Η ΔΑΠ παρουσίασε τις προτάσεις της για τα πανεπιστήμια - Ζητά δημιουργία ειδικού σώματος φύλαξης και face control

Οι θέσεις της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν ως εξής:

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα» η φοιτητική παράταξη που προσκολλάται στην Νέα Δημοκρατία πρότεινε μεταξύ άλλων αναθεώρηση του άρθρου 16 και ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, νέο εξεταστικό σύστημα, κατάργηση της ΕΦΕΕ με παράλληλη δημιουργία νέας φοιτητικής ένωσης και θέσπιση ειδικού σώματος φύλαξης στα ΑΕΙ.

Η συνέντευξη Τύπου δόθηκε από τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ κ. Σάκη Ιωαννίδη, τον γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πανεπιστημίων κ. Αποστόλη Μπακόλα και τον γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ κ. Κώστα Μεϊντή.


Ειδικό σώμα φύλαξης

Συγκεκριμένα η φοιτητική παράταξη προτείνει τη δημιουργία ειδικού σώματος φύλαξης, «το οποίο θα υπερασπίζεται τη νομιμότητα, θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των ιδρυμάτων και τη σωματική ακεραιότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Θα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της εισόδου στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ». Το σώμα αυτό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο σε διεθνή πρότυπα και θα βρίσκεται υπό την εποπτεία των πρυτανικών αρχών.

Αναφέρθηκε ότι «σκοπός του σώματος φύλαξης είναι η πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων και η άμεση επέμβαση για την αποτροπή της βίας ενώ θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση μη τήρησης της νομιμότητας». Προτάθηκε δε «μέσα στα μεγάλα campus να δημιουργηθούν ειδικοί σταθμοί φύλαξης, να υπάρχουν μπάρες και τα μέλη των ιδρυμάτων να εφοδιαστούν με ταυτότητες εισόδου».

Συνδικαλιστικά φοιτητικά όργανα

Προτάθηκε επίσης η ψήφιση «ειδικού νόμου, όπως ορίζει το Άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος, που να ορίζει με σαφήνεια τη λειτουργία και την οργάνωση του φοιτητικού και σπουδαστικού κινήματος, αλλά και των συλλόγων».

Ζητείται η κατάργηση της «ανενεργής ΕΦΕΕ και δημιουργία νέας ένωσης σε πανελλαδικό επίπεδο για φοιτητές και σπουδαστές, το Εθνικό Συμβούλιο Φοιτητών στα Πανεπιστήμια και το Εθνικό Συμβούλιο Σπουδαστών στα ΤΕΙ και αναγνώρισή τους από την Πολιτεία».

Προτείνεται αλλαγή «του τρόπου διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων και θέσπιση κανόνων ώστε να αποτρέπεται μειοψηφίες να κλείνουν τα ιδρύματα, όπως γινόταν μέχρι σήμερα».

Ακόμη στις θέσεις της παράταξης αναφέρεται ότι επί λέξει

 • Ο Σύλλογος θα πρέπει να εκπληρώνει μερικές σημαντικές προϋποθέσεις όπως, καταστατικό κατατεθειμένο στο οικείο Πρωτοδικείο, επίσημη σφραγίδα η οποία θα ανανεώνεται κάθε χρόνο, προσωποπαγές διοικητικό συμβούλιο, διαφάνεια στη διοίκηση και στα οικονομικά και αναγνώριση από τον Οργανισμό λειτουργίας του ιδρύματος.
 • Κατάργηση των παραταξιακών πλαισίων στις γενικές συνελεύσεις και αντικατάστασή τους με προτάσεις χωρίς κομματική χροιά, που θα άπτονται των φοιτητικών και ακαδημαϊκών ζητημάτων.
 • Εισαγωγή των θεματικών ομάδων εργασίας, με στόχο την ενημέρωση του συλλόγου γύρω από επιστημονικά, ακαδημαϊκά και φοιτητικά ζητήματα.
 • Φοιτητικές και σπουδαστικές εκλογές παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων.
 • Καθορισμός εκλογικών κανονισμών κοινής αποδοχής, οι οποίοι θα ορίζουν κοινή εκλογική διαδικασία σε όλους τους συλλόγους.
 • Δημοσίευση κοινών αποτελεσμάτων για τις εκλογές μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 • Εκπροσώπηση των φοιτητών μέσω των συλλόγων στα όργανα των ιδρυμάτων.
 • Συγκεκριμένη ποσόστωση στην εκπροσώπηση φοιτητών στα όργανα βάσει των αποτελεσμάτων των φοιτητικών και σπουδαστικών εκλογών μέσω των φοιτητικών συλλόγων.
 • Συμμετοχή μόνο σε όργανα που αφορούν ακαδημαϊκά και φοιτητικά ζητήματα.

Για το άρθρο 16, τη χρηματοδότηση και τις σπουδές

 • Ίδρυση μη κρατικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.
 • Υγιής ανταγωνισμός ανάμεσα στα κρατικά και τα μη κρατικά πανεπιστήμια με συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας σπουδών.
 • Άμεση αναθεώρηση του άρθρου 16 με την προϋπόθεση τα μη κρατικά πανεπιστήμια να βρίσκονται στη δικαιοδοσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Μεικτή χρηματοδότηση των ιδρυμάτων και αύξηση των δημοσίων δαπανών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Πέρα από την τακτική χρηματοδότηση, την οποία τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ θα πρέπει να λαμβάνουν ούτως ή άλλως από το κράτος, να λαμβάνουν επιπλέον κρατική χρηματοδότηση με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με βάση την κατάταξή τους θα λαμβάνουν και το ανάλογο bonus που θα ορίζει την προηγούμενη χρονιά το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Αξιοποίηση της μέχρι και σήμερα ανεκμετάλλευτης ακίνητης περιουσίας των ιδρυμάτων. Τα έσοδα που προέρχονται από τη μίσθωση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων καθώς και τα έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων αποτελούν συμπληρωματικές πηγές εσόδων σε πολλές χώρες.
 • Απευθείας χορηγίες στα ακαδημαϊκά ιδρύματα από φορείς, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), οργανισμούς, ιδιώτες, ιδρύματα με τη μορφή κληροδοτημάτων.
 • Χρηματοδότηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων από ιδιώτες / εταιρείες / οργανισμούς και φορείς.
 • Προσέλκυση ξένων φοιτητών στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Δημιουργία summer schools με δίδακτρα για φοιτητές του εξωτερικού.
 • Δημιουργία αγγλόφωνων προγραμμάτων με δίδακτρα για φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό.
 • Δημιουργία παραρτημάτων ελληνικών πανεπιστημίων υψηλού επιπέδου στην ευρύτερη βαλκανική περιοχή αλλά και σε χώρες με υψηλές μελλοντικές προοπτικές (π.χ. Κίνα, Ινδία).

Συνεργασίες και διασύνδεση με αγορά εργασίας

 • Προώθηση διεθνών συνεργασιών με υψηλού επιπέδου ιδρύματα του εξωτερικού στη διαμόρφωση και λειτουργία προγραμμάτων σπουδών στις εγκαταστάσεις τους.
 • Παγκόσμια προώθηση των ελληνικών σπουδών μέσω ενός νέου τύπου ευέλικτου ακαδημαϊκού ιδρύματος αξιοποιώντας το Διαδίκτυο, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού που ειδικεύονται στον τομέα αυτό.
 • Διασύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο σπουδών.
 • Ευρύτερος προσανατολισμός των προγραμμάτων σπουδών με στόχο την προσαρμογή τους στις απαιτούμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Δημιουργία «τεχνολογικών θερμοκοιτίδων» με δυνατότητες δημιουργίας τεχνολογικών καινοτομιών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε συνεργασία με εταιρείες ή/και υπερεθνικές αγορές.
 • Δημιουργία «τεχνολογικών θερμοκοιτίδων» με δυνατότητες δημιουργίας τεχνολογικών καινοτομιών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε συνεργασία με εταιρείες ή/και υπερεθνικές αγορές.
 • Σύνδεση των γραφείων διασύνδεσης και σταδιοδρομίας με τα τοπικά επιμελητήρια με στόχο την καλύτερη ενημέρωση γύρω από διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Δάνεια, υποχρεωτική πρακτική άσκηση και επαγγελματικά δικαιώματα

 • Χορήγηση δανείων για νέους επιχειρηματίες και επιστήμονες για έναρξη επαγγέλματος πάνω στο αντικείμενο σπουδών τους με εγγυητή το ελληνικό Δημόσιο και χαμηλό επιτόκιο.
 • Την υποχρεωτική ενσωμάτωση της πρακτικής άσκησης σε όλα τα προγράμματα σπουδών όλων των σχολών για τη λήψη του πτυχίου.
 • Αποσαφήνιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΑΕΙ της χώρας.

Κίνητρα και επιδόματα

 • Εκμετάλλευση δημοσίων κτιρίων για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών για τους αδύνατους οικονομικά φοιτητές.
 • Χορήγηση κινήτρων σε ιδιώτες προκειμένου να κατασκευάσουν ιδιωτικές εστίες συμβεβλημένες με το κράτος, στις οποίες ο φοιτητής – σπουδαστής θα πληρώνει χαμηλό μίσθωμα (συνέχιση και ενίσχυση της μεθόδου ΣΔΙΤ).
 • Επέκταση επιδόματος στέγασης στους φοιτητές.
 • Τη μετακίνηση δημοσίων υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα προς τα πανεπιστήμια και ΤΕΙ με σκοπό τη στελέχωσή τους σε διοικητικές θέσεις.
 • Επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φοιτητικών αναγκών.

Σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση

 • Με την ολοκλήρωση του Γυμνασίου να αποφασίζει ο μαθητής αν θα ακολουθήσει ακαδημαϊκή εκπαίδευση ή τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Όσοι ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση θα εντάσσονται στο Λύκειο όπου μετά από διετή φοίτηση θα λαμβάνουν το δίπλωμα ικανότητάς τους, που είναι το σημερινό απολυτήριο.
 • Απεμπλοκή του Λυκείου από την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Η σημερινή Γ” Λυκείου μετατρέπεται σε προπαρασκευαστικό έτος.
 • Με ευθύνη του Συμβουλίου Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα γίνεται διδασκαλία ανά τομείς γνωστικών αντικειμένων (ανθρωπιστικών, υγείας, τεχνολογικών και θετικών, οικονομικών & διοίκησης, νομικών και κοινωνικών, πολυτεχνικών) και προετοιμασία για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Μεικτό σύστημα εξετάσεων που θα αποτελείται από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και τα μαθήματα που θα ορίζουν τα τμήματα για την εισαγωγή των μαθητών σε αυτά.
 • Η διδασκαλία του προπαρασκευαστικού έτους θα γίνεται στις υπάρχουσες σχολικές μονάδες από καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Ο αριθμός των εισακτέων θα καθορίζεται με πρόταση των τμημάτων.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr