94η Σύνοδος Πρυτάνεων: Ανάγκη άμεσης προκήρυξης θέσεων ΔΕΠ

94η Σύνοδος Πρυτάνεων: Ανάγκη άμεσης προκήρυξης θέσεων ΔΕΠ

Οι εργασίες της 94ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στις εργασίες της Συνόδου, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, παρέστησαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθ. Βασίλης Διγαλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης  Εκπαίδευσης κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθ. Περικλής Μήτκας. Προσκεκλημένοι ήταν ο Πρόεδρος της Συνόδου των Κυπριακών Πανεπιστημίων, Καθ. Παντελής Σκλιάς και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ κ.κ. Καθηγητές Ι. Νηματούδης και Γ. Λιτσαρδάκης.


Στο πλαίσιο του γόνιμου διαλόγου που διεξήχθη παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου αναπτύχθηκε σειρά θεμάτων που αφορούν στην ιδιαίτερα θετική αποτίμηση του έργου των ΑΕΙ υπό συνθήκες πανδημίας, καθώς και οι πρόσθετοι όροι και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συνεχίσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια με αποτελεσματική λειτουργία να υπηρετούν την ακαδημαϊκή αριστεία, την ερευνητική καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση, καθώς και η εκτενής προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

Η Σύνοδος αποτιμώντας την εκπαιδευτική διαδικασία και τη διενέργεια εξετάσεων από απόσταση με ψηφιακά μέσα, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ότι το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Πανεπιστημίων, με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς απέναντι στους φοιτητές και τις φοιτήτριές τους και την κοινωνία, ανασυντάχθηκε ταχύτατα στο περιβάλλον κρίσης που η πανδημία επέβαλε. Τα Πανεπιστήμια οργάνωσαν και υποστήριξαν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα έναν απαιτητικό μηχανισμό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, ετοιμότητας και ανταπόκρισης σε συνθήκες κρίσης, εξασφαλίζοντας τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του διδακτικού, ερευνητικού και παιδαγωγικού τους έργου με όρους ποιότητας.

Η περίοδος αυτή ωστόσο ανέδειξε την ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη πολλαπλής στήριξης των Πανεπιστημίων με την ενίσχυση του Τακτικού τους Προϋπολογισμού, την άμεση προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο αλλά και και νέων θέσεων ΔΕΠ που απαιτούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια από τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των φοιτητών/τριών και από την ανάπτυξη νέων Τμημάτων.

Τονίστηκε ειδικότερα η άμεση ανάγκη μεταφοράς πιστώσεων από το Υπουργείο Υγείας προς το Υπουργείο Παιδείας για την προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ για τις Ιατρικές Σχολές και τις Σχολές Επιστημών Υγείας εν όψει και της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19. Τέθηκε ακόμα εκ νέου η ανάγκη για έγκριση Οργανισμών των πανεπιστημίων και η κάλυψη των μεγάλων αναγκών σε υποστηρικτικό και διοικητικό προσωπικό. Τα ανωτέρω, μεταξύ άλλων αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και αξιολόγησή τους ισότιμα με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Η Υπουργός Παιδείας συνεχάρη τα Πανεπιστήμια για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στην υγειονομική κρίση, συνόψισε το νομοθετικό έργο που έχει ολοκληρωθεί σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων η θεσμοθέτηση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και η αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος της παρακράτησης 7% από τους ΕΛΚΕ. Ενημέρωσε τα μέλη της Συνόδου για τις περαιτέρω πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβει για την ενίσχυση των Πανεπιστημίων μεταξύ των οποίων: η ενίσχυση των Α.Ε.Ι. με 120 νέες θέσεις διοικητικού και λοιπού προσωπικού, η υποβολή προς έγκριση 205 νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., η προκήρυξη δράσεων  ΕΣΠΑ για τα ΑΕΙ ύψους 130 εκ. ευρώ, η υποστήριξη των ψηφιακών υποδομών και λειτουργιών των Α.Ε.Ι σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, η εξασφάλιση χρηματοδότησης του Προγράμματος "Κάλλιπος+" για ηλεκτρονικά συγγράμματα και η συστηματική στήριξη της εξωστρέφειας των ΑΕΙ μέσω της συνεργασίας με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, μέσω της συμμετοχής ελληνικών Α.Ε.Ι στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα European Universities και μέσω διμερών συνεργασιών με τρίτες χώρες.

Ο Υφυπουργός, Καθ. Β. Διγαλάκης, επίσης ευχαρίστησε τις διοικήσεις των ΑΕΙ για την εξαιρετική συνεργασία που διασφάλισε την επιτυχή ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με 96% των μαθημάτων να υλοποιούνται εξ αποστάσεως, τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές, τη διεξαγωγή και με φυσική παρουσία των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων και της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.

Στις εργασίες της Συνόδου, την Πέμπτη 30 Ιουλίου, διεξήχθη ειδική συνεδρία με θέμα το Στρατηγικό Σχεδιασμό των Ιδρυμάτων στην οποία ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητής Περικλής Μήτκας ανέπτυξε διεξοδικά τα αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή της ετήσιας χρηματοδότησης των ΑΕΙ, τους άξονες στρατηγικού σχεδιασμού που αυτά πρέπει να επικαιροποιήσουν, την σύνταξη των προγραμματικών συμφωνιών με το Υπουργείο Παιδείας και την συνεργασία της Εθνικής Αρχής με τις ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ. και ακολούθησε αναλυτική σχετική συζήτηση.

Η Σύνοδος ενέκρινε και υιοθέτησε τις επιμέρους εισηγήσεις των συνεδριάσεων των Αντιπρυτάνεων που διεξήχθησαν 27-28 Ιουλίου και ευχαρίστησε όλες και όλους τους προσκεκλημένους σε αυτές που συνέβαλαν σε έναν διεξοδικό και εποικοδομητικό διάλογο.

Στις 27 Ιουλίου διεξήχθη η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Έρευνας  και Δια Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε., όπου συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα έρευνας και λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε. μεταξύ των οποίων το θέμα των κρατήσεων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), της Χρηματοδότησης-Δανειοδότησης των ΑΕΙ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, διαχειριστικά ζητήματα απόδοσης ποσοστού από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος από Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες, Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας και θέματα των ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των ΑΕΙ.

Στις 28 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 25η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων με προσκεκλημένους/ες ομιλητές/τριες την Δρ. Χριστίνα Μπέστα, Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Θ.Α.Α.Ε.), την κ. Ειρήνη Ντρούτσα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, Erasmus +, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και τους κ.  Αντώνη Καρατζά, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νοντα Σύμβουλο της Νομικής Βιβλιοθήκης του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του  Λόγου (ΟΣΔΕΛ) και κ. Φίλωνα Φίλωνος, υπεύθυνο του Τμήματος Αδειοδότησης του ΟΣΔΕΛ. Έγινε αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διενέργειας των εξετάσεων με τη χρήση ψηφιακών μέσων, των διαδικασιών πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων και των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων, και συζητήθηκαν  ζητήματα κινητικότητας και διαχείρισης των προγραμμάτων Erasmus+ στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης.

Στις 28 Ιουλίου, επίσης, διεξήχθη η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Συμμετείχαν με εισηγήσεις: ο Πρόεδρος του GUNET κ. Λ. Μεράκος, ο Πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. κ. Στέφανος Κόλλιας, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ε.Τ.Π.Α., Τ.Σ. & Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κα Νίκη Δανδόλου, ο Αν. Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Βασίλειος – Λέανδρος Γιαννακούρης, ο Προϊστάμενος Τμήματος Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Χρήστος Τρυφωνόπουλος, η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης, Προγραμματισμού και Δικτύων του Πανεπιστημίου Αιγαίου κα Αικατερίνη Φωτιάδου, η Αν. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κα Ελένη Κοντάρα, ο Αν. Προϊστάμενος Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου κος Γεώργιος Κολοκυθάