Ο Γ.Γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Παιδείας των κρατών-μελών της Ε.Ε.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Παιδείας των κρατών-μελών της ΕΕ στη Γερμανία 

Ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος,  συμμετείχε στις εργασίες της  Άτυπης Συνόδου Υπουργών Παιδείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Γερμανικής Προεδρίας.

Η Σύνοδος των Υπουργών Παιδείας πραγματοποιήθηκε στο  Όσναμπρυκ  της Γερμανίας στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2020 με κεντρικό θεματικό άξονα την ενδυνάμωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης  και κατάρτισης στην Ευρώπη.

Ακολουθεί η παρέμβαση του κ.Α.Δημητρόπουλου στην Ατυπη Σύνοδο

"'Eπίτευξη υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους σημαίνει ότι κάνουμε τα σωστά πράγματα και, επιπλέον, τα κάνουμε σωστά! Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τις   είναι, αναμφίβολα, ένα φιλόδοξο θεματολόγιο που στοχεύει στην επίτευξη ακριβώς αυτού! 

Σε όλες τις συζητήσεις που είχαμε αυτές τις δύο ημέρες -και οφείλουμε ένα θερευχαριστώ στη γερμανική Προεδρία γι αυτό- κατέστη προφανές ότι τα εθνικά μας πλαίσια διαφέρουν σημαντικά. Οι διαφορές αυτές δεν αφορούν αποκλειστικά τα τρέχοντα επιτεύγματα μας, αλλά και τα διαφορετικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τις μελλοντικές προκλήσεις που είναι κοινές για όλους μας.

Ωστόσο, είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ενδεχομένως τώρα περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν , αντιμετωπίζουμε πολλές κοινές προκλήσεις ως Ευρωπαίοι, αντιμετωπίζουμε πολλές κοινές προκλήσεις.

Εκτός από τις κοινές προκλήσεις, μοιραζόμαστε και ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που μας συνδέει περισσότερο από ποτέ σε μια ολοένα στενότερη Ένωση, την Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Ο πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί μία εκτενή αναβάθμιση και την επανειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της Ένωσής μας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο
με συμπληρωματικό τρόπο προς τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία.

Εμείς, στην Ελλάδα, έχουμε ήδη ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτικής, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

α) την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση από φέτος και μετά

β) ένα νέο νομοσχέδιο (που θα κατατεθεί τον Οκτώβριο του 2020) για τη μεταρρύθμισητης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Διά Βίου Μάθησης, το οποίο ενσωματώνει τις βασικές αρχές της νέας ευρωπαϊκής σύστασης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

γ) την παροχή νέων εκπαιδευτικών ευκαιριών για άτομα με χαμηλά προσόντα

δ) τη δημιουργία Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας για την αύξηση της ελκυστικότητας των δεξιοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ε) την ενίσχυση των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων οριζόντια σε όλες τις διαδικασίες μάθησης.

Εμείς, στην Ελλάδα, έχουμε πλήρη επίγνωση για το μακρύ δρόμο που απαιτείται προς την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου Δεξιοτήτων! Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων αποτελεί έναν πολύ χρήσιμο οδηγό και σημείο αναφοράς στις προσπάθειές μας".

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.