Δημιουργία Δικτύου ελληνικών ΑΕΙ για την Αειφόρο Ανάπτυξη με πρωτοβουλία του ΥΠΑΙΘ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Δημιουργία Δικτύου ελληνικών ΑΕΙ για την Αειφόρο Ανάπτυξη με πρωτοβουλία του ΥΠΑΙΘ

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, μέσα από τη δημιουργία ενός Δικτύου ελληνικών ΑΕΙ για την Αειφόρο Ανάπτυξη με πρωτοβουλία του ΥΠΑΙΘ, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, 20 Απριλίου. Για το σκοπό αυτό, εκπρόσωποι των ελληνικών ΑΕΙ περιέγραψαν τους τρόπους προσέγγισης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης εκ μέρους των ιδρυμάτων τους έως σήμερα και διατύπωσαν προτάσεις για μελλοντικές δράσεις.

Εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας, στην ημερίδα έγιναν τοποθετήσεις από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Άγγελο Συρίγο, το Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Αποστόλη Δημητρόπουλο και τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα Αλεξάνδρα Σδούκου. Για τις πρωτοβουλίες στο διεθνές περιβάλλον μίλησαν η κα Hilligje vant Land, Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Πανεπιστημίων και ο κ. Μάνος Αντωνίνης, Διευθυντής της Παγκόσμιας Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης της UNESCO.

Τις πολλαπλές διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης ανέπτυξαν επίσης ο καθηγητής κ. Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, και ο κ. Μιχάλης Σκούλλος, ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επικεφαλής της Έδρας και Δικτύου UNESCO για την Διαχείριση & Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο.  

Ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Άγγελος Συρίγος υπογράμμισε πως «o κύριος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο αειφόρου ανάπτυξης για τα ελληνικά πανεπιστήμια επί τη βάσει των στόχων αειφόρου ανάπτυξης της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών με ορίζοντα το 2030. Υπάρχει ήδη ένα σημείο εκκίνησης, η ‘Χάρτα Αειφορίας’ που έχει υιοθετηθεί από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων από το 2011. Με τη σημερινή ημερίδα σκοπεύουμε να κινητοποιήσουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια, ώστε να συμβάλλουν στην υλοποίηση του τέταρτου στόχου της παγκόσμιας ατζέντας,  δηλαδή της «’διασφάλισης μιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιης κατανομής ως προς την ποιότητα και της προώθησης ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους’».

Ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος τόνισε: «Οι δράσεις των πανεπιστημίων προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης χρειάζονται, μαζί με το όραμα, ένα συντεταγμένο προγραμματισμό, συνέργειες και δικτύωση. Ένα αειφόρο πανεπιστήμιο, όπως κάθε καινοτόμο εκπαιδευτικό εγχείρημα που επιδιώκει την αλλαγή αντιλήψεων, και τη δημιουργία ενός νέου ‘ήθους’, αποτελεί πρόκληση και προσκρούει σε ποικίλες αντιστάσεις. Για την εδραίωσή του απαιτείται χρόνος, σταθερός βηματισμός, συνέπεια και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα».

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.