ΠEΠΤΕΓ: Στον αέρα οι φοιτητές των "Νέων Πανεπιστημίων" Λειτουργούν χωρίς πιστοποίηση του Προγράμματος Σπουδών

ΠEΠΤΕΓ: Στον αέρα οι φοιτητές των "Νέων Πανεπιστημίων" Λειτουργούν χωρίς πιστοποίηση του Προγράμματος Σπουδών

Η Π.E.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) αποτελεί τον επιστημονικό και συνδικαλιστικό φορέα των Πτυχιούχων Γεωπόνων Τ.Ε., αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών Γεωπόνων Τ.Ε., που εργάζονται στο δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α′ και Β′ βαθμού, στα Ν.Π.Δ.Δ. και διορίζονται στον κλάδο Τ.Ε. Γεωπόνων - Γεωτεχνικών (Τεχνολόγων Γεωπόνων).

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την πιστοποίηση προγράμματος σπουδών


Στις 7/10/2020 εστάλει επιστολή από το Περιφερειακό Τμήμα Π.E.Π.Τ.Ε.Γ. Κρήτης προς το Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το θέμα της επιστολής αναφέρονταν στην διαδικασία πιστοποίησης προγράμματος σπουδών από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας.

Εν συνεχεία, το Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στις 20/11/2020 ενημέρωσε εγγράφως το Περιφερειακό Τμήμα Π.E.Π.Τ.Ε.Γ. Κρήτης αναφέροντας ότι η πιστοποίηση προγράμματος σπουδών προβλέπεται να αξιολογηθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη λειτουργίας του.

Υπόμνηση, η πιστοποίησης προγράμματος χρησιμοποιείται από τον εκάστοτε Επιμελητηριακό φορέα ως αποδεικτικό στοιχείο για την σύνδεση που απαιτείται να υπάρχει, τόσο μεταξύ του προγράμματος σπουδών και τον οικείο επαγγελματικό κλάδο όσο και με τα επαγγελματικά προσόντα. Σε αντίθετη περίπτωση, η απουσία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών δημιουργεί προσκόμματα στους απόφοιτους Π.Ε.

Μετά τιμής

Αλμαλιώτης Θόδωρος
Πρόεδρος Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. Κρήτης

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr