Έρχεται και νέο Νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια!

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Έρχεται και νέο Νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια!

Νομοσχέδιο ΑΕΙ: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας ενημερώνουν ότι σύντομα το Υπουργείο Παιδείας θα φέρει στη Βουλή ένα νέο νόμο - πλαίσιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Μετά τη ψήφιση των διατάξεων για το πανεπιστημιακό άσυλο, την ελεγχόμενη πρόσβαση των πανεπιστημίων, τη θέσπιση της ομάδας προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακή αστυνομία) και το χρονικό όριο φοίτησης (αιώνιοι φοιτητές) στα πανεπιστήμια, το Υπουργείο Παιδείας με νομοθετικές ρυθμίσεις θα φέρει αλλαγές στο σύστημα διοίκησης των πανεπιστημίων, στα προγράμματα σπουδών, στη διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικών, στην ερευνητική δραστηριότητα, στις δυνατότητα σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα κ.ά. 

Τα «Φοιτητικά Νέα» παρακολουθούν το θέμα και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Το Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ όπως ψηφίστηκε! Τι ορίζει για Παν/μια, φοιτητές και υποψήφιους φοιτητές

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.