Τo ΕΣΠΑ στηρίζει τους νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2020-2021 στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Τo ΕΣΠΑ στηρίζει τους νέους επιστήμονες

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2020-2021 στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Προσκλήσεις (ενημέρωση 29/12/2020).

Το πρόγραμμα "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.


Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμμα εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας σε διάφορα επιστημονικά πεδία και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, καλούνται να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τις προσκλήσεις που εκδίδονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ενεργές Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2020–2021 (ενημέρωση 28/12/2020):

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 1 θέση - Υποβολή έως 21/01/2021 - Πρόσκληση
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 9 θέσεις - Υποβολή έως 22/01/2021 - Πρόσκληση 
 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο : 14 Θέσεις - Υποβολή έως 21/01/21 - Πρόσκληση

Έληξαν:

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 29 θέσεις - Υποβολή ώς 14/7/2020 - Έληξε
 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ): 14 θέσεις - Υποβολή ώς 14/7/2020 - Έληξε
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 29 θέσεις - Υποβολή έως 17/7/2020 - Έληξε
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 134 θέσεις - Υποβολή έως 20/7/2020 - Έληξε
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 67 θέσεις - Υποβολή έως 21/7/2020 - Έληξε
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 109 θέσεις - Υποβολή έως 23/7/2020 - Έληξε
 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 70 θέσεις - Υποβολή έως 28/7/2020 - Έληξε
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 33 θέσεις - Υποβολή έως 29/07/2020 - Έληξε
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: 50 θέσεις - Υποβολή έως 30/07/2020 - Έληξε
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών: 153 θέσεις - Υποβολή έως 31/07/2020 - Έληξε
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 61 θέσεις - Υποβολή έως 4/08/2020 - Έληξε
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 74 θέσεις - Υποβολή έως 4/08/2020 - Έληξε
 • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: 160 θέσεις - Υποβολή έως 5/08/2020 - Έληξε
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 58 θέσεις - Υποβολή έως 17/8/2020 - Έληξε
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 125 θέσεις - Υποβολή έως 27/08/2020 - Έληξε
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 131 θέσεις - Υποβολή έως 16/08/2020 - Έληξε
 • Πανεπιστήμιο Πατρών II: 4 θέσεις - Υποβολή έως 23/08/2020 - Έληξε
 • ΑΣΠΑΙΤΕ: 14 θέσεις - Υποβολή έως 7/09/2020 - 'Εληξε
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: 14 θέσεις - Υποβολή έως 9/09/2020 - Έληξε
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 3 θέσεις - Υποβολή έως 29/09/2020 - Έληξε
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 2 θέσεις - Υποβολή έως 7/10/2020 - Έληξε
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών: 2 θέσεις - Υποβολή έως 13/10/2020 - Έληξε
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 2 θέσεις - Υποβολή έως 14/12/2020 - Έληξε
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 1 θέση - Υποβολή έως 22/12/2020 - Έληξε

Σημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις που αποστέλλονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους διαδικτυακούς τόπους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που τους ενδιαφέρουν.

Σε ποιους απευθύνεται

Νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού

Περίοδος υποβολής

από 10/2/2020

Οι ενδιαφερόµενοι/ες για την εκάστοτε πρόσκληση υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας και τα σχετικα δικαιολογητικά στη διεύθυνση που ορίζει η πρόσκληση του ιδρύματος που τους ενδιαφέρει.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Όι γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας από κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή είναι οι εξής:

 • Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το επιστημονικό πεδίο που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2009.
 • Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
 • Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
 • Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
 • Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα  

Αναλυτικά οι όροι και προυποθέσεις αναφέρονται στο κείμενο της κάθε Πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Η αμοιβή για κάθε έργο ανάθεσης τριών μαθημάτων ορίζεται στο ποσό των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των 3 μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά.

Σχετικά αρχεία

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr