Συρίγος: Η εξεταστική του Ιουνίου μπορεί να γίνει διά ζώσης -Το Εαρ. εξάμηνο θα παραταθεί για να µη χαθεί

Συρίγος: Η εξεταστική του Ιουνίου μπορεί να γίνει διά ζώσης -Το Εαρ. εξάμηνο θα παραταθεί για να µη χαθεί

Κλειστά Πανεπιστήμια - Σχολές: Με τηλεκπαίδευση θα ολοκληρωθεί η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας, τονίζει στα «Παραπολιτικά» ο Yφυπουργός Παιδείας (αρμόδιος για τα ΑΕΙ) Αγγελος Συρίγος.

Ο Yφυπουργός Παιδείας αποκαλύπτει ότι, ειδικά για τα εργαστηριακά µαθήµατα, θα παραταθεί για κάποιες εβδοµάδες το εαρινό εξάµηνο, προκειµένου να µη χαθεί.


Η κυβέρνηση προετοιµάζει µια σταδιακή άρση του lockdown. Στα πανεπιστήµια θα συνεχιστεί η διδασκαλία µε τηλεκπαίδευση όλο το εξάµηνο; Τι θα γίνει µε τα εργαστήρια; Υπάρχει πιθανότητα παράτασης του ακαδηµαϊκού έτους;

Έχει ήδη δηµοσιευθεί υπουργική απόφαση που ορίζει ότι η διδασκαλία όλο το επόµενο εξάµηνο µέχρι και τις 4 Ιουνίου, οπότε και λήγει, θα γίνει µε τηλεκπαίδευση. Δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα στα εργαστηριακά µαθήµατα, τα οποία θα προσπαθήσουµε να αντιµετωπίσουµε όταν περιοριστούν οι συνέπειες της επιδηµίας. Εν ανάγκη, ειδικά για τα εργαστηριακά µαθήµατα, θα παρατείνουµε για κάποιες εβδοµάδες το εαρινό εξάµηνο, προκειµένου να µη χαθεί. Εκτός από τα εργαστηριακά µαθήµατα, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα µε τις κλινικές και πρακτικές ασκήσεις, αλλά και µε διάφορες ακαδηµαϊκές δράσεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των σπουδών. Είµαστε σε διαρκή επαφή µε την επιτροπή των ειδικών. Παρακολουθούµε ανά εβδοµάδα τα επιδηµιολογικά δεδοµένα. Μόλις οι υγειονοµικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα αρχίσουν όλες αυτές οι ασκήσεις. Το αυτό ισχύει και για τις κατατακτήριες εξετάσεις. Είναι η φύση τους τέτοια, που δεν µπορούν να γίνουν µε τηλεκπαίδευση, αλλά µόνο διά ζώσης. Ως προς τις εξετάσεις του εξαµήνου, ευελπιστώ ότι θα γίνουν διά ζώσης.

Πότε θα είναι έτοιµο το νέο σώµα φύλαξης των ΑΕΙ και σε ποια πανεπιστήµια θα εγκατασταθούν τα πρώτα µέλη του; Τι θα κάνετε στο ενδιάµεσο µε φαινόµενα όπως, π.χ., η συνεχιζόµενη -µέχρι χθες τουλάχιστον- κατάληψη στο ΑΠΘ;

Το νέο αστυνοµικό σώµα θα αναλάβει δράση µε το νέο ακαδηµαϊκό έτος. Τα πανεπιστήµια στα οποία θα υπάρχει παρουσία του συγκεκριµένου σώµατος είναι οι δύο πανεπιστηµιουπόλεις στου Ζωγράφου, το Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο στην Πατησίων και η Πανεπιστηµιούπολη της Πάτρας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφαρµόζεται από τον Ιούλιο του 2019 ο νόµος που κατήργησε το άβατο της Αστυνοµίας στο ΑΕΙ. Σε περίπτωση τελέσεως ποινικών αδικηµάτων, η Αστυνοµία παρεµβαίνει έπειτα από καταγγελία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται στο θέµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων κολεγίων και υποστηρίζει πως πρέπει να καταργηθεί η ισοτιµία τους µε εκείνα των αποφοίτων ΑΕΙ. Τι απαντάτε;

Πρόκειται για µια παλιά ιστορία, που ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψε ενάµιση χρόνο µετά την αποµάκρυνσή του από την εξουσία. Από το 2005 η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει υιοθετήσει την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, που αναφέρεται στην αναγνώριση επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ενωση διαχώρισε την αναγνώριση του ακαδηµαϊκού πτυχίου από την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων. Το 2010 εξεδόθη το Προεδρικό ∆ιάταγµα 38, που προσάρµοσε την ελληνική νοµοθεσία στην προαναφερθείσα οδηγία. Η εφαρµογή του ανατέθηκε στα επιµελητήρια. Τα τελευταία κωλυσιεργούσαν, αρνούµενα κατ’ ουσίαν να αναγνωρίσουν επαγγελµατικά δικαιώµατα σε άτοµα που είχαν το δικαίωµα εγγραφής σε αντίστοιχα επιµελητήρια στο εξωτερικό. Προκειµένου να αποτραπεί παραποµπή της χώρας µας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για παραβίαση της οδηγίας, η κυβέρνηση αποφάσισε να µεταβιβάσει την εξουσία αναγνωρίσεως των επαγγελµατικών δικαιωµάτων από τα επιµελητήρια στο υπουργείο Παιδείας. ∆εν υπάρχει κάποια νέα αναγνώριση επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων κολεγίων. Ο,τι δικαιώµατα είχαν οι συγκεκριµένοι τα τελευταία 11 χρόνια, περιλαµβανοµένης και της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ. στη διακυβέρνηση της χώρας, τα ίδια έχουν και σήµερα.

Υπάρχει προοπτική συγχώνευσης πανεπιστηµιακών τµηµάτων ή κατάργησης ορισµένων; Το Πανεπιστήµιο Πατρών, για παράδειγµα, έκανε µια σχετική πρόταση.

Η περίοδος Γαβρόγλου στο Υπουργείο Παιδείας χαρακτηρίστηκε από την άκριτη σπορά πανεπιστηµιακών τµηµάτων χωρίς ακαδηµαϊκούς όρους, χωρίς επαγγελµατικές προοπτικές, χωρίς τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις να λειτουργήσουν ακαδηµαϊκά. Φαντασθείτε ότι σήµερα εξακολουθούν να υφίστανται στη χώρα οκτώ τµήµατα που, ενώ έχουν φοιτητές, δεν έχουν ούτε ένα µέλος διδακτικού προσωπικού. Καταστρέψαµε, επίσης, την τεχνολογική εκπαίδευση. Στο εξωτερικό υπάρχουν τα πανεπιστήµια εφαρµοσµένων επιστηµών και τεχνολογίας. Το αποτέλεσµα είναι ότι παράγουµε στρατιές πτυχιούχων ανέργων. Πολλοί απ’ αυτούς επιλέγουν να φύγουν στο εξωτερικό. Έχουμε, δηλαδή, και ανεργία και φυγή από τη χώρα. Θα πρέπει να προχωρήσουµε σε εξορθολογισµό όλου αυτού του συστήµατος.

Πρόταση Φοιτητών για Μετακίνηση προς Π.Ε. τόπου σπουδών και την άμεση Επαναλειτουργία των Πανεπιστημίων

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr