Οι Εισηγήσεις και τα Πορίσματα της 95ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των ΑΕΙ

Οι Εισηγήσεις και τα Πορίσματα της 95ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των ΑΕΙ

Πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τις 15 έως και τις 18 Δεκεμβρίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης η 95η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Στις εργασίες της Συνόδου, την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, συμμετείχαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθηγητής Βασίλης Διγαλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, κ. Γεώργιος Βούτσινος και ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης,  καθηγητής  Περικλής Μήτκας.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Προσκεκλημένοι κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου ήταν και συμμετείχαν: ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, από πλευράς κοινοβουλευτικών κομμάτων οι τομεάρχες Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Φίλης και του Κινήματος Αλλαγής η κ. Χαρά Κεφαλίδου, ο Πρόεδρος της Συνόδου των Κυπριακών Πανεπιστημίων, καθηγητής Παντελής Σκλιάς, ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ καθηγητής Αντώνης Κορωναίος, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ κ.κ. Καθηγητές Ιωάννης Νηματούδης και Γεώργιος Λιτσαρδάκης, η Πρόεδρος  της ΟΣΥΕΕΠ ΑΕΙ κ. Δέσποινα Δημητριάδου, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΕΔΙΠ κ. Νίκος Παραλυκίδης, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΤΕΠ κ. Στέφανος Καρβέλης και η Πρόεδρος της ΟΔΠΤΕ κ. Νίκη Χρονοπούλου.

Διεξήχθη ένας γόνιμος διάλογος τόσο μεταξύ των Πανεπιστημίων όσο και με την ηγεσία του Υπουργείου, όπου η Σύνοδος αφενός ενημερώθηκε για τις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, που αφορούν την ασφάλεια και τη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ, καθώς και για σειρά θεμάτων, που σχετίζονται με εκπαιδευτικού, οικονομικού διοικητικού χαρακτήρα δράσεις, τόσο στις παρούσες συνθήκες πανδημίας, όσο και σε συνθήκες ανάπτυξης αμέσως μετά την κρίση.

Η Σύνοδος, παράλληλα, ενημέρωσε την ηγεσία του Υπουργείου για ζητήματα, τα οποία θεωρεί ιδιαίτερα σοβαρά, ενώ έγινε συζήτηση, για πρώτη φορά, αναφορικά με τα ποιοτικά κριτήρια, τα οποία πρέπει τα ΑΕΙ να ακολουθήσουν, ώστε να συνεχίσουν την αποτελεσματική λειτουργία τους με γνώμονα την ακαδημαϊκή αριστεία, την ερευνητική καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση.

-Σχετικά με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες

Η Σύνοδος συζήτησε διεξοδικά τις προτάσεις του Υπουργείου, τόσο για την ασφάλεια, όσο και για τη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της βίας και παραβατικότητας, η Σύνοδος αναγνωρίζει την αναγκαιότητα μίας ουσιαστικής, ρεαλιστικής και αποτελεσματικής πρωτοβουλίας για την

προστασία, ασφάλεια και φύλαξη των ιδρυμάτων. Διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη μορφή ενίσχυσης της ασφάλειας εντός των ιδρυμάτων και ως προς τον χαρακτήρα και τη διοικητική ένταξη του σώματος πανεπιστημιακής φύλαξης. Η πλειοψηφία των μελών της Συνόδου στέκεται θετικά στην πρόταση περί ελεγχόμενης πρόσβασης ιδιαίτερα στους κρίσιμους χώρους των ΑΕΙ. Αναμένουμε την τελική γραπτή εξειδίκευση της νομοθετικής πρότασης του Υπουργείου ως προς τα ζητήματα ασφάλειας και φύλαξης. Αναφορικά με την πρόταση του Υπουργείου για τον τρόπο υπολογισμού των βάσεων εισαγωγής, εμμένει στην προηγούμενη θετική άποψη που εξέφρασε κατά την έκτακτη σύνοδο της 15ης Δεκεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά ζητείται από τα Τμήματα και τις Σχολές των ΑΕΙ να έχουν αποφασιστικό ρόλο σχετικά με τον καθορισμό των βάσεων. Υπήρξε και προβληματισμός, αναφορικά με το ενδεχόμενο να πληγούν Πανεπιστημιακά Τμήματα με τον προτεινόμενο νέο τρόπο υπολογισμού. Για τον λόγο αυτό τα ΑΕΙ αναμένουν την αποστολή εκ μέρους του Υπουργείου των στατιστικών στοιχείων από τις εξετάσεις των τελευταίων ετών, ώστε να υπάρξει ενδελεχής μελέτη πριν καταλήξουμε στην τελική τοποθέτησή μας. Τέλος αναφορικά με τη δυνατότητα συμμετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις των αποφοίτων ΙΕΚ, διευκρινίστηκε από την κ. Υπουργό ότι εναπόκειται στην ευχέρεια της κάθε Συγκλήτου, να αποδεχθεί ή όχι την εισαγωγή αποφοίτων ΙΕΚ στα ΑΕΙ και να αποφασίσει όλα τα περαιτέρω της εφαρμογής της νομοθετικής ρύθμισης. να αποφασίσει δηλαδή το ποσοστό, που μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 5%.

Επιμέρους ζητήματα, στα οποία επικεντρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου

-Αναπτύχθηκε ενδελεχώς από τον Πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ Καθ. Περικλή Μήτκα, η πρόταση της Αρχής αναφορικά με τα ποιοτικά κριτήρια και τους δείκτες αποτίμησης της ποιότητας των ΑΕΙ, βάσει των οποίων θα συναφθεί η προγραμματική συμφωνία με την Πολιτεία.

Μετά από γόνιμη συζήτηση αποφασίστηκε η αποστολή σε σύντομο χρονικό διάστημα των θέσεων κάθε ΑΕΙ προς την ΕΘΑΑΕ, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της προγραμματικής συμφωνίας. Η θέση των ΑΕΙ είναι το 80% της επιχορήγησης που θα δίνεται μετά τη συμφωνία να καλύπτει το 100% των ανελαστικών εξόδων κάθε Ιδρύματος και το 20% να δίνεται ανάλογα με την επίτευξη των στόχων, που κάθε ένα θα έχει συμφωνήσει.

-Η Σύνοδος αναγνωρίζει τη θετική στάση του Υπουργείου σε ό,τι αφορά τον αριθμό μελών ΔΕΠ που κατανεμήθηκαν το 2020 στα ΑΕΙ, επισημαίνει όμως την περαιτέρω ανάγκη πολλαπλής στήριξης των Πανεπιστημίων με την ενίσχυση του Τακτικού τους Προϋπολογισμού, τη συνέχιση της άμεσης προκήρυξης θέσεων μελών ΔΕΠ που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο, παράλληλα με την προκήρυξη νέων θέσεων ΔΕΠ, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, που απαιτούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες, οι οποίες δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια από τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των φοιτητών/τριών και από την ανάπτυξη νέων Τμημάτων.

Τονίστηκε ειδικότερα η επιτακτική ανάγκη μεταφοράς πιστώσεων από το Υπουργείο Υγείας προς το Υπουργείο Παιδείας για την προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ στις Ιατρικές Σχολές και τις Σχολές Επιστημών Υγείας, στο πλαίσιο και των αυξημένων απαιτήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19.

Επισημάνθηκε, ακόμη, εκ νέου η κρισιμότητα της έγκρισης Οργανισμών των πανεπιστημίων και κάλυψης των μεγάλων αναγκών σε υποστηρικτικό και διοικητικό προσωπικό.

Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων, αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και αξιολόγησή τους ισότιμα με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

-Η Σύνοδος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με το οποίο ενσωματώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και προωθείται η αυστηροποίηση της απαίτησης για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που μισθώνουν ή αγοράζουν οι δημόσιοι φορείς.

Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να δίνεται ικανός χρόνος μερικών ετών για την προσαρμογή των κτιρίων στις νέες αυστηρές απαιτήσεις του νόμου. Τέλος, προτείνεται η ανάπτυξη προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και επενδύσεων ενεργειακής πολιτικής, ενταγμένων στο πρόγραμμα των πράσινων επενδύσεων που προβλέπει το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), τα οποία να απευθύνονται αποκλειστικά στα ΑΕΙ, ώστε το κτιριακό τους απόθεμα να προσαρμοστεί στον στόχο, που έχει τεθεί με χρονικό ορίζοντα το 2023 για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων σε ενεργειακή κατηγορία Β΄.

-Η Σύνοδος αποτιμώντας την εκπαιδευτική διαδικασία κατά το τρέχον εξάμηνο, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ότι το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Πανεπιστημίων ανταποκρίθηκε με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς απέναντι στις ανάγκες των φοιτητών/φοιτητριών και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Ζητήθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, που θα επιτρέπει στο κάθε ΑΕΙ να παρατείνει την εκπαιδευτική και εξεταστική του λειτουργία, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

-Η Σύνοδος χαιρετίζει θετικά τις θέσεις του Υπουργείου αναφορικά με τη δυνατότητα ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με τη φοιτητική μέριμνα, την έρευνα και υποδομές και προχώρησε στη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, οι οποίοι θα εργασθούν με τα συναρμόδια υπουργεία στην κατεύθυνση εξειδίκευσης προτάσεων.

-Η Σύνοδος συζήτησε ενδελεχώς το θέμα της έγκρισης των Οργανισμών των Ιδρυμάτων και ζητά την άμεση έγκριση αυτών για λόγους καλύτερης διοικητικής οργάνωσης όσο και για πρακτικούς λόγους που σχετίζονται με τη δυνατότητα συμμετοχής στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

-Η Σύνοδος συζήτησε επίσης το επίδομα θέσης των Πρυτανικών Αρχών, θεωρώντας άκρως συμβολική μία τέτοια ενέργεια εκ μέρους της Πολιτείας και η οποία αντανακλά στην αξιοπρέπειά μας.

-Η Σύνοδος συζήτησε εκτενώς το θέμα των ΕΑΔΠ και συγκεκριμένα τη δυσχερή θέση που έχουν περιέλθει εξαιτίας της πανδημικής κρίσης. Υπάρχει σε πολλές ΕΑΔΠ αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τους υπαλλήλους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει τις διοικήσεις αυτών σε δικαστικές περιπέτειες. Επίσης ζητά από την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ την οριστική επίλυση των προβλημάτων που ενέσκηψαν κατά τον τελευταίο χρόνο με το Ελεγκτικό Συνέδριο.

-Η Σύνοδος αποφάσισε τη δημιουργία επιτροπής που θα ασχοληθεί με την προετοιμασία και συμμετοχή του οργάνου στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 ετών από την επανάσταση του 1821. Στην επιτροπή συμμετέχουν: οι κ.κ. Κίντζιος, Αλμπάνης, Κουλούρη, Κατσής και Λαλιώτου.

-Η Σύνοδος συνέστησε επιτροπή που θα παρακολουθεί και θα ενημερώνει τόσο το όργανο όσο και τα Πανεπιστήμια για την πορεία των έργων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέλη της επιτροπής είναι οι κ.κ. Νικολαϊδου, Βιτσιλάκη, Στυλιανίδης, Χατζηγεωργίου, Βούλγαρης, Παυλίδης, Λαλιώτου, Αγγελόπουλος και Ιορδανίδης. Αυτονόητη η συμμετοχή και άλλων συναδέλφων αν το επιθυμούν.

-Τη Σύνοδο παρακολούθησαν με τοποθετήσεις και εκπρόσωποι της ΠΟΣΥΕΕΠ και ΠΟΣΕΕΔΙΠ. Τα μέλη της Συνόδου είναι υπέρ της εξέλιξης των μελών ΕΔΙΠ και ΕΕΠ με διαδικασίες αξιοκρατίας και ισονομίας.

Ακολουθούν οι θέσεις της 15ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, της 26ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων καθώς και της 80ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

15η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Εισηγήσεις προς την 95η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ Ελληνικών Πανεπιστημίων

1. Χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων

Η συνεχώς μειούμενη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων την τελευταία δεκαετία, έχει οδηγήσει τα ιδρύματα σε δυσκολία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε αδυναμία κάλυψης ακόμη και των ανελαστικών δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι προϋπολογισμοί των πανεπιστημίων να υπολείπονται των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις πραγματικές ανάγκες τους.

Η οικονομική ενίσχυση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας, η οποία υποχρεούται να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία τους με την κατ’ ελάχιστον κάλυψη των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών των πανεπιστημίων.

Η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων θεωρεί ότι αν δεν είναι διασφαλισμένο το (ήδη μειωμένο) ύψος της τρέχουσας χρηματοδότησης, κανένα ίδρυμα δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανελαστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία του.

Στο πλαίσιο αυτό, η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων θα πρέπει πρωτίστως να καλύπτει τις ανελαστικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους, τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές λειτουργίας τους, και στη συνέχεια να συνδέεται με την παραγωγικότητα και τα επιτεύγματα του κάθε Ιδρύματος.

Η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων προτείνει, η καταβολή του αρχικού ποσοστού 80% της ετήσιας χρηματοδότησης να ισούται, τουλάχιστον, με το ύψος της τρέχουσας χρηματοδότησης κάθε Ιδρύματος και το 20% αυτής, να αποτελεί επιπλέον επιχορήγηση συνδεόμενη με δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων.

Σε σχέση με τις προγραμματικές συμφωνίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το κάθε ΑΕΙ, η Σύνοδος θεωρεί ότι θα πρέπει αρχικά, να αποσαφηνιστούν οι όροι, οι υποχρεώσεις και το ακριβές περιεχόμενο της δέσμευσης των συμβαλλόμενων μερών και επίσης, να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την επεξεργασία και τη σύναψη των συμφωνιών. Η δέσμευση των δυο μερών δεν θα πρέπει να είναι ετεροβαρής, καθοριζόμενη αποκλειστικά από όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από το ένα μέρος (π.χ. σταθερό ύψος χρηματοδότησης από πλευράς υπουργείου) και από αστάθμητους παράγοντες (π.χ. αλλαγή χρηματοδοτικού και νομοθετικού πλαισίου).

2. Θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών – Υποστελέχωση και εξειδίκευση προσωπικού Διαπιστώθηκε για ακόμα μια φορά η υποστελέχωση των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών των Πανεπιστημίων. Υπάρχει άμεση ανάγκη για στελέχωση των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών των Πανεπιστημίων με εξειδικευμένο προσωπικό, με κάθε

πρόσφορο τρόπο (νέο μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος στήριξης των υπηρεσιών των ΑΕΙ, επίσπευση των μετατάξεων μέσω του προγράμματος της κινητικότητας, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, κτλ.).

Υφίσταται αναγκαιότητα ανάπτυξης δράσεων και προγραμμάτων άρτιας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης του προσωπικού των οικονομικών υπηρεσιών, με στόχο την ομαλή και άμεση προσαρμογή όλων των Τμημάτων/ Διευθύνσεων στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας και στους νέους κανόνες και πρότυπα που ορίζει η νέα νομοθεσία, όπως Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Διακυβέρνησης (ΠΔ 54/2018), Εφαρμογή των διαδικασιών Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΦΕΚ 4938/9-11- 2020), Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ν. 4727/2020), Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στα πλαίσια σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 4601/2019).

3. Απαίτηση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων σε μισθώσεις και αγορές από δημόσιους φορείς

Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με το οποίο ενσωματώνονται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, προωθείται η αυστηριοποίηση της απαίτησης για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που μισθώνουν ή αγοράζουν οι δημόσιοι φορείς.

Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση της διάταξης της παρ.6 του άρθρου 8 του Ν.4342/2015, τίθεται ως όρος για τη σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης ή αγοράς (από δημόσιους φορείς) κτιρίου, το οποίο προορίζεται για στέγαση των υπηρεσιών τους, το κτίριο να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β’ και να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, κι αυτό από 1ης.1.2021 και εφεξής.

Κατανοούμε και συμμεριζόμαστε την ανάγκη ανάληψης δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ωστόσο όμως με βάση το υπάρχον κτιριολογικό απόθεμα της χώρας, η συγκεκριμένη απαίτηση ενέχει το σοβαρό κίνδυνο να βρεθούν άστεγα τμήματα των ΑΕΙ τα οποία καλύπτουν τις στεγαστικές τους ανάγκες με μισθώσεις (ή αγορές) κτιρίων καθώς δεν υφίστανται, ούτε προσφέρονται, κτίρια που να πληρούν τις εν λόγω αυστηρές προδιαγραφές.

Ενόψει του άμεσου αυτού κινδύνου, προτείνεται η μερική διαφοροποίηση της ρύθμισης, ειδικά ως προς τα ΑΕΙ, προκειμένου να είναι σε θέση να συνάπτουν νόμιμα συμβάσεις μίσθωσης και αγοράς κτιρίων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους σε κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Γ΄, όταν είναι αποδεδειγμένα ανέφικτη η μίσθωση κτιρίου Β΄ κατηγορίας και σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, με την προσθήκη του ακόλουθου εδαφίου στο τέλος της προτεινόμενης από το σ/ν τροποποίησης του άρθρου 8, παρ. 6 του ν. 4342/2015:

«Κατ’ εξαίρεση, ως προς τα ΑΕΙ κι εφόσον, κατά τη σύναψη μίσθωσης ή αγοράς με τη διαδικασία του π.δ. 715/1979,δεν προσφέρονται προς μίσθωση κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Β΄ και σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κατάλληλα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους, επιτρέπεται η μίσθωση ή αγορά κτιρίων ενεργειακής κατηγορίας Γ΄».

Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να δίνεται ικανός χρόνος μερικών ετών για την προσαρμογή των  κτιρίων στις νέες αυστηρές απαιτήσεις του νόμου.

Τέλος, προτείνεται η ανάπτυξη προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και επενδύσεων ενεργειακής πολιτικής, ενταγμένα στο πρόγραμμα των πράσινων επενδύσεων που προβλέπει το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ),τα οποία να απευθύνονται αποκλειστικά στα ΑΕΙ, ώστε να ανταποκριθεί το κτιριακό απόθεμά τους στον στόχο που έχει τεθεί έως το2023 για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων σε ενεργειακή κατηγορία Β΄.

4. Χρηματοδότηση Βιβλίων, Περιοδικών, Βάσεων Δεδομένων, Λογισμικών και Αρχαιολογικών Ανασκαφών από το ΠΔΕ του Υπ. Παιδείας

Οι δαπάνες για βιβλία, περιοδικά και Βάσεις Δεδομένων για τις Βιβλιοθήκες των ΑΕΙ, για λογισμικά για την υποστήριξη της έρευνας και της διδασκαλίας και για εκτέλεση αρχαιολογικών ανασκαφών, επιβαρύνουν τον κατά κανόνα ελλειμματικό Τακτικό τους Προϋπολογισμό. Προτείνεται, οι δαπάνες αυτές να καταστούν επιλέξιμες για το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα των ΑΕΙ, για τα οποία ανάπτυξη δεν νοείται μόνο με την ανάπτυξη των υποδομών, αλλά και μέσω της υποστήριξης της ανάπτυξης της έρευνας και της διάχυσης των ερευνητικών πορισμάτων. Με την πρόταση αυτή ανακουφίζονται οι πάσχοντες Τακτικοί Προϋπολογισμοί των Ιδρυμάτων και παράλληλα αυξάνεται η απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων στο ΠΔΕ.

Προτείνουμε διάταξη νόμου στο πρώτο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας, κατά το πρότυπο του ως πρόσφατου νόμου για το πρόγραμμα Κάλλιπος, ως εξής:

«Δαπάνες για βιβλία, περιοδικά και Βάσεις Δεδομένων για τις Βιβλιοθήκες των ΑΕΙ, λογισμικά για την υποστήριξη της έρευνας και της διδασκαλίας και εκτέλεση αρχαιολογικών ανασκαφών, δύναται να χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σε κάθε περίπτωση Τεχνικό Δελτίο Έργου.»

5. Νομική υποστήριξη του προσωπικού των ΑΕΙ

Κίνδυνο διώξεων, όταν κατηγορούνται ή φέρονται να ευθύνονται ως δημόσιοι υπόλογοι για πράξεις ή παραλείψεις ή να έχουν οποιαδήποτε άλλη σχετική με τα καθήκοντά τους αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη, αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι υπάλληλοι των ΕΛΚΕ αλλά και όσα μέλη ΔΕΠ ασκούν καθήκοντα διοίκησης, είτε ως μονοπρόσωπα όργανα, είτε στα πλαίσια συλλογικών οργάνων καθώς και μέλη ειδικών κατηγοριών και υπάλληλοι, είτε στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους, είτε λόγω της συμμετοχής τους σε συλλογικά όργανα και επιτροπές. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η επέκταση της νομικής υποστήριξης σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού και για κάθε είδος δίωξης.

Η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων εισηγείται την τροποποίηση της παραγράφου 11 του άρθρου 98 του ν.4547/2018 ως εξής:

«11. Η δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη του προσωπικού των ΑΕΙ όλων των κατηγοριών που υπηρετεί στα ΑΕΙ με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας, όταν κατηγορούνται ή φέρονται να ευθύνονται ως δημόσιοι υπόλογοι για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην, σύμφωνα με το νόμο, εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ή φέρονται να έχουν οποιαδήποτε άλλη σχετική με τα καθήκοντά τους αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη, με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ είτε ανατίθεται σε πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με το ΑΕΙ, ανά υπόθεση, είτε καλύπτονται τα έξοδα εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου. Η δαπάνη για την δικαστική υπεράσπιση καλύπτεται από ίδιους  πόρους των ΑΕΙ ή των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ. Το ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος θα καταδικασθεί, είναι υποχρεωμένος να αποδώσει κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στο ΑΕΙ ή στον ΕΛΚΕ του ΑΕΙ το σύνολο της δαπάνης που έχει καταβληθεί για τη δικαστική υπεράσπισή του. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρου 52 ν. 4674/2020 ή οποιαδήποτε άλλη σχετική γενική διάταξη».

6. Χορήγηση της προσαύξησης κατά 80% των αποδοχών, στο πλαίσιο επιστημονικής άδειας μέλους ΔΕΠ και συνεργασίας του με ανώτατα εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύματα του εξωτερικού

Καθώς, δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση της προσαύξησης κατά 80% των αποδοχών, στο πλαίσιο επιστημονικής άδειας από τον Τακτικό Προϋπολογισμό των ΑΕΙ λόγω της χαμηλής χρηματοδότησης, αλλά και η έγκαιρη έκδοση της απαραίτητης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων εισηγείται:

Η δαπάνη της προσαύξησης 80% των πλήρων αποδοχών, στο πλαίσιο επιστημονικής άδειας, α) να μην επιβαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό των Πανεπιστημίων, αλλά να καταβάλλεται μέσω της μισθοδοσίας των μελών ΔΕΠ ή

β) να συμπεριληφθεί στις εξαιρέσεις του άρθρου 66 του ν.4270/2014 και να δίνεται η δυνατότητα ανάληψης της υποχρέωσης και δέσμευσης των απαραίτητων πιστώσεων μετά την γνωστοποίηση του ύψους των δαπανών και όταν εξασφαλισθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις στους αντίστοιχους ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού, του έτους της επιστημονικής άδειας ή των επόμενων, ή

γ) να είναι δυνατή η χρήση του ταμειακού υπολοίπου κάθε Πανεπιστημίου για την κάλυψη της δαπάνης αυτής.

7. Χρησιμοποίηση μη καταβαλλομένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών

Μολονότι προβλέπεται από το Άρθρο 24/ Παράγραφος 7 του Ν. 4009/2011 και το Άρθρο 16/ Παράγραφος 6 του ίδιου νόμου η χρήση των μη καταβαλλομένων αποδοχών λόγω αδειών ή αναστολών καθηκόντων για την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών από ΑΕΙ της αλλοδαπής για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύματος, μια πιο πρόσφατη τροποποίηση (Ν.4547/2018, ΦΕΚ Α 102/12.6.2018) της Παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, πρακτικά αφαίρεσε τη δυνατότητα αυτή.

Προτείνεται τροπολογία της προτελευταίας πρότασης της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4547/2018),η οποία θα καταστήσει εφικτή την αρχική βούληση του νομοθέτη να γίνεται χρήση των μη καταβαλλομένων αποδοχών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ιδρυμάτων, ως εξής:

«Για τη διδασκαλία αυτή, ο Επισκέπτης Καθηγητής αμείβεται από πόρους του ιδρύματος, μέσω του ΕΛΚΕ ή από πόρους ευρωπαϊκού/διεθνούς προγράμματος κινητικότητας διδασκόντων ή ερευνητικού έργου ή από χορηγία για το σκοπό αυτόν ή από πόρους που εξασφαλίζει το οικείο τμήμα, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ, με εξαίρεση την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών κατά τη διάρκεια των αδειών που προβλέπονται στο Άρθρο 27, καθώς και κατά τη διάρκεια αναστολής καθηκόντων.»

8. Κληροδοτήματα Πανεπιστημίων: Θεσμικό πλαίσιο και διαχείρισή τους

Ο θεσμός των εθνικών κληροδοτημάτων, αποτελεί ένα σημαντικό αρωγό των ΑΕΙ στην εκτέλεση κοινωφελών έργων, όπως αυτά της χορήγησης υποτροφιών, οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων σε φοιτητές των ΑΕΙ. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η τήρηση της συνταγματικής επιταγής, για την προστασία της βούλησης των διαθετών και δωρητών, η οποία ελέγχεται πλέον από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ν.3852/10).

Ο νέος νόμος 4182/13 λειτούργησε εκσυγχρονιστικά και στο σύνολό του κρίνεται ικανοποιητικός. Ωστόσο, η εφαρμογή των νέων διατάξεων, ανέδειξε ελλείψεις και ασάφειες, αντιληπτές τόσο από τις αρμόδιες αρχές, όσο και από τους διαχειριστές των κοινωφελών περιουσιών και διοικητές ιδρυμάτων. Εκκρεμεί η έκδοση υπουργικών αποφάσεων και διευκρινιστικών εγκυκλίων για την άρση των ασαφειών του νόμου.

Αποφασίστηκε η επεξεργασία των θέσεων της Συνόδου για τα προβλήματα που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των κληροδοτημάτων από την επιτροπή που συστάθηκε από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

26η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων

Εισηγήσεις

Θέμα 1ο: «Αποτίμηση της Εκπαιδευτικής διαδικασίας εν μέσω πανδημίας COVID-19 (διενέργεια εργαστηρίων και κλινικών για τους τελειόφοιτους, ακαδημαϊκό ημερολόγιο, εξετάσεις)»

Το κύριο μέλημα του συνόλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας είναι να κρατηθεί τα Πανεπιστήμιο “ζωντανό”, εν μέσω πανδημίας COVID-

19. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών προχώρησε στην εξ ολοκλήρου διεξαγωγή  της διδασκαλίας εξ αποστάσεως, ενώ σε ελάχιστα από αυτά χρησιμοποιήθηκε ένα διττό σύστημα, το οποίο συμπεριελάμβανε και μαθήματα δια ζώσης. Για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν, με ιδιαίτερη επιτυχία, κατά γενική ομολογία, όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα και πλατφόρμες (zoom, elearning, skype for business κ.ο.κ.). Στα θετικά αυτής της πρωτόγνωρης για όλους εμπειρίας συγκαταλέγονται, η εξοικείωση, τόσο των διδασκόντων, όσο και των φοιτητών, με τεχνικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η έστω μικρή αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων, αλλά και το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκαν μεγάλες αποκλίσεις στις επιδόσεις. Εντούτοις, η απουσία της φυσικής παρουσίας και επικοινωνίας, οι έρημες Πανεπιστημιουπόλεις, η έλλειψη φοιτητικής ζωής, πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι μερικές από τις αρνητικές επιπτώσεις.

Με βάση το πλαίσιο και τις παροχές που ισχύουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποφασίστηκε να γίνει αίτημα για:

 • Δωρεάν πρόσβαση από κινητές συσκευές στις πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται από τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα,
 • Δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις για όσους συνδέονται με την πλατφόρμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας,
 • Δωρεάν πρόσβαση από όλες τις συσκευές προς όλες τις διευθύνσεις ΙΡ που ανήκουν σε ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και
 • Δωρεάν χρήση πλατφορμών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης από όλους τους μεγάλους κατασκευαστές ώστε να μειωθεί ο φόρτος προς ένα πάροχο και να αυξηθεί η διαθεσιμότητα.

Αναφορικά με τη διενέργεια εξετάσεων εξ αποστάσεως, με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων, τέθηκαν διάφορα ζητήματα, με τα πιο σημαντικά εξ αυτών, η διασφάλιση της αξιοπιστίας της εξεταστικής διαδικασίας, η ταυτοποίηση και εξασφάλιση πρόσβασης (προβλήματα στο δίκτυο, έλλειψη του απαραίτητου εξοπλισμού κ.ά.) στην εξεταστική διαδικασία για το σύνολο των φοιτητών/τριών. Ιδιαίτερα προβλήματα καταγράφηκαν στη διεξαγωγή των κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεων ή να αντικατασταθούν με άλλη μορφή άσκηση.

Σε ότι αφορά την πρακτική άσκηση, θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα και να γίνουν οι κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις ούτως ώστε, στα Τμήματα που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου να μην υπάρξει καθυστέρηση στη λήψη πτυχίου λόγω αδυναμίας, εξ’ ολοκλήρου, πραγματοποίησής της. Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης με τηλεργασία σε ποσοστό 40% λειτούργησε πολύ θετικά σε κάποιες περιπτώσεις, χωρίς όμως να αποτελεί τη λύση για όλες.

Έχοντας κερδίσει το στοίχημα της διδασκαλίας με τη χρήση των εξ αποστάσεως εργαλείων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο να επανέλθουμε στην κανονικότητα και την εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, αποτρέποντας την όποια παγίωση της τακτικής της τηλεκπαίδευσης και στη μετά COVID εποχή. Στις μόνες περιπτώσεις που θα μπορούσε να διατηρηθεί η συγκεκριμένη τακτική είναι σε αυτές των μεγάλων ακροατηρίων με ταυτόχρονη έλλειψη των απαραίτητων κτιριακών υποδομών.

Θέμα 2ο: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας με Ανασχεδιασμό και Ενοποίηση των Εσωτερικών Διαδικασιών Αξιολόγησης σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων των Πανεπιστημίων» και Θέμα 3ο:«Οργανισμοί Ιδρυμάτων – Αδυναμία κρίσης προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων εξαιτίας της μη έγκρισής τους»

 1. Αναγκαιότητα ύπαρξης νέων Οργανισμών στα Ιδρύματα για την εύρυθμη λειτουργία τους. Οι παλαιότεροι Οργανισμοί στους οποίους αναγκαστικά στηρίζονται τα Πανεπιστήμια μέχρι σήμερα, δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες, είναι αναχρονιστικοί.
 2. Δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι θα προχωρήσει άμεσα στην αποστολή του Νέου Θεσμικού Πλαισίου, έτσι ώστε το κάθε Ίδρυμα να επανεξετάσει τις θέσεις του βάσει των νέων οδηγιών και να διαμορφώσει την πολιτική στελέχωσης των διοικητικών υπηρεσιών σε συνάρτηση και με τον στρατηγικό σχεδιασμό του κάθε Ιδρύματος.
 3. Δυνατότητα ευελιξίας στα Ιδρύματα, έτσι ώστε τα περιγράμματα κενών οργανικών θέσεων να μπορούν να μετατραπούν σε χρηστικές θέσεις με σκοπό να καλύπτονται οι ανάγκες σε προσωπικό, με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό.

Θέμα 4ο: «Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους – Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ (ΕΔΒΜ124)»

Η πράξη «Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους – Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ (ΕΔΒΜ124)» αφορά στην επανασχεδίαση και ανασυγκρότηση των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης  ποιότητας των Ιδρυμάτων με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους και την εμπέδωση της αντίστοιχης κουλτούρας ποιότητας. Στο σύγχρονο, άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα Πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι ικανά να διαμορφώνουν αυτόνομα, τις δομές διοίκησής τους, εντός ενός συμφωνημένου πλαισίου λογοδοσίας, προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις εξωτερικές προκλήσεις, τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, αλλά και να διαχειρίζονται τους πόρους τους με έναν περισσότερο στρατηγικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Στις δράσεις του έργου συμπεριλαμβάνονται:

 • Η Εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας
 • Η Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών εργαλείων στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας και της διασύνδεσης με ΟΠΕΣΠ
 • Οι διαδικασίες αντικατάστασης, αναδιοργάνωσης και μετασχηματισμού
 • Η μεταφορά τεχνογνωσίας για την τεχνική υποστήριξη της δράσης
 • Ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της δράσης.

Οι Στόχοι του έργου είναι:

 • Η Κάλυψη του ελλείμματος τεχνογνωσίας και κατάλληλης στελέχωσης των ΑΕΙ για τα θέματα της Διασφάλισης Ποιότητας
 • Η Κάλυψη του ελλείμματος πληρότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων για τις δραστηριότητες και λειτουργία των ΑΕΙ και
 • Η Ανάπτυξη της κουλτούρας, των εργαλείων και διαδικασιών στρατηγικής διοίκησης Σε ότι αφορά τα πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν, τα Ιδρύματα θα πρέπει να επιλέξουν μόνα τους τον πάροχο, διότι η ΕΘΑΑΕ δεν μπορεί να προτείνει κάποιον συγκεκριμένο. Για την καλύτερη ενημέρωση όλων των Ιδρυμάτων, σε σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα προγραμματίζεται συνάντηση περί τα μέσα Ιανουαρίου.

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, με την πιθανότητα να δοθεί κάποια μικρή παράταση, θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι προτάσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο της διόρθωσης και αποσαφήνισης των θεμάτων από την ΕΘΑΑΕ.

Θέμα 5ο: «Λειτουργία των Γραφείων Διασύνδεσης (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας-ΔΑΣΤΑ)»

Μεταξύ των δράσεων«Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους – Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ (ΕΔΒΜ124)» και

«Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΔΒΜ131)» υπάρχει συνέργεια και διασύνδεση, καθώς στόχος και των δύο είναι η Αναβάθμιση της λειτουργίας και των προσφερόμενων υπηρεσιών από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας. Αντίστοιχη διασύνδεση θα πρέπει να υπάρξει και μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων που θα επιλεγούν και από τα δύο (2) έργα.

Όλες οι υποβληθείσες προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν, μετά από έγκριση της ΕΘΑΑΕ, στην Διαχειριστική Αρχή και συγχρόνως να γίνουν αποδεχτές από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Θέμα 6ο: «Έκδοση ξενόγλωσσων πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών»

Η έκδοση τίτλων Σπουδών σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πέραν της Ελληνικής δεν είναι δυνατή εξαιτίας ενός παλιού Βασιλικού Διατάγματος. Το μόνο πιστοποιητικό που εκδίδεται στην Αγγλική Γλώσσα είναι το Diploma Supplement (Παράρτημα Διπλώματος), το οποίο, δυστυχώς, δεν γίνεται αποδεκτό από πολλά Ιδρύματα του εξωτερικού. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων μας, που επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό να αναγκάζονται να καταφεύγουν στην επίσημη μετάφραση όλων των απαραίτητων τίτλων σπουδών και να επιβαρύνονται με ένα σημαντικό κόστος. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θέλοντας να βοηθήσει τους αποφοίτους του, αποφάσισε να υλοποιήσει προγενέστερη απόφαση της Συγκλήτου και να προχωρήσει στην έκδοση δίγλωσσων πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών. Στο  ίδιο πνεύμα και άλλα Πανεπιστήμια προχώρησαν, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου, στην έκδοση Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων στην Αγγλική Γλώσσα, όχι όμως και πτυχίων. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ψήφιση της απαραίτητης νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση όλων των τίτλων σπουδών και στην Αγγλική Γλώσσα. Στο σύγχρονο πλαίσιο της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης, αυτή η ανάγκη προκύπτει ακόμη πιο επιτακτικά.

Θέμα 7ο: «Φοιτητική Μέριμνα – Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών – Δομές Υποστήριξης φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων - Φοιτητικές Εστίες»

Η κατάσταση στις Φοιτητικές Εστίες παραμένει στάσιμη, με ένα άκρως δυσλειτουργικό σύστημα διοίκηση, σύμφωνα με το οποίο η ιδιοκτησία και η οικονομική διαχείριση ασκείται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ενώ η διοίκηση από τα εκάστοτε Πανεπιστήμια. Αυτή η “δυαρχία”, η έλλειψη προσωπικού και κυρίως εξειδικευμένου προσωπικού και η μεγάλη απόσταση, μεταξύ του κέντρου που λαμβάνονται οι αποφάσεις και του “σημείου” που εφαρμόζονται, έχουν ως αποτέλεσμα να λιμνάζουν για πολλά χρόνια πολύ σοβαρά ζητήματα, παρά τις όποιες φιλότιμες προσπάθειες, τόσο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, όσο και των Ιδρυμάτων. Η ανάγκη για άμεση και μεσοπρόθεσμη συντήρηση, αλλά και για ριζικές ανακαινίσεις κρίνεται επιτακτική. Προς αυτήν την κατεύθυνση το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει ζητήσει από τα Πανεπιστήμια αναλυτικό προγραμματισμό για όλες τις ανάγκες τους σε υλικοτεχνικές προμήθειες. Επίσης, επισημάνθηκε το θέμα της σίτισης των δικαιούχων και προτάθηκαν τρόποι εξοικονόμησης πόρων και παροχής καλύτερων υπηρεσιών, μέσω π.χ. της ανάθεσης της σίτισής τους στη Φοιτητική Λέσχη.

Σε ότι αφορά τη διοίκηση κρίνεται απαραίτητο, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, ενώ ως πιο ολοκληρωμένη λύση προτάθηκε αυτή της ανάθεσης όλων των διοικητικών και οικονομικών ευθυνών σε έναν και μόνο φορέα / οργανισμό.

Η λειτουργία και η διοίκηση των Φοιτητικών Εστιών είναι ένα θέμα που απασχολεί διαχρονικά τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και για την αντιμετώπισή του απαιτείται η λήψη πολιτικών αποφάσεων και γενναία χρηματοδότηση.

«Δομές Υποστήριξης φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων»

Σε ότι αφορά τη φοιτητική μέριμνα και τις Δομές Υποστήριξης Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων διαπιστώθηκε ότι σε όλα τα Ιδρύματα λειτουργούν ανάλογες δομές, οι οποίες προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια σε φοιτητές ΑμΕΑ και όχι μόνο. Είναι κοινή διαπίστωση όλων ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους φοιτητές που χρειάζονται μία επιπλέον στήριξη, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις των σπουδών τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στην έλλειψη μόνιμου και κυρίως εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο θα διαθέτει την απαραίτητη κατάρτιση για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα λεπτών ζητημάτων που προκύπτουν.

«Παραχώρηση από τους εκδότες στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες όλων των συγγραμμάτων σε ηλεκτρονική μορφή για χρήση από τους έντυπο ανάπηρους φοιτητές»

Ο Σύνδεσμος Εκδόσεων Επιστημονικών Βιβλίων πρόσφατα αποφάσισε ότι δεν θα παραχωρούν τα βιβλία τους σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή στις βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων.

Η απόφαση αυτή αντίκειται στον νόμο 4672/2020 (άρθρο 6 παρ.7), που ενσωμάτωσε ευρωπαϊκή οδηγία [(ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017] και υποχρεώνει τους εκδότες να παρέχουν στους αρμόδιους φορείς σε ψηφιακή μορφή τα αρχεία των έργων υπό την προϋπόθεση ότι τα τηρούν σε ψηφιακή μορφή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή, εφαρμογή έχει ιδίως το άρθρο 946 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) αναπτύχθηκε από τον ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) ως μία προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή για την προσφορά προσβάσιμου περιεχομένου, που στηρίζεται στην εφαρμογή διατάξεων εξαίρεσης από το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού για εντυπο- ανάπηρα άτομα, όπως αυτές προβλέπονται στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι ο συντονιστής (Leader) της δράσης αυτής.

Η AMELib παρέχει ισχυρότατους μηχανισμούς προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των ψηφιακών αντικειμένων της συλλογής, όπως συμβαίνει σε όλη την ΕΕ, που καθιστά κάθε αιτίαση περί του αντιθέτου από μέρους των εκδοτών εντελώς αβάσιμη και προσχηματική.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Παρέχει λειτουργία διαβαθμισμένης πρόσβασης (accessrights) στα τεκμήρια σε επίπεδο χρήστη (πρόσβαση με username και password). Η λίστα των τεκμηρίων που διαθέτει η συλλογή βρίσκεται αναρτημένη στον δημόσιο κατάλογο (opac) της AMELib αλλά για να γίνει η μεταφόρτωση των αρχείων αυτών στη συσκευή κάποιου χρήστη θα πρέπει πρώτα να έχει πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση του χρήστη μέσω της login διαδικασίας. Το κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα είναι αρμόδιο για την έκδοση λογαριασμών εισόδου (username, password) στους δικαιούχους φοιτητές.
 • Ενσωματώνεται το ψηφιακό αποτύπωμα (fingerprint) του χρήστη για κάθε ψηφιακό τεκμήριο που μεταφορτώνεται στη συσκευή του. Πιο συγκεκριμένα στη πρώτη σελίδα του τεκμηρίου προστίθεται το λεκτικό “Foruseby + όνομα χρήστη” προειδοποιώντας τον χρήστη ότι το αρχείο είναι για προσωπική χρήση και μόνο, ενώ στα μεταδεδομένα του αρχείου ενσωματώνονται πληροφορίες για τον χρήστη (όνομα χρήστη κτλ..) οι οποίες δεν είναι ορατές από τον ίδιο τον χρήστη. Με τον ανωτέρω μηχανισμό υποστηρίζεται ο έλεγχος της διακίνησης των ψηφιακών τεκμηρίων καθώς σε περίπτωση διαρροής στο διαδίκτυο υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού του χρήστη από τον οποίο προήλθε.

Προσφέρει ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των εφαρμογών πελάτη (webclient ή standaloneclient) και του κεντρικού συστήματος (τεχνολογία SSL), εξασφαλίζοντας έτσι ότι η μεταφόρτωση (download) ενός ψηφιακού τεκμηρίου θα γίνεται μέσω καναλιού ασφαλούς επικοινωνίας.

Θέμα 8ο: «Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»

Εξετάστηκε το ζήτημα της πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων ΠΜΣ. Με βάση τον ν. 4589/2019 (εδάφιο α΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 54), η Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πιστοποιείται μεταξύ άλλων και με κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις επιστήμες της αγωγής και χορηγείται μέσω αποφάσεων των Συγκλήτων των οικείων ΑΕΙ που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ. Αν και έχουν εκδοθεί πολλές σχετικές αποφάσεις Συγκλήτων ΑΕΙ, αυτές δεν αναγνωρίζονται από το εποπτεύον Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζεται η επάρκεια των αποφοίτων - υποψηφίων στις προκηρύξεις εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ. Η Σύνοδος θέτει στο αρμόδιο Υπουργείο το θέμα προς επίλυσή του.

Θέμα 9ο: «Διεθνείς Σχέσεις και Εξωστρέφεια – Στήριξη από το αρμόδιο Υπουργείο για τη δυνατότητα υλοποίησης της Εξωστρέφειας – Προώθηση κοινής πολιτικής για τη κινητικότητα φοιτητών και Καθηγητών εν μέσω πανδημίας»

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των Διεθνών Σχέσεων και της εξωστρέφειας στα Πανεπιστήμια μας προτείνεται ο συντονισμός των δράσεων των Αντιπρυτάνεων που ασχολούνται με τα διεθνή θέματα και την εξωστρέφεια, είτε κατά αποκλειστικότητα, είτε συνδυαστικά και με άλλες αρμοδιότητες. Κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ειδικών συνεδριάσεων στο πλαίσιο της Συνόδου Πρυτάνεων – Αντιπρυτάνεων έτσι ώστε να μπορούν να συζητηθούν τα ζητήματα που αφορούν δράσεις σχετικές με την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη συνεργασιών στο ευρύτερο Διεθνές περιβάλλον. Οι δράσεις μας πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη της εικόνας και του κύρους των Πανεπιστημίων μας τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο Διεθνές περιβάλλον. Επίσης, συνδυάζονται με την

ανάπτυξη του πεδίου της έρευνας, καθώς και την ανάπτυξη της κινητικότητας στο επίπεδο της εκπαίδευσης. Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι ο νόμος 4692/12/6/2020 που αφορά την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών, διευκολύνει την ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης με τη δημιουργία τεσσάρων Αντιπρυτάνεων και την έμφαση στα θέματα διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας. Τονίζεται εξάλλου ότι, τόσο η ΕΘΑΕΕ, όσο και το Υπουργείο, αναφέρονται με σαφήνεια στη βαρύτητα που έχει η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση για την ανάπτυξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

-Στήριξη από το αρμόδιο Υπουργείο για τη δυνατότητα υλοποίησης της εξωστρέφειας, όπως διοργάνωση και συμμετοχή σε forums, consortiums και άλλες μορφές συναντήσεων και εκδηλώσεων, καθώς και τη συμμετοχή σε συναντήσεις διεθνών οργανισμών με στόχο την ενδυνάμωση και το άνοιγμα νέων συνεργασιών. Πρόβλεψη από την πολιτική ηγεσία ενός ποσού στον Τακτικό προϋπολογισμό για τη διεθνοποίηση. Επιπρόσθετη χρηματοδότηση από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, καθώς και τη διερεύνηση  διεθνούς χρηματοδότησης. Ανάπτυξη συνεργασιών με πρεσβείες, μορφωτικά Ινστιτούτα κ.λπ. για τη στήριξη κοινών δράσεων. Σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο μέσω της πρακτικής άσκησης. Προώθηση της διεπιστημονικότητας με τη συνεργασία όλων των Πανεπιστημίων.

- Προώθηση κοινής πολιτικής για την κινητικότητα φοιτητών και καθηγητών στο πλαίσιο της πανδημίας. Στήριξη κοινών πρακτικών, διευκόλυνση για θέματα βίζας με τις πρεσβείες. Ενδυνάμωση του ρόλου του ΙΚΥ για θέματα πληροφόρησης και άλλων πρακτικών ζητημάτων. Ευρωπαϊκή φοιτητική κάρτα.

Πορίσματα

80ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης /Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης των ΕΛΚΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του συστήματος τηλεδιασκέψεων e:Presence στο πλαίσιο της 95ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, στις 16 Δεκεμβρίου 2020, συζήτησε τα θέματα των ΕΛΚΕ που έχουν ανακύψει και βρίσκονται σε εξέλιξη, εισηγείται και ενημερώνει τη Σύνοδο των Πρυτάνεων για τα ακόλουθα ζητήματα:

Ενότητα Α΄ - Οικονομικά & Ασφαλιστικά Θέματα των ΕΛΚΕ

1. Χρηματοδότηση - δανειοδότηση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών φορέων από τον Ειδικό Λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης εισηγούνται προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων:

 • Την αποστολή αιτήματος προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. για την έγκαιρη έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία θα προβλέπει τρίμηνη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας, η οποία είναι 31/12/2020, επιστροφής των ποσών που διανεμήθηκαν στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως χρηματοδότηση - δανειοδότηση από τον Ειδικό Λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Η αναγκαιότητα νέας παράτασης προκύπτει από το γεγονός ότι αναμένεται η ψήφιση διάταξης (βλ. άρθρο 132 του σχεδίου νόμου για το «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης….») για το εν λόγω θέμα έως το τέλος του τρέχοντος έτους και οι Διοικήσεις των Πανεπιστημίων θα χρειαστούν ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να συγκαλέσουν τα αρμόδια συλλογικά όργανα και να αποφασίσουν επί των εναλλακτικών ρυθμίσεων που τίθενται σ’ αυτό.
 • Την αναγκαιότητα επανεξέτασης και τροποποίησης των προτεινόμενων ποσοστών από 70%-30% σε 80%-20% έτσι ώστε, το 80% να λογίζεται ως επιχορήγηση προς τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ με σκοπό την υλοποίηση έργου/προγράμματος με φυσικό αντικείμενο σχετικό με τις αναπτυξιακές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις των ΑΕΙ και το 20% να επιστραφούν ως αδιάθετα υπόλοιπα με ευθύνη των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, σύμφωνα με τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα που τίθενται στο σχέδιο της διάταξης.

2. Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης επαναδιατυπώνουν το πάγιο αίτημα των Πανεπιστημίων για την ανάγκη της εξεύρεσης οριστικής λύσης, η οποία να απαλλάσσει τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) από την υποχρέωση καταβολής πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), αναδρομικά από την έναρξη της λειτουργίας τους. Προς την κατεύθυνση αυτή αποφασίζουν και εισηγούνται προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων να ζητηθεί η παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να δρομολογηθεί η ψήφιση διάταξης ως εξής:

Α. «Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) απαλλάσσονται από τις πάσης φύσεως κρατήσεις υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από της συστάσεως των ΕΛΚΕ».

Β. «Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων του ΠΔ 422/1981, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ως αποτελούντες ίδια, αυτοτελή, και ανεξάρτητη υπηρεσία των Ιδρυμάτων, δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού».

3. Ένταξη και χρηματοδότηση των ΕΛΚΕ για την ολοκλήρωση των διαδικασιών απόκτησης ψηφιακών υπογραφών των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας των Πανεπιστημίων - διαδικασίες υλοποίησης

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης εισηγούνται προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων:

Να αιτηθούν προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τη διάθεση τουλάχιστον

10.000 αδειών εξ αποστάσεως Ψηφιακών Υπογραφών από το έργο του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ) του Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο σταδιακός ψηφιακός μετασχηματισμός των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα καθιστούν πλέον επιβεβλημένη τη διασφάλιση των αυστηρών αρχών ασφαλείας που απαιτούνται από τα νέα πρότυπα EIDAs, δεδομένου δε ότι, από την 1η Φεβρουαρίου 2021 δεν θα είναι πλέον δυνατή η χρήση των Ακαδημαϊκών Καρτών Academic ID για την αποθήκευση των ψηφιακών πιστοποιητικών που εκδίδει η Αρχή Πιστοποίησης της GUnet, HARICA.

Ενότητα Β΄ - Θεσμικά Θέματα των ΕΛΚΕ

Νέες ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης οφειλών από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος από Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις νέες πρόσφατες ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης οφειλών από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος από Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες ενημερώνουν τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ότι:

Αποτελεί άμεση προτεραιότητα και υποχρέωση των Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης των ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων ο προσδιορισμός των οφειλών, η έκδοση και κοινοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο προς τους υπόχρεους των πράξεων προσδιορισμού οφειλών κατ’ αρχάς του έτους 1999 το αργότερο έως την 31η/12/2020, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση παραγραφής οφειλών.

Ενότητα Γ΄ - Διαχειριστικά Θέματα των ΕΛΚΕ

1. Εγκατάσταση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη επιστολές που εστάλησαν από Παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αποδέκτες ΕΛΚΕ Πανεπιστημίων, σχετικά με την υποχρέωση εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων εσωτερικού ελέγχου,

εισηγούνται προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων:

Να διερευνηθεί σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το κατά πόσο οι ΕΛΚΕ θα υπάγονται στη μονάδα εσωτερικού ελέγχου που θα εγκατασταθεί στο κάθε ΑΕΙ ή θα πρέπει να δημιουργηθεί διακριτή μονάδα συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε κάθε ΕΛΚΕ των ΑΕΙ από αυτή του Α.Ε..Ι λόγω του ότι αποτελούν διακριτό Φορέας Γενικής Κυβέρνησης και κατέχουν διακριτό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Μετά από την παροχή των απαραίτητων οδηγιών από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, ομάδα εργασίας των ΕΛΚΕ θα συντάξει Οδικό Χάρτη για την εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ.

2. Αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο και ενίσχυση του ΑΣΕΠ – συμβάσεις ανάθεσης έργου στους ΕΛΚΕ

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου με τις κυοφορούμενες αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο και την ενίσχυση του ΑΣΕΠ εισηγούνται προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων:

Την άμεση παρέμβασή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συμβάσεις εργασίας και οι συμβάσεις ανάθεσης έργου που συνάπτουν οι ΕΛΚΕ στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων θα εξαιρεθούν από την υπαγωγή τους στον ΑΣΕΠ και θα διατηρηθεί το ιδιαίτερο καθεστώς που ισχύει έως σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4485/2017. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο που ορίζει το πεδίο εφαρμογής του Νομοσχεδίου, άρθρο 7 στο σχέδιο, και ειδικότερα τις εξαιρέσεις, άρθρο 7 παρ. 2, η εξής περίπτωση: «εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος οι συμβάσεις εργασίας και έργου που συνάπτονται δυνάμει της διάταξης του άρθρου 64 του ν.4485/2017».

Ενότητα Δ΄ - Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων ενημερώνουν τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ότι στην 80η Σύνοδο των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων των Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης των ΕΛΚΕ προσκλήθηκαν και συμμετείχαν οι ακόλουθοι ομιλητές:

  • Βασίλης Διγαλάκης, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Τίτλος ομιλίας: «Στρατηγικό σχέδιο για τη διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την Οικονομία και την προσφορά τους στην Κοινωνία»

  • Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας

Τίτλος ομιλίας: «Διαμορφώνοντας τη νέα στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας»

  • Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Τίτλος ομιλίας: «Η εθνική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας»

  • ΝίκοςΛαμπρογεώργος, Senior Account Manager - Public Sector- CISCO Hellas Τίτλος ομιλίας: «Η σχέση ακαδημαϊκής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα για την προώθηση της καινοτομίας»
  • Nico Gariboldi, Site Lead - Global Digital and Technology HUB - Senior Director, Pfizer

Τίτλος ομιλίας: «Pfizer Global Digital and Technology in Thessaloniki»

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr