκευή 23 Απριλίου, συμμετείχαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Άγγελος Συρίγος, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος, και ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητής κ. Περικλής Μήτκας.

Διεξήχθη ένας γόνιμος διάλογος τόσο μεταξύ των Πανεπιστημίων όσο και με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Σύνοδος συζήτησε και κατέληξε στα παρακάτω:

1. Δια ζώσης επαναλειτουργία των ελληνικών Α.Ε.Ι.
Ακούσαμε με ικανοποίηση την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων που αφορά στην άμεση επαναλειτουργία δια ζώσης εργαστηριακών μαθημάτων, κλινικών, πρακτικών ασκήσεων και πτυχιακών εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο για τελειόφοιτους και επί πτυχίω φοιτήτριες/τες.
Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι η διεξαγωγή αυτοδιαγνωστικών τεστ για όλους τους συμμετέχοντες τα οποία θα χορηγούνται δωρεάν.

2. Εισαγωγή φοιτητριών/των στα Α.Ε.Ι.
Τονίστηκε ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα των Πανεπιστημίων περί αριθμού εισακτέων και να υπάρξει μέριμνα για τον εξορθολογισμό των συστήματος μετεγγραφών με παράλληλη αύξηση της στήριξης της φοιτητικής μέριμνας.

3. Χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι. μέσω ΕΣΠΑ και Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ανακοινώθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ο στρατηγικός σχεδιασμός των νέων χρηματοδοτήσεων των Α.Ε.Ι. Η Σύνοδος Πρυτάνεων θεωρεί αναγκαία και αιτήθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. τη θεσμική εκπροσώπηση και συμμετοχή των Α.Ε.Ι. στη διαδικασία εξειδίκευσης των επιμέρους δράσεων των χρηματοδοτήσεων.fοititikanea.gr

4. Προγραμματικές Συμφωνίες
Ζητήθηκε η παράταση υπογραφής Προγραμματικών Συμφωνιών μεταξύ Α.Ε.Ι. και Υ.ΠΑΙ.Θ. έως την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. Επίσης, ζητήθηκε ο εξορθολογισμός και η αναδιαμόρφωση των δεικτών αξιολόγησης των Ιδρυμάτων από την ΕΘ.Α.Α.Ε., προκειμένου αυτοί να ανταποκρίνονται στα μεγέθη των Ιδρυμάτων καθώς και στις διαφοροποιήσεις μεταξύ επιστημονικών πεδίων.

5. Αύξηση τακτικού προϋπολογισμού και ανθρώπινων πόρων
Πάγιο αίτημα των Ιδρυμάτων αποτελεί η αύξηση των εξαιρετικά μειωμένων τακτικών προϋπολογισμών τους, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες λειτουργικές ανάγκες. Τέθηκε, επίσης, επιτακτικά η ανάγκη νεών προσλήψεων προσωπικού όλων των ειδικοτήτων (διδακτικού, ερευνητικού, τεχνικού και διοικητικού), ώστε να θεραπευθούν οι λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες των Ιδρυμάτων.

6. Στήριξη της λειτουργίας της βιωσιμότητας των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας (Ε.Α.Δ.Π.) των Πανεπιστημίων
Οι Ε.Α.Δ.Π. αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικής ρευστότητας λόγω της πανδημίας. Προτάθηκαν συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των Εταιρειών.

7. Ακαδημαϊκά Τμήματα σε αναστολή
Ζητήθηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και την ΕΘ.Α.Α.Ε. Ζητήθηκε, επίσης, ο εξορθολογισμός της αντιστοίχισης μεταξύ ομοειδών τμημάτων των Ιδρυμάτων.

8. Επερχόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. επεξεργάζεται σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που θα ανακοινωθούν σύντομα. Η Υπουργός δεσμεύτηκε ότι οι όποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως και θα συζητηθούν από τη Σύνοδο Πρυτάνεων.

Τα αναλυτικά πορίσματα και οι αποφάσεις της συνόδου θα αποσταλούν αναλυτικά στο Υπουργείο ΠΑΙ.Θ. και τα Πανεπιστήμια.

Ακολουθεί η ανάρτηση του συνόλου των αποφάσεων της 96ης Συνόδου Πρυτάνεων, καθώς και  των εισηγήσεων της 27ης Συνόδου  Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, της 16ης Συνόδου  Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, της 81ης Συνόδου  Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης / Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ και της 3ης Συνάντησης Προέδρων Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακής Περιουσίας 

27η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

ΘΕΜΑ 1: Προγραμματικές συμφωνίες με ΕΘΑΑΕ

Ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ έδωσε πολλές διευκρινίσεις επί του θέματος. Εν όψει της αναμονής της σχετικής υπουργικής απόφασης που θα καθορίσει τους δείκτες αξιολόγησης των ιδρυμάτων, η σύνοδος των αντιπρυτάνεων εστιάσθηκε σε τεχνικά ζητήματα. Επιμένει ότι οι δείκτες που πρέπει να συμπληρωθούν στο σύστημα του ΟΠΕΣΠ είναι πολλοί και δημιουργούν γραφειοκρατικά προβλήματα. Η επιλογής συγκεκριμένης βάσεως δεδομένων για την αποτίμηση του ερευνητικού έργου δεν είναι αντιπροσωπευτική για όλα τα γνωστικά πεδία και όλα τα ιδρύματα. Ζητάμε την ταχύτερη έγκριση των τεχνικών δελτίων του έργου των ΜΟΔΙΠ, γιατί μόνο με αναβάθμιση και επικοινωνιών μεταξύ των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων των ιδρυμάτων θα διευκολυνθούν οι όλες οι διαδικασίες.

ΘΕΜΑ 2: Κριτήρια και Δείκτες Αποτίμησης της Ποιότητας των ΑΕΙ για τον προσδιορισμό του 20% της δημόσιας χρηματοδότησης Σχόλια για την εφαρμογή τους.

Αποσύνδεση της μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης κατά 20% βάσει των κριτηρίων και δεικτών που έχουν προταθεί από την ΕΘΑΕΕ.

Εφαρμογή των δεικτών αξιολόγησης υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • να έχουν εγκριθεί το οργανογράμματα και οι οργανισμοί των ΑΕΙ προκειμένου να διασφαλισθεί η κάλυψη των απολύτως αναγκαίων διοικητικών υπαλλήλων και η κρίση των προϊσταμένων
 • να έχει ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση της πολυδαίδαλης και διάσπαρτης νομοθεσίας για τα ΑΕΙ και να διασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση της σχετικής νομοθεσίας
 • να έχει νομοθετηθεί η ευελιξία λειτουργίας των ΕΛΚΕ εκτός του Δημόσιου Λογιστικού
 • να υπάρξει χρηματοδότηση ερευνητικού έργου (υποδομών και προσωπικού)
 • κατάργηση δεικτών που δεν εξαρτώνται από επιλογές των ΑΕΙ
 • κανονικοποίηση τιμών δεικτών με βάση τα αντίστοιχα μεγέθη των Ιδρυμάτων
 • τροποποίηση δεικτών ώστε να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στα κριτήρια
 • άρση της ομογενοποίησης δεικτών που θέτουν σε δυσμενέστερη θέση τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
 • προσθήκη δεικτών που αφορούν το καλλιτεχνικό έργο, τα δημιουργήματα και τα μεταφράσματα των αντίστοιχων τμημάτων
 • ιδιαίτερη μέριμνα για ελληνικές δημοσιεύσεις και ετεροαναφορές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

ΘΕΜΑ 3: Ζητήματα ΔΟΑΤΑΠ

Αναμόρφωση του νομικού και γραφειοκρατικού πλαισίου, και βελτιστοποίηση διαδικασιών εγκρίσεων αιτήσεων ξενόγλωσσων φοιτητών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην αγγλική. Τα προβλήματα συνεργασιών και αναγνωρίσεων μεταξύ τριετών και τετραετών προγραμμάτων ενόψει της διεθνοποίησης των σπουδών θα είναι εμφανή τα επόμενα χρόνια.

Θέμα 4: Αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στη διάρκεια της πανδημίας και προβλήματα.

Θεωρείται ως επιτακτική ανάγκη, η επιστροφή στο πανεπιστήμιο με φυσική παρουσία καθηγητών και φοιτητών. Τα προβλήματα συνοψίζονται, μεταξύ άλλων, στην αδυναμία πραγματοποίησης:

 • εργαστηριακών ασκήσεων που αποτελούν αναπόσπαστο σημείο
 • ερευνητικών πτυχιακών-διπλωματικών εργασιών
 • δια ζώσης εξετάσεων
 • πρακτικής άσκησης
 • ασκήσεων πεδίου

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο κατά προτεραιότητα εμβολιασμός του προσωπικού των πανεπιστημίων (κυρίως του διδακτικού προσωπικού) και η προσέλευση των φοιτητών μετά από self και rapid tests. Θα πρέπει επίσης, με τις παραπάνω προϋποθέσεις, να γίνουν άμεσα ορισμένες ελάχιστες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με φυσική παρουσία, όπως ένας ελάχιστος αριθμός εργαστηριακών ασκήσεων και δια ζώσης εξετάσεις. Σε περίπτωση που οι διά ζώσης εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν, να εξασφαλιστεί η άμεση εφαρμογή ενός λογισμικού συστήματος, αυστηρής επιτήρησης των εξετάσεων (πχ Proctoring ή άλλο), που θα εξασφαλίζει την απόλυτη αξιοπιστία των εξετάσεων.

Εκφράζεται η αγωνία για την συνεχιζόμενη εξ αποστάσεως εκπαιδευτική λειτουργία των πανεπιστημίων μας, που οδηγεί σε μεγάλα προβλήματα, και επισημαίνουμε την ανάγκη άμεσης επιστροφής στην κανονική μας λειτουργία με λήψη κατάλληλων μέτρων

ΘΕΜΑ 5: Προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή του νόμου 4777/2021

Η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν φαίνεται να λύνει προβλήματα αντίθετα δημιουργεί. Λόγω της πανδημίας και των προβλημάτων που δημιούργησε στην ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προτείνεται η αναβολή του μέτρου για ένα χρόνο. Με την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, η διαφορά μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών πανεπιστημίων θα μεγαλώσει.

Για την ισορροπία μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών πανεπιστημίων προτείνεται η ελαχιστοποίηση των μεταγραφών όλων των κατηγοριών.

Για το θέμα των πειθαρχικών συμβουλίων των φοιτητών, η σύνοδος αντιπρυτάνεων επιμένει ότι το σχετικό όργανο είναι περίπλοκο λόγω της σύνθεσής του, και μη λειτουργικό. Όλα τα σχετικά πειθαρχική ζητήματα όλων των κατηγοριών προσωπικού και όχι μόνο των φοιτητών, μπορούν να λυθούν από τις επιτροπές δεοντολογίας και τους εσωτερικούς κανονισμούς των ιδρυμάτων.

Θέμα 6: Συγκρότηση Δικτύου Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης-Πλαίσιο Χρηματοδότησης

Η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων εισηγείται τη συγκρότηση Δικτύου Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης που στόχο θα έχει την πληροφόρηση, καλλιέργεια συνεργειών (για τη διοργάνωση από κοινού εκπαιδευτικού υλικού, επιμορφώσεων, κ.τ.λ.), την αλληλοβοήθεια, την ανατροφοδότηση και την από κοινού προώθηση αιτημάτων αλλά και την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων. Το δίκτυο θα απαρτίζεται από το σύνολο των συντονιστών, των στελεχών (και των Ιδρυματικά Υπευθύνων όταν ενταχθούν τα αντίστοιχα Έργα). Θα πραγματοποιεί μία ετήσια συνάντηση (και έκτακτες εφόσον απαιτείται) και ένα ετήσιο forum ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Θέμα 7: Συγκρότηση Επιτροπής για υποβολή εισήγησης για τον δείκτη εργαστηριακότητας των Τμημάτων/ΑΕΙ

Η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων εισηγείται τη συγκρότηση επιτροπής που θα έχει ως στόχο να υποβάλει προς το ΥΠΑΙΘ σχόλια για τους προτεινόμενους συντελεστές εργαστηριακότητας και, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, νέα εισήγηση για τους συντελεστές που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ΑΕΙ. Προτείνονται τα παρακάτω μέλη: Γαβριηλίδου Ζωή, Θεοδωροπούλου Ελένη, Σαριγιαννίδης Νικόλαος, Δεδούσης Γεώργιος, και Γκιντίδης Δρόσος.

Θέμα 8: Αναγνωρίσεις μαθημάτων από το ΑΤΕΕΝ σύμφωνα με το άρθρο 164 παρ. 8 του Ν. 4763/2020

Η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων εισηγείται την αποστολή αιτήματος προς το ΥΠΑΙΘ: α) βραχυπρόθεσμα να ανασταλεί η δυνατότητα γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας για όσο διάστημα οι εξετάσεις διενεργούνται εξ αποστάσεως, β) μακροπρόθεσμα να συσταθεί Όργανο εκτός Πανεπιστημίου όπου να μετέχουν φορείς όπως Επιμελητήρια ή αντίστοιχοι φορείς άλλων κλάδων, αλλά και μέλη ΔΕΠ από Τμήματα με συναφή επαγγελματικά δικαιώματα που να εξετάζουν αντίστοιχα αιτήματα και να αποφαίνονται σχετικά.

ΘΕΜΑ 9: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Η ενίσχυση του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ, είναι κρίσιμη, λόγω της υποστελέχωσης, αλλά και της αύξησης του ηλικιακού μέσου όρου των υπηρετούντων υπαλλήλων και των διαρροών μέσω κινητικότητας. Ειδικότερα για τα ακριτικά Πανεπιστήμια, κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη, με το πρόσθετο δεδομένο ότι, επειδή εδράζονται σε παραμεθόριες περιοχές, δεν προσελκύουν επαρκείς υποψηφιότητες μέσω κινητικότητας. Κατά συνέπεια, είναι επιτακτική η ανάγκη να υιοθετηθούν νέοι τρόποι προσέγγισης του συγκεκριμένου προβλήματος, γενικά για όλα τα ΑΕΙ και ειδικότερα για τα περιφερειακά και τα ακριτικά ΑΕΙ. Ως ένα πρώτο βήμα, ζητούμε τη δυνατότητα μετατροπής των θέσεων διοικητικού προσωπικού που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας των ΑΕΙ, χωρίς κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρότι το συγκεκριμένο αίτημα τίθεται ανεξάρτητα από την έγκριση των Οργανισμών, επί της ουσίας συνδέεται (έστω έμμεσα) με αυτή, αφού μόνο μετά την έγκριση σύγχρονων Οργανισμών θα αποτυπωθούν πλήρως και σαφώς οι ανάγκες των Ιδρυμάτων. Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει και το έργο της ΕΘΑΑΕ, η οποία ζητά να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό των ΑΕΙ οι προσεχείς προσλήψεις διοικητικού προσωπικού μέχρι το 2025. Όμως, σε όσα Πανεπιστήμια δεν διαθέτουν σύγχρονους Οργανισμούς, αυτός ο υπολογισμός γίνεται αναγκαστικά με βάση σύγχρονες ανάγκες που έχουν προκύψει (όπως πχ. η στελέχωση των ΜΟΔΙΠ), οι οποίες όμως δεν αντικατοπτρίζονται σε Οργανισμούς που έχουν συγκροτηθεί παλαιότερα.

ΘΕΜΑ 10: Το μέλλον της δράσης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας»

Η Δράση «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» που χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και θα ολοκληρωθεί κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2021-2022).

Οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι ιδιαίτερα θετικές σε ό,τι αφορά τόσο τους ίδιους τους νέους επιστήμονες όσο και τα Πανεπιστήμια. Η δράση δίνει στους νέους επιστήμονες την δυνατότητα να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες πανεπιστημιακής διδασκαλίας και να εμπλουτίσουν το ακαδημαϊκό τους βιογραφικό, δηλαδή βελτίωσε σημαντικά τις προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξης ανακόπτοντας ταυτόχρονα την τάση φυγής στο εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, μέσω της δράσης τα Πανεπιστήμια ανανέωσαν το διδακτικό προσωπικό προσελκύοντας νέους επιστήμονες υψηλών προσόντων, εμπλούτισαν τα προγράμματα σπουδών προσθέτοντας νέα διδακτικά αντικείμενα, κάλυψαν σημαντικά κενά διδασκαλίας που είχαν δημιουργηθεί κατά το παρελθόν και στήριξαν τα νέα τμήματα που δημιουργήθηκαν.

Η ανανέωση της συγκεκριμένης παρέμβασης έως το τέλος της παρούσας Προγραμματικής Περιόδου αλλά και η διατήρηση και επέκτασή της κατά την επόμενη, όπως και η αύξηση της αμοιβής των νέων επιστημόνων είναι καίριας σημασίας για την στήριξη τόσο των νέων επιστημόνων όσο και των Πανεπιστημίων.

Βάσει των παραπάνω, ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας καθώς και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Ανάπτυξης, να επικαιροποιησούν την Πρόσκληση 96 της ΕΥΔ του ΕΠ- ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ προκειμένου να συμπεριληφθεί και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, και να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει κενό προσαρμογής λόγω της μετάβασης από την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο στην επόμενη.

ΘΕΜΑ 11: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 1. Άμεση έναρξη της δια ζώσης Πρακτικής Άσκησης με τη χορήγηση δωρεάν self-test στους ασκούμενους.
 2. Να μειωθεί το απαιτούμενο ποσοστό για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης (από 75% σε 70%) στους φοιτητές που είχανε ξεκινήσει Πρακτική Άσκηση στις 7/11/2020 και να δοθεί άμεσα η δυνατότητα από τα Τμήματα αναγνώρισης της Πρακτικής Άσκησης με εναλλακτικούς τρόπους.
 3. Να προχωρήσει άμεσα το ζήτημα του θεσμικού/νομικού πλαισίου Πρακτικής Άσκησης (έκδοση νόμου), με βάση το κείμενο που έχει ψηφιστεί από το Δίκτυο Γραφείων Πρακτικής Άσκησης.
 4. Να μειωθεί άμεσα το απαιτούμενο ποσοστό θέσεων σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς Υποδοχής (πρόταση: 55% Δημόσιους Φορείς – 45% Ιδιωτικούς Φορείς), έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα απορρόφησης στα Ιδρύματα.
 5. Να μη συνδεθούν, για τα έτη 2020-2022, για το Πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ, οι δαπάνες των φοιτητών με τις ανελαστικές δαπάνες του προγράμματος (π.χ. πληρωμή έκτακτου προσωπικού).
 6. Να αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η κάλυψη των μετακινήσεων των μελών Δ.Ε.Π. για εποπτεία Πρακτικής.
 7. Να μην αποτελεί υποχρέωση των Ιδρυμάτων η συλλογή των εντύπων ΕΡΓΑΝΗ, για την πληρωμή των φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ.
 8. Να γίνουν από την ΕΥΔ, οι απαραίτητες ενέργειες για τη μείωση της γραφειοκρατίας καιτην αναβάθμιση της ποιότητας της Πρακτικής Άσκησης, αποσύροντας ενέργειες, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την αποχώρηση Φορέων Υποδοχής, φοιτητών/τριών και Τμημάτων από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.
 9. Να διπλασιαστεί η ετήσια χρηματοδότηση ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση της χρονικής διάρκειας και η υποστήριξη πολύ μεγαλύτερου αριθμού πρακτικά ασκούμενων.
 10. Πρέπει επειγόντως να ληφθεί πρόνοια για την χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών η οποία είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου και δεν καλύπτεται από το ΕΣΠΑ.

ΘΕΜΑ 12: Συμμετοχή φοιτητών στα όργανα της ΜΟΔΙΠ

Στη συγκρότηση της Επιτροπής ΜΟ.ΔΙ.Π. του κάθε Ιδρύματος, η απαίτηση της παρουσίας εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Για την εκλογή των εκπροσώπων τους σύμφωνα με τα άρθρα 13-15 του Ν.2690/99, που προβλέπουν τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης, στην πρώτη συνεδρίαση, του 50% του σώματος των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών και στη δεύτερη του 1/3, καθώς, εν τέλει, δεν επιτρέπει την απαρτία στις εκλογές που διενεργούνται κάθε χρόνο στις αρχές Νοεμβρίου για τη συγκρότηση της επιτροπής, εφόσον, ο μεγάλος αριθμός φοιτητών και φοιτητριών που απαιτείται, δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί, κατ' επέκταση καθιστά στο διηνεκές αδύνατη την εκπροσώπηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στη συγκεκριμένη επιτροπή. Το γεγονός αυτό, προβληματίζει επί της ουσίας τις ΜΟ.ΔΙ.Π. των ελληνικών πανεπιστημίων, δεδομένου ότι η παρουσία των φοιτητών/τριών στα όργανα κρίνεται ως άκρως σημαντική. Επιπλέον, η ίδια απουσία δημιουργεί ένα κενό στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, τις οποίες αναπτύσσουν τα Ιδρύματα και τα Τμήματα, ένα κενό που οι ΜΟ.ΔΙ.Π. έχουν την αρμοδιότητα να επισημάνουν και να αντιμετωπίσουν.

ΘΕΜΑ 13: Αντιστοίχιση τμημάτων μεταξύ των ΑΕΙ, με βάση το ΦΕΚ 2766/Β/7-7-2020

Σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ, πολλά τμήματα που δημιουργήθηκαν με τους τελευταίους νόμους ένταξης των ΤΕΙ στα ΑΕΙ, αντιστοιχίζονται μόνο μεταξύ τους, και όχι με το σύνολο των αντιστοίχων τμημάτων που υπάρχουν στην επικράτεια. Ζητείται η αντιστοίχιση αυτή να γίνεται αυτόματα με το σύνολο των τμημάτων όλων των ελληνικών πανεπιστημίων.fοititikanea.gr

Προτεινόμενη τροπολογία (ερμηνευτική διάταξη) ως προς το νομικό καθεστώς των Εταιρειών ΑΔΠ ΑΕΙ

Άρθρο

Νομικό καθεστώς των ειδικών Ν.Π.Ι.Δ. για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των ΑΕΙ

«Η αληθής έννοια της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α' 124) είναι ότι τα ειδικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας ΑΕΙ που λειτουργούν με μορφή ανώνυμης εταιρείας διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και τις λοιπές διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών και εφαρμόζεται σε αυτά η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 202 του ν. 4389/2016 και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 3429/2005, καθώς και από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ».

Ακολουθεί η σχετική αιτιολογική έκθεση

Αιτιολογική έκθεση

Με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 ορίστηκε ότι τα ειδικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν ιδρυθεί ή ιδρύονται εφεξής για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των ΑΕΙ δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Οι Εταιρείες για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας (ΕΑΔΠ) των ΑΕΙ που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν με μορφή ανώνυμης εταιρείας ασκούν αμιγώς ιδιωτικοοικονομική, και μάλιστα εμπορική, δραστηριότητα, καθόσον διαχειρίζονται τη, δεκτική αξιοποίησης, ιδιωτική περιουσία των ΑΕΙ κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και προς το ταμειακό συμφέρον των ΑΕΙ, δηλαδή με σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων. Ως εκ τούτου, ΟΙ ΕΑΔΠ των ΑΕΙ δεν ασκούν κατά παραχώρηση διοικητικά καθήκοντα, δεν εξυπηρετούν άμεσα κάποιον ειδικό δημόσιο σκοπό, ενώ επίσης δεν χρηματοδοτούνται ούτε επιχορηγούνται από το κράτος ή οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, αλλά χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ίδιους πόρους.

Τα ειδικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας ΑΕΙ που λειτουργούν με μορφή ανώνυμης εταιρείας διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και τις λοιπές διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών, υπόκεινται στην εποπτεία του Κράτους για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των συναρμόδιων Υπουργών, υποχρεούνται να παρέχουν χωρίς καθυστέρηση κάθε στοιχείο ή πληροφορία, που ζητείται από τα  ελεγκτικά  όργανα  και  έχει  σχέση  με  τις  δαπάνες ή τα έσοδα ή σε  οποιαδήποτε άλλη οικονομική πράξη τους, δεν υπάγονται στις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και ούτε στις διατάξεις που διέπουν τις ανώνυμες εταιρείες που ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από το Ελληνικό Δημόσιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική διάταξη της νομοθεσίας περί ΑΕΙ.

Με την προτεινόμενη διάταξη ερμηνεύεται αυθεντικά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι οι ΕΑΔΠ των ΑΕΙ δεν υπάγονται στη μεταγενέστερη του νόμου εκείνου νομοθεσία περί οργανισμών και επιχειρήσεων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο ούτε στη νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού. Ως εκ τούτου, σχετικές διατάξεις νόμων όπως, ενδεικτικά, των ν. 3871/2010, ν. 4270/2014, ν. 4281/2014, 4412/2016 κ.ά. δεν είναι εφαρμοστέες επί των ΕΑΔΠ των ΑΕΙ. 

16η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Εισηγήσεις προς την 96η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων

1. Εσωτερικός Έλεγχος

Πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου από τον Γενικό Επίτροπο και Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννη Σαρμά.

Η υποχρέωση των φορέων του Δημοσίου για την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου είχε θεσμοθετηθεί το 2005 αλλά δεν εφαρμόσθηκε στην πράξη λόγω των ασαφειών του νομικού πλαισίου. Επανήλθε ως υποχρέωση από το Ν. 4270/2014 και 4795/2021. Το ΦΕΚ 2424/τ.Β/2020, κωδικοποιεί τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και την καθιστά εφαρμόσιμη στους φορείς του Δημοσίου.

Η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει τη σκοπιμότητα εφαρμογής του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στα Πανεπιστήμια και δεσμεύεται στην έναρξη συντονισμένων ενεργειών για την πλήρη εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

Εισηγείται την άμεση:

 1. Σύσταση και οργάνωση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στα Πανεπιστήμια καθώς και τη στελέχωση των αντίστοιχων θέσεων ευθύνης με τη βοήθεια της πολιτείας.
 2. Επιπλέον επιχορήγησης-χρηματοδότησης του Τακτικού Προϋπολογισμού από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη της δαπάνης υπηρεσιών υποστήριξης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Ιδρυμάτων.

Έγινε, επίσης, αναλυτική παρουσίαση του Ν. 4795/2021 από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Μπίνη και των τεχνικών ζητημάτων οργάνωσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεσμεύθηκε να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στα Ιδρύματα σε θέματα τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης των στελεχών τους.

Η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της σύστασης μονάδων εσωτερικού ελέγχου και αποδέχεται τη συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο της οποίας προγραμματίζονται τα εξής:

 1. Εγγραφή των Ιδρυμάτων στο Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
 2. Κατάρτιση κατα λόγου στελεχών των Πανεπιστημίων για την παρακολούθηση ειδικού επιμορφωτικού σεμιναρίου μέσω ΕΚΔΔΑ.
 3. Σύσταση ομάδας εργασίας για την ανατροφοδότηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εν όψει της έκδοσης ρυθμιστικών ΚΥΑ.
 4. Συνάντηση εργασίας των στελεχών των Πανεπιστημίων των Δ/νσεων Οικονομικού, Διοικητικού, Μηχανοργάνωσης καθώς και των Αντιπρυτάνεων Οικονομικού, με πρωτοβουλία των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου.

2. Συμβάσεις Καινοτομίας Πράσινες Συμβάσεις

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Γενικό Διευθυντή Δημοσίων Συμβάσεων κ. Τζανετόπουλο και την Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αγαθών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Αναστασία Ζαχαροπούλου, για τις συμβάσεις καινοτομίας και τις πράσινες συμβάσεις.

Οι συμβάσεις καινοτομίας αποτελούν εργαλείο που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήδη χρησιμοποιείται από χώρες της Ένωσης με σκοπό να καλύψει ο Δημόσιος Τομέας τις ανάγκες του όχι με συμβατικό τρόπο αλλά με την προμήθεια καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις. Αποτελεί ευκαιρία για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα καθώς η σύναψη συμβάσεων καινοτομίας χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό από 30% έως 90%.

Διαπιστώθηκε ότι το παραπάνω πλαίσιο αποτελεί ευκαιρία για την έξοδο των Πανεπιστημίων στην αγορά, με στόχο την εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων έρευνας και καινοτομίας που παράγονται από την ερευνητική δραστηριότητα των Ιδρυμάτων.

Ως Πράσινη Δημόσια Σύμβαση (ΠΔΣ, Green Public Procurement) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM (2008) 400, pg. 4), ορίζεται η διαδικασία όπου οι αναθέτουσες αρχές επιδιώκουν να προμηθευτούν αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα, υπηρεσίες και δημόσια έργα με τις ίδιες βασικές λειτουργικότητες.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές όπου περιλαμβάνονται το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πολυτεχνείο Κρήτης έχουν ήδη την υποχρέωση για τη σύναψη πράσινων συμβάσεων ενώ η καθολική εφαρμογή καθορίζεται από την 1/1/2022.

Η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων αναγνωρίζει τη σημαντικότητα αλλά και τη υποχρεωτικότητα της σύναψης πράσινων συμβάσεων και δηλώνει την επιθυμία για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Για το σκοπό αυτό προτείνει τη:

 • Διοργάνωση ειδικού σεμιναρίου αποκλειστικά για τα στελέχη των Πανεπιστημίων.
 • Διασύνδεση των Ελληνικών Πανεπιστημίων με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού για την παροχή τεχνογνωσίας για τις συμβάσεις καινοτομίας.
 • Συνεργασία για την καταγραφή των κοινών αναγκών σε αγαθά και υπηρεσίες που διέπονται από το πλαίσιο των συμβάσεων καινοτομίας και στη κεντρικοποίηση των αναγκών των Πανεπιστημίων προκειμένου γίνουν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες στο πλαίσιο των συμβάσεων αυτών.

Η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ.: Χαράλαμπο Μπιλλίνη, Χαράλαμπο Φείδα, Ιορδάνη Χατζηπαυλίδη, Θρασύβουλο Μανιό και Φώτη Μάρη, η οποία θα διερευνήσει τις δυνατότητες που προσφέρει το πλαίσιο των συμβάσεων καινοτομίας και των πράσινων συμβάσεων και θα καταθέσει σχετική εισήγηση στην επόμενη σύνοδο Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

3. Προγραμματικές Συμβάσεις Πανεπιστημίων και Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ασάφειες σχετικά με τη μετάβαση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και την απεικόνιση αυτού στην προγραμματική συμφωνία των Πανεπιστημίων με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα δέσμευσης των δυο μερών σε ύψος τακτικού προϋπολογισμού που να ανταποκρίνεται στις κόκκινες γραμμές λειτουργίας των Ιδρυμάτων και όχι σε ελλειμματικούς προϋπολογισμούς. Αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις και αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα παράτασης υπογραφής των Προγραμματικών Συμφωνιών.

4. Η συμβολή των κοινοτικών πόρων στην ανάπτυξη των Πανεπιστημίων μέσω του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Δημήτριος Σκάλκος, παρουσίασε το θέμα της οικονομικής ανάταξης της χώρας μετά την πανδημία με τη συμβολή των κοινοτικών πόρων, με έμφαση στις δυνατότητες που παρέχονται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπει επιχορηγήσεις 18,2 δισ. ευρώ που θα οδηγήσουν σε 25,6 δισ. ευρώ επενδυτικούς πόρους.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) συνιστά ένα αποφασιστικό βήμα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση («αμοιβαιοποίηση» του χρέους) και ένα σπουδαίο μέσο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ψηφιακές και «πράσινες» επενδύσεις.

Το πρόγραμμα απορρόφησης και αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης εστιάζει σε 4 πυλώνες δράσεις και συνολικά σε 18 τομείς που αποσκοπούν στο να αλλάξουν την εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην «πράσινη μετάβαση», που θα απορροφήσει επιχορηγήσεις 6 δισ. ευρώ. Ο δεύτερος, στη ψηφιακή μετάβαση, η οποία θα αντλήσει

2 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων. Ο τρίτος πυλώνας αφορά στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, όπου θα διατεθούν επιχορηγήσεις 5,2δισ. ευρώ. Ενώ, μέσω του τέταρτου πυλώνα ενισχύονται οι ιδιωτικές επενδύσεις, με επιχορηγήσεις ύψους 4,8 δισ. ευρώ.

Η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων αναγνωρίζει τη σημαντικότητα αξιοποίησης αυτών των χρηματοδοτικών προοπτικών και προτείνει τα εξής:

 • Αύξηση του Προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
 • Δέσμευση συγκεκριμένου ποσού για τα Πανεπιστήμια και υποβολή προτάσεων για την ένταξη έργων τους στο Ταμείο Ανάκαμψης.
 • Εντατικοποίηση της προσπάθειας για την ένταξη ώριμων έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης.
 • Δέσμευση συγκεκριμένου ποσού από το Ταμείο Ανάκαμψης και καθορισμός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για την υποβολή προτάσεων στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης, σε δράσεις όπως η ενεργειακή αναβάθμιση. Για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Χαράλαμπος Φείδας, Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης, Γεώργιος Ιορδανίδης, Φώτης Μάρης και Δημήτριος Τούσουλης για τη διερεύνηση των παραπάνω δυνατοτήτων και υποβολή σχετικής εισήγησης στην Σύνοδο των Αντιπρυτάνεων.

5. Ο θεσμός των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του θεσμού των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα από τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων & Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), κ. Ορέστη Καβαλάκη και από τον κ. Νικόλαο Σέργη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης & Εκτέλεσης Συμβάσεων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων αναγνωρίζει τη συμβολή των ΣΔΙΤ στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και άλλων κτηριακών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημίων και θεωρεί ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη τέτοιων δράσεων.

6. Δημόσιες Επενδύσεις: το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον κ. Τρυφωνόπουλο, Προϊστάμενο του Τμήματος Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) και συγκεκριμένα για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘ καθώς και τις διαδικασίες μετάβασης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε αυτό.

Η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης προτείνει:

 1. Παράταση της ημερομηνίας έναρξης του Ε.Π.Α. έως 30/9/2021.
 2. Αύξηση του προϋπολογισμού του Ε.Π.Α. για το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα για τα Πανεπιστήμια προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό όλα τα νέα έργα που έχουν υποβληθεί.
 3. Υπερκράτηση (οverbooking) μεγαλύτερη του 130% του Προϋπολογισμού του Ε.Π.Α. των Πανεπιστημίων.
 4. Να παραμείνουν ως επιλέξιμες δαπάνες στο Ε.Π.Α. οι εργολαβίες συντηρήσεων καθώς αποτελούν εργαλείο βελτίωσης της λειτουργίας των Πανεπιστημίων.

7. Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίων

Ο Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Τούσουλης, παρουσίασε την εμπειρία που αποκτήθηκε και τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών με τους μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκπονούν και ελέγχουν μελέτες σχετικές με το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη για τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με τα ερευνητικά εργαστήρια του ΕΚΠΑ, πάντα σε εναρμόνιση με τις οδηγίες των κοινοτικών διατάξεων της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», που περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση στους πρωταρχικούς της στόχους, διασφαλίζοντας και δημιουργώντας την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Μια σημαντική πρόταση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των Πανεπιστημίων είναι οι «Ενεργειακές κοινότητες» (Νόμος 4513/2018 Ενεργειακές Κοινότητες) οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στα Ιδρύματα να γίνουν τα ίδια παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους από τον προϋπολογισμό τους.

Η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων προτείνει ειδική νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθηκών στις οποίες υπόκεινται τα ΑΕΙ και ειδική πρόσκληση χρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος των πανεπιστημίων.

8. Εργολαβίες Συντηρήσεων ως Εργαλείο Βελτίωσης της Λειτουργίας των Πανεπιστημίων

Ο Αντιπρύτανης κ. Μανιός, παρουσίασε την εμπειρία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην αξιοποίηση εργολαβιών συντήρησης υποδομών και πρασίνου, που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, ως εργαλεία για την αναβάθμιση των λειτουργιών των Πανεπιστημίων, δηλαδή ουσιαστικά ως έμμεσο μηχανισμό «ενίσχυσης» του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Η Σύνοδος προτείνει να παραμείνουν ως επιλέξιμες δαπάνες στο Ε.Π.Α. οι εργολαβίες συντηρήσεων των υποδομών των Πανεπιστημίων.

9. Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των κληροδοτημάτων των Α.Ε.Ι.

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση της 15ης Συνόδου των Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αποτελούμενη από τις κ.κ. Βασιλική Κουζιώρτη, Α.Π.Θ, Αγγελική Παπαζάχου, Ε.Κ.Π.Α., Άννα Μπενιουδάκη, Πολυτεχνείο Κρήτης παρουσίασε την εισήγησή της σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα κληροδοτήματα και τις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίησή τους.

Η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων αποδέχεται την εισήγηση της επιτροπής η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συμπερασμάτων της, και εισηγείται την πλήρη υιοθέτηση αυτής και προώθησή της στα αρμόδια Υπουργεία.

Η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης επαναφέρει τα παρακάτω συμπεράσματα της 15ης Συνόδου και εισηγείται την επαναπροώθησή τους στους αρμόδιους φορείς προς διευθέτηση.

10. Χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων

Η συνεχώς μειούμενη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων την τελευταία δεκαετία, έχει οδηγήσει τα ιδρύματα σε δυσκολία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε αδυναμία κάλυψης ακόμη και των ανελαστικών δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι προϋπολογισμοί των πανεπιστημίων να υπολείπονται των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις πραγματικές ανάγκες τους.

Η οικονομική ενίσχυση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας, η οποία υποχρεούται να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία τους με την κατ’ ελάχιστον κάλυψη των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών των πανεπιστημίων.

Η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων θεωρεί ότι αν δεν είναι διασφαλισμένο το (ήδη μειωμένο) ύψος της τρέχουσας χρηματοδότησης, κανένα ίδρυμα δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανελαστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία του.

Στο πλαίσιο αυτό, η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων θα πρέπει πρωτίστως να καλύπτει τις ανελαστικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους, τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές λειτουργίας τους, και στη συνέχεια να συνδέεται με την παραγωγικότητα και τα επιτεύγματα του κάθε Ιδρύματος.

Η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων προτείνει, η καταβολή του αρχικού ποσοστού 80% της ετήσιας χρηματοδότησης να ισούται, τουλάχιστον, με το ύψος της τρέχουσας χρηματοδότησης κάθε Ιδρύματος και το 20% αυτής, να αποτελεί επιπλέον επιχορήγηση συνδεόμενη με δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων.

11. Θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών Υποστελέχωση και εξειδίκευση προσωπικού

Διαπιστώθηκε για ακόμα μια φορά η υποστελέχωση των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών των Πανεπιστημίων. Υπάρχει άμεση ανάγκη για στελέχωση των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών των Πανεπιστημίων με εξειδικευμένο προσωπικό, με κάθε πρόσφορο τρόπο (νέο μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος στήριξης των υπηρεσιών των Α.Ε.Ι., επίσπευση των μετατάξεων μέσω του προγράμματος της κινητικότητας, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, κτλ.).

Υφίσταται αναγκαιότητα ανάπτυξης δράσεων και προγραμμάτων άρτιας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης του προσωπικού των οικονομικών υπηρεσιών, με στόχο την ομαλή και άμεση προσαρμογή όλων των Τμημάτων/ Διευθύνσεων στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας και στους νέους κανόνες και πρότυπα που ορίζει η νέα νομοθεσία, όπως Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Διακυβέρνησης (ΠΔ 54/2018), Εφαρμογή των διαδικασιών Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΦΕΚ 4938/9-11-2020), Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ν. 4727/2020), Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στα πλαίσια σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 4601/2019).

12. Νομική υποστήριξη του προσωπικού των Α.Ε.Ι.

Κίνδυνο διώξεων, όταν κατηγορούνται ή φέρονται να ευθύνονται ως δημόσιοι υπόλογοι για πράξεις ή παραλείψεις ή να έχουν οποιαδήποτε άλλη σχετική με τα καθήκοντά τους αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη, αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι υπάλληλοι των ΕΛΚΕ αλλά και όσα μέλη ΔΕΠ ασκούν καθήκοντα διοίκησης, είτε ως μονοπρόσωπα όργανα, είτε στα πλαίσια συλλογικών οργάνων καθώς και μέλη ειδικών κατηγοριών και υπάλληλοι, είτε στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους, είτε λόγω της συμμετοχής τους σε συλλογικά όργανα και επιτροπές. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η επέκταση της νομικής υποστήριξης σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού και για κάθε είδος δίωξης.

Η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων εισηγείται την τροποποίηση της παραγράφου 11 του άρθρου 98 του ν.4547/2018 ως εξής:fοititikanea.gr

«11. Η δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη του προσωπικού των Α.Ε.Ι. όλων των κατηγοριών που υπηρετεί στα ΑΕΙ με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας, όταν κατηγορούνται ή φέρονται να ευθύνονται ως δημόσιοι υπόλογοι για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην, σύμφωνα με το νόμο, εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ή φέρονται να έχουν οποιαδήποτε άλλη σχετική με τα καθήκοντά τους αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη, με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. είτε ανατίθεται σε πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με το Α.Ε.Ι., ανά υπόθεση, είτε καλύπτονται τα έξοδα εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου. Η δαπάνη για την δικαστική υπεράσπιση καλύπτεται από ίδιους πόρους των Α.Ε.Ι. ή των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.. Το ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς  κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος θα καταδικασθεί, είναι υποχρεωμένος να αποδώσει κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στο Α.Ε.Ι. ή στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. το σύνολο της δαπάνης που έχει καταβληθεί για τη δικαστική υπεράσπισή του. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρου 52 ν. 4674/2020 ή οποιαδήποτε άλλη σχετική γενική διάταξη».

Το Προεδρείο της 16ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Χαράλαμπος Μπιλλίνης

Χαράλαμπος Φείδας

Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης

3η Σύνοδος Προέδρων Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων -20/4/2021

Νομικό καθεστώς των ειδικών Ν.Π.Ι.Δ. για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των ΑΕΙ

Εν όψει των δρομολογηθέντων αλλαγών η 3ηΣύνοδος Προέδρων Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων αποφάσισε ομόφωνα ότι κάθε νέα ρύθμιση για το καθεστώς λειτουργίας των ΕΑΔΠ πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

 1. Την διατήρηση του χαρακτήρα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού για την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων των Πανεπιστημίων
 2. Την παραμονή εκτός του Μητρώου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διότι δεν χρηματοδοτούνται από το Κράτος και τους φορείς του, δεν έχουν δημοσίους υπαλλήλους, έχουν εμπορική δραστηριότητα (εγγράφονται στο ΓΕΜΗ) και διαχειρίζονται την ιδιωτική περιουσία των Πανεπιστημίων προς όφελος τους, υπό τον πλήρη έλεγχο της Συγκλήτου, μοναδικού μετόχου της ΕΑΔΠ.

Για τη νομική επεξεργασία της απάντησης των ΕΑΔΠ στη δρομολογούμενη νομοθετική αλλαγή, η Σύνοδος συνέστησε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους εκπροσώπους τριών ΑΕΙ:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Πορίσματα

96η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πορίσματα

81ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης /Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε., η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του συστήματος τηλεδιασκέψεων e:Presence στο πλαίσιο της 96ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, την Τετάρτη, 21η Απριλίου 2021, συζήτησε τα θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε. που έχουν ανακύψει και βρίσκονται σε εξέλιξη, εισηγείται και ενημερώνει τη Σύνοδο των Πρυτάνεων για τα ακόλουθα ζητήματα:

Ενότητα Α - Θεσμικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Θέματα επί της διαδικασίας είσπραξης οφειλών από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος από Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι..

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης εισηγούνται προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων:

 1. Να διεκδικηθεί η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής απόψεων μέχρι 30/09/2021 προς όλους τους υπόχρεους ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κοινοποίησης της ενημερωτικής αποστολής για τις οφειλές παρελθόντων ετών από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικά (για τη χρονική περίοδο 2000 - 2017) και μέσω εταιρίας (για τα έτη 2016-2017), στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης. Η χορήγηση χρονικής παράτασης για την υποβολή απόψεων εκ μέρους των υπόχρεων συνεπάγεται και την αντίστοιχη παράταση για τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. της προθεσμίας έκδοσης των πράξεων οφειλής.
 2. Να εξεταστεί η δυνατότητα καθορισμού παράλληλων ημερομηνιών για την παρακολούθηση των καταβολών των οφειλετών, προκειμένου να μειωθεί το διαχειριστικό κόστος που δημιουργεί η λογιστική αποτύπωση των επιμέρους οφειλών των υπόχρεων και η παρακολούθηση αυτών σε διαφορετικούς χρόνους.
 3. Την άμεση διασφάλιση αρμοδίως των προαπαιτούμενων στοιχείων για την είσπραξη οφειλών από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. (δημιουργία Κ.Α.Ε., καθορισμό Κωδικού Εξωτερικής Πηγής και χαρακτηρισμό του είδους φόρου), σύμφωνα με την αναλυτική καταγραφή των ζητημάτων, όπως απεστάλησαν προς τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και σην αρμόδια Διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε..
 4. Την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την προσθήκη στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του άρθρου 54 του ν.4485/2017, την εξέταση των ενστάσεων που ασκούνται από τους υπόχρεους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες.

2. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των δαπανών στο πλαίσιο προγραμμάτων των Ε.Λ.Κ.Ε. από το Υ.ΠΑΙ.Θ..

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης εισηγούνται προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων:

Την εντατικοποίηση της παρέμβασής τους, προκειμένου ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίας για την από κοινού με το Υ.ΠΑΙ.Θ. διαμόρφωση της αναμενόμενης Υπουργικής Απόφασης για τη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των δαπανών στο πλαίσιο προγραμμάτων των Ε.Λ.Κ.Ε., η οποία θα ρυθμίζει μεταξύ άλλων και κομβικά ζητήματα ηλεκτρονική διακίνησης εγγράφων.

3. Παράταση ημερομηνίας εφαρμογής Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε..

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης εισηγούνται προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων:

Τη χρονική παράταση για την ολοκλήρωση και εφαρμογή των νέων Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε., έως την 31η.12.2021, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμα από το Υ.ΠΑΙ.Θ. η αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση για την εκτέλεση δαπανών, καθώς επίσης και την ειδικότερη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των δαπανών που διενεργούνται για τις ανάγκες των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων μέσω των Ε.Λ.Κ.Ε.. Επιπροσθέτως, η χρονική παράταση κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των δυσκολιών που έχουν ανακύψει από την πανδημία και των διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών, καθώς δεν έχει καταστεί εφικτή η οριστικοποίηση των ειδικότερων λεπτομερειών χρήσης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του Ε.Λ.Κ.Ε., η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, διακίνησης και αρχειοθέτησης των εγγράφων, η διαδικασία πιστοποίησης των χρηστών κατά την είσοδό τους, τα δικαιώματα πρόσβασης ανά κατηγορία χρήστη, τα μέτρα διασφάλισης της προστασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων και άλλα σχετικά θέματα με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.

Ενότητα Β - Διαχειριστικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης μετά από τη συζήτηση των διαχειριστικών θεμάτων που άπτονται της ενίσχυσης Πράξεων που υλοποιούνται στα Πανεπιστήμια μέσω των Ε.Λ.Κ.Ε. και τις παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών εισηγούνται προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων:

1. Πράξη «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Τη διερεύνηση της δυνατότητας της αύξησης της χρηματοδότησης και της χρονικής επέκτασης της υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών των Πανεπιστημίων μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Επιπροσθέτως, προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα καταβολής της αποζημίωσης στους φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση κατά 70%, εν μέσω πανδημίας, στη διάρκεια των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020 και εκφράζεται η αναγκαιότητα της διασύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ με το Πληροφοριακό Σύστημα του Άτλαντα, προκειμένου να

ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος για όλα τα εμπλεκόμενη μέρη (Φορείς Υποδοχής-Φοιτητές/τριες- Δομές Πρακτικής Άσκησης- Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε. των Πανεπιστημίων).

2. Πράξη «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»

Τη διερεύνηση της παροχής της δυνατότητας προς τα Πανεπιστήμια μεταφοράς της χρηματοδότησης που δεν έχει απορροφηθεί στο επόμενο εξάμηνο διδασκαλίας, λόγω του στενού χρονικού διαστήματος ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής φυσικών προσώπων για την παροχή διδακτικού έργου και της διασφάλισης νέας χρηματοδότησης για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

3. Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»

Την εξέταση της δυνατότητας της συνέχισης της χρηματοδότησης του προγράμματος και στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, με τον επαναπροσδιορισμό του περιεχομένου του προγράμματος, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

4. Πράξη «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Τη διερεύνηση των ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της Πράξης που δημοσιεύτηκε για την υποβολή προτάσεων. Ειδικότερα:

Α. Προπτυχιακά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Π.Ξ.Π.Σ).

Η ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση Π.Ξ.Π.Σ, εξαιτίας της μη δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων φοιτητών και προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια δικαίου (legal certainty), θα υλοποιηθεί με βάση τον Κανονισμό Ήσσονος Σημασίας 1407/2013 (De Minimis).

Διευκρινίστηκε ότι όσον αφορά στον Κανονισμό de Minimis:

(α) Οι κρατικές ενισχύσεις που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί στη χώρα μας (μεταξύ των οποίων και οι ΕΛΚΕ) υπάγονται σε καθεστώτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν θεσπιστεί με σκοπό τη διασφάλιση ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού εντός αυτής.

(β) Ο εν λόγω Κανονισμός ορίζει ότι ένας οργανισμός ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να λάβει ενισχύσεις de Μinimis (ήσσονος σημασίας) που να ξεπερνούν το ποσό των 200.000 ευρώ (100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών μεταφορών) ανά τριετία.

(γ) Η χρηματοδότηση από μια συγκεκριμένη δράση συνυπολογίζεται στη σώρευση de Minimis αν έχει πραγματοποιηθεί μέσα στην προηγούμενη τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και 2 προηγούμενα).

