Η Ετήσια Έκθεση (2019) για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η Ετήσια Έκθεση (2019) για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν μέσα από το παρόν άρθρο την Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2019.

Η Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης καταγράφει την πορεία της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τα συστήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης άλλων χωρών, και ιδιαίτερα των χωρών της Ευρώπης, στη διάρκεια του 2019.


Παρουσιάζει, επίσης, τις δράσεις διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΘΑΑΕ (πρώην ΑΔΙΠ) κατά το προηγούμενο έτος, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων Πανεπιστημίων της χώρας μας.

Δείτε παρακάτω την Έκθεση.

Η ΕΚΘΕΣΗ 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr