Τα εννέα κριτήρια για τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν για τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων

Προς «αξιολόγηση» το νέο σύστημα βαθμολόγησης των πανεπιστημίων που επαναφέρει το θέμα των «ενεργών» φοιτητών.

Κριτήρια προς «αξιολόγηση», για τη νέα μέθοδο χρηματοδότησης των ΑΕΙ, παρουσίασε στη Σύνοδο Πρυτάνεων των πανεπιστημίων ο πρόεδρος της νέας Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης - ΕΘΑΑΕ (πρώην Αρχής για την αξιολόγηση των ανώτατων ιδρυμάτων) Περικλής Μήτκας. Πρόκειται για ένα σύστημα βαθμολόγησης που επαναφέρει το θέμα των ενεργών φοιτητών και φέρνει στο κέντρο της συζήτησης για τη γεωγραφική επέκταση των ΑΕΙ, κάτι που στο παρελθόν είχε δεχτεί σφοδρή κριτική για τα κριτήρια. Κι αυτό γιατί ένα από τα κριτήρια χρηματοδότησης των ΑΕΙ θα είναι η γεωγραφική διασπορά των τμημάτων τους.

Ετσι, σύμφωνα με τα ΝΕΑ, τα πανεπιστήμια θα παίρνουν χρήματα για τους ενεργούς φοιτητές τους (όσους δεν έχουν παρατείνει τις σπουδές τους πέραν του ν+2, όπου ν ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, π.χ. 4, 5 ή 6 χρόνια) ανά πρόγραμμα σπουδών. Οσα από αυτά έχουν τους λιγότερους αιώνιους φοιτητές θα επωφελούνται περισσότερο, καθώς σε άλλα ο αριθμός φοιτητών που παραμένουν εγγεγραμμένοι για καιρό χωρίς να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους θα είναι πρόσθετο βάρος.

Μπαίνει όμως και δείκτης εξομάλυνσης που θα ρυθμίζει θέματα αύξησης των φοιτητών από μετεγγραφές ή άλλα ποσοτικά θέματα.

Αλλα κριτήρια χρηματοδότησης θα είναι οι επιστημονικές δημοσιεύσεις (χωρίς να προσδιορίζεται όμως σε ποια έντυπα και με ποια μεθοδολογία, γεγονός που εγείρει πρόσθετα ερωτήματα), η διάρκεια εξαμήνων και προπτυχιακής φοίτησης, ο αριθμός του προσωπικού, η εργαστηριακή εκπαίδευση κάθε τμήματος, το έκτακτο προσωπικό που προσφέρει υπηρεσίες όπως καθαριότητα και φύλαξη.

Δημοσιεύσεις

Για τις ερευνητικές δημοσιεύσεις ειδικά αναφέρεται στις προτάσεις που παρουσιάστηκαν ότι «στο σύνολο των αντικειμενικών κριτηρίων, προτείνουμε να προσμετρήσουμε την ερευνητική δραστηριότητα του ιδρύματος, όπως αποτυπώνεται από την καταγραφή στο SCOPUS των δημοσιεύσεων για κάθε ίδρυμα κατά την προηγούμενη πενταετία (στην πρώτη εφαρμογή για τα έτη 2015 έως και 2019).

Τα δεδομένα εξάγονται από το SCOPUS για όλα ΑΕΙ την ίδια μέρα από την ΕΘΑΑΕ. Ο τελικός δείκτης είναι το ποσοστό των δημοσιεύσεων ανά ΑΕΙ ως προς το σύνολο των δημοσιεύσεων για όλα τα ΑΕΙ της χώρας». H SCOPUS όμως, όπως αναφέρουν πρυτάνεις, είναι μια βάση που δεν καλύπτει όλες τις επιστήμες αλλά κυρίως τις θετικές.

Στα παραπάνω να προστεθεί σε ένα ποσοστό 10% ο νέος δείκτης εργαστηριακότητας, κάτι που σημαίνει ότι οι σπουδές με εργαστηριακές ασκήσεις (όπως π.χ. οι ιατρικές) θα παίρνουν και επίσημα μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τις ανθρωπιστικές. Εδώ είναι προφανές ότι τα εργαστήρια έχουν μεγαλύτερο κόστος για τα ιδρύματα, ωστόσο υπάρχει η λεπτή ισορροπία της στήριξης των ανθρωπιστικών σπουδών που δέχονται οικονομική πίεση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα μέθοδος χρηματοδότησης των ΑΕΙ, με αλγόριθμο που θα προκύπτει από συνολικά 9 κριτήρια, θα εφαρμοστεί από το 2021. Θα αφορά για μία μόνο χρονιά το 100% της χρηματοδότησής τους, καθώς από το 2022 το σκηνικό αλλάζει πάλι και θα εφαρμοστεί ο νέος νόμος που ορίζει το 80% της χρηματοδότησης των ΑΕΙ με τα παραπάνω κριτήρια και το 20% βάσει αξιολόγησης. Και η αξιολόγηση θα έχει τρία νέα, δικά της κριτήρια: ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ερευνητική δραστηριότητα και διεθνοποίηση.

Φέτος τα ΑΕΙ έλαβαν το ποσό των 145.778.186 ευρώ για τις λειτουργικές τους δαπάνες, τη σίτιση των φοιτητών και τη μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού με την παλαιότερη μέθοδο που χρησιμοποιούσε το ελληνικό κράτος: δηλαδή, όπως έκρινε ο κάθε υπουργός Παιδείας με βάση τα «δικά του» κριτήρια...

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.