ΑΕΙ: Καθολική αναστολή διεξαγωγής εργαστηρίων-κλινικών

ΑΕΙ: Καθολική αναστολή διεξαγωγής εργαστηρίων-κλινικών

Τα «Φοιτητικά Νέα» ενημερώνουν τους φοιτητές ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 320/7-11-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)» και ΑΔΑ ΡΩΣΧ46ΜΤΛαναστέλλεται η διεξαγωγή εργαστηρίων-κλινικών (δια ζώσης) από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020.

Πιο αναλυτικά:


Στην αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβάνεται η διεξαγωγή εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου, καθώς και η πρακτική άσκηση φοιτητών σε φορείς υποδοχείς σύμφωνα με τον κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών.

Διευκρινίζεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του έκτακτου μέτρου αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρά μόνο αν αυτή αφορά σε θεωρητικό μέρος ή αν τα εργαστήρια διεξάγονται και δια ζώσης με τη χρήση Η/Υ.

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε την ΚΥΑ που περιγράφει τις δραστηριότητες που επιτρέπονται για την περίοδο 6-30 Νοεμβρίου, με τις ρυθμίσεις για τα Πανεπιστήμια να συνοψίζονται στο παρακάτω πλαίσιο:

  1. ΔΕΝ επιτρέπεται καμία δραστηριότητα τόσο του Α' όσο και του Β' κύκλου σπουδών (Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) που απαιτεί φυσική παρουσία (συμπεριλαμβάνονται η διεξαγωγή των εργαστηρίων, η εκπόνηση διπλωματικών/πτυχιακών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητών ΜΔΕ),
  2. ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ερευνητικές δραστηριότητες (διδακτορικά, post-doc). Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται η στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τηλε-εργασία ή και η εκ περιτροπής φυσική παρουσία, προς αποφυγή συνωστισμού στους εργαστηριακούς χώρους.

Ως εκ τούτου όλα τα εργαστήρια (και των τελειόφοιτων που δεν είχαν ήδη ανασταλεί) δεν μπορούν να διεξαχθούν με φυσική παρουσία παρά μόνο εξ'αποστάσεως.

«Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχιστεί η εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών μας» αναφέρουν με ανακοινώσεις τους Σχολές ΑΕΙ.

Για ότι νεότερο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στα «Φοιτητικά Νέα». Μείνετε Συντονισμένοι για την καθημερινή σας Φοιτητική Ενημέρωση!

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr