Κονδύλι 91 εκατομμυρίων στα Πανεπιστήμια για λειτουργικές δαπάνες - Η κατανομή ανά ΑΕΙ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κονδύλι 91 εκατομμυρίων στα Πανεπιστήμια για λειτουργικές δαπάνες - Η κατανομή ανά ΑΕΙ

Με σημερινή απόφαση της υπουργού Παιδείας, η οποία το απόγευμα πρόκειται να συνομιλήσει με τους πρυτάνεις στη διαδικτυακή Σύνοδο που οργανώνουν οι τελευταίοι, καθορίστηκε η ετήσια τακτική επιχορήγηση προς τα Πανεπιστήμια της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στο ποσό των 90.879.840,00 € σε βάρος της πίστωσης του Α.Λ.Ε. 2310802012 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά» του Ε.Φ. 1019- 208- 0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης», του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) οικονομικού έτους 2021 και κατανέμεται ως εξής:

Επίσης, καθορίζεται η ετήσια τακτική επιχορήγηση προς την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στο ποσό των 830.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του Α.Λ.Ε. 2310802012 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά» του Ε.Φ. 1019- 208- 0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης», του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) οικονομικού έτους 2021. Η ανωτέρω επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών της Α.Σ.Κ.Τ. βασίζεται σε ξεχωριστή κατανομή στη βάση της εισήγησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του ιδρύματος.

Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά προσδιορίζονται από σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.