Συνεπώς με βάση τους περιορισμούς της Πρόσκλησης προκύπτει ότι:

 1. Το κάθε Ίδρυμα μπορεί να υποβάλλει περιορισμένο αριθμό προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
 2. Η υποβολή αποκλείει το Ίδρυμα από υποβολή πρότασης για την οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση (σε ορίζοντα τριετίας) με χρήση του κανονισμό De Minimis.

Β. Μεταπτυχιακά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Μ.Ξ.Π.Σ)

Αναφορικά με την ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση ΜΞΠΣ, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι διατηρείται και δεν αναιρείται ο δημόσιος χαρακτήρας της ανώτατης εκπαίδευσης με εμπορευματοποίηση, θα υποβάλλεται σχετική χρηματοοικονομική μελέτη από τον δικαιούχο, όπου θα φαίνεται προϋπολογιστικά ότι το σύνολο των εσόδων των ΜΞΠΣ μέσω διδάκτρων δεν υπερβαίνουν το 50% των λειτουργικών εξόδων του συνόλου των προγραμμάτων που υποβάλλονται. Να διευκρινιστεί το περιεχόμενων των λειτουργικών δαπανών.

5. Υπό έκδοση Πρόσκληση της Πράξης για την «Υποστήριξη δράσεων της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, Ωρίμανσης και Αξιοποίησης της Ερευνητικής Δραστηριότητας των Α.Ε.Ι.»,

Να προσδιοριστεί το περιεχόμενο και ο χρόνος έκδοσης της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων που αναμένεται και να διερευνηθεί εάν θα εκδοθεί επιπρόσθετη Πρόσκληση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, διακριτή ή/ και συμπληρωματική για τη χρηματοδότηση διαφορετικών/διακριτών δράσεων.

6. Σχεδιαζόμενη Πράξη για τις «Νέες Δράσεις προς εξειδίκευση: Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού ΑΕΙ»

Να προσδιοριστεί το περιεχόμενο της σχεδιαζόμενης Πράξης ύψους 10 εκατ. € που θα εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και να προσδιοριστεί ο χρόνος έκδοσης και το χρονικό διάστημα υλοποίησης της Πράξης.

7. Χρηματοδότηση Πράξεων από το Ταμείο Ανάκαμψης

 1. Να προσδιοριστεί το σχεδιαζόμενο περιεχόμενο των Πράξεων, το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων για δράσεις των Πανεπιστημίων και ο χρόνος που αναμένεται να εκδοθούν και να υλοποιηθούν οι Πράξεις.
 2. Συνεργασίας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Πανεπιστημίων με τον Οργανισμό Απασχόλησης Ανθρώπινού Δυναμικού: να προσδιοριστεί ο χρόνος έναρξης των συνεργασιών, η εκτιμώμενη διάρκεια καθώς και το σχεδιαζόμενο πλαίσιο υλοποίησης.

Ενότητα Γ - Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων ενημερώνουν τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ότι στην 81η Σύνοδο των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων των Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. προσκλήθηκαν και συμμετείχαν οι ακόλουθοι ομιλητές:

 • Παυλίνα Καρασιώτου, Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 • Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 • Νίκη Δανδόλου, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ε.Τ.Π.Α., Τ.Σ. & Ε.Κ.Τ. του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 • Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
 • Καθηγήτρια Ξένια Χρυσοχόου, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.
 • Ομότιμος Καθηγητής Χαράλαμπος Σαββάκης, Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.
 • Δημήτριος Φακίτσας, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 • Αναστασία Αρβανίτη, Προϊσταμένη Τμήματος Απλούστευσης των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων - Οργάνωση/Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΞ. & ΔΙΑΧ. Π. ΤΩΝ ΑΕΙ

Σύνοδος Προέδρων Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικών Πανεπιστημίων

Από τον Μάρτιο 2020, έως και σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, τα μισθώματα των ακινήτων, κατ’ επιταγή νόμου, έχουν υποστεί μειώσεις από 40% έως και 100%. Επιπρόσθετα, δυνάμει του άρθρ. 39 του Ν. 4777/2021: «Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν συνάψει με την ιδιότητα του μισθωτή, σύμβαση μίσθωσης ακινήτου είτε με Α.Ε.Ι. είτε με τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι. με σκοπό την εγκατάσταση και εκμετάλλευση κυλικείων, αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., απαλλάσσονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος από την 1η.1.2021 έως την 30ή.6.2021, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να ισχύει η καταρχήν αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι., προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Εξαιτίας των παραπάνω ρυθμίσεων αλλά και της συρρίκνωσης της γενικότερης οικονομικής τους δραστηριότητας λόγω της πανδημίας, οι ΕΑΔΠ των ΑΕΙ οδηγήθηκαν σε οικονομική κατάρρευση. Παρά το γεγονός ότι λειτουργούν ως ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ επιχειρήσεις, δεν είχαν για αυτές εφαρμογή τα ευνοϊκά μέτρα στήριξης που έλαβε το Κράτος. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι η αδυναμία εξυπηρέτησης των λειτουργικών αναγκών τους. Με βάση τα στοιχεία τα οποία παρείχαν οι διοικήσεις των ΕΑΔΠ, το ύψος των εν λόγω άμεσων και ανελαστικών λειτουργικών αναγκών για το 2021 ανέρχεται συνολικά σε € 4.991.447 και επιμερίζεται ανά ΑΕΙ σύμφωνα με τα στοιχεία του συνημμένου Πίνακα.

Για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση των προβλημάτων προτείνουμε τις εξής λύσεις:

 1. Την έκδοση νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να επιστραφούν στις ΕΑΔΠ το 60% των εν λόγω μισθωμάτων, εντός των χώρων των ΑΕΙ, από το Υπουργείο Οικονομικών όπως προβλέπεται για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 2. Ρύθμιση κατ’ αναλογία της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχουν λάβει οι ιδιωτικέςεπιχειρήσεις,προκειμένουναλάβουνοιΕΑΔΠΑΕΙχρηματοδότησημεχαμηλόήκαιμηδενικόεπιτόκιο,με δυνατότητα αποπληρωμήςμόνοτου50%.
 3. Τη δυνατότητα επιδότησης δαπανών μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ (για παράδειγμα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 ή αντίστοιχο της προηγούμενης περιόδου) για τις δαπάνες που έκαναν οι ΕΑΔΠ για το 2020 και το 2021.
 4. Την έκδοση Κ.Υ.Α. προκειμένου να επιτραπεί προσωρινά και μέχρι την άρση του μέτρου απαλλαγής των μισθωτών από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων, η έκτακτη ενίσχυση των Πανεπιστημίων ώστε οι Εταιρείες τους να αντιμετωπίσουν ανειλημμένες υποχρεώσεις (εισφορές ΕΦΚΑ, μισθοδοσίες, καταβολή Φ.Π.Α.). Εν συνεχεία να δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς ποσών από τα αποθεματικά του τακτικού προϋπολογισμού ή/και του ΕΛΚΕ, στις ΕΑΔΠ για κάλυψη συγκεκριμένων ανελαστικών λειτουργικών αναγκών.
 5. Πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι μη εξόφληση ανειλημμένων υποχρεώσεων προς την Δ.Ο.Υ και τον ΕΦΚΑ συνεπάγεται, ποινικές προσωπικές διώξεις στα πρόσωπα του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ζητούμε συνεπώς την απαλλαγή των διοικήσεων τους από τυχόν ποινικές ευθύνες σχετιζόμενες με αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων λόγω των συνθηκών της πανδημίας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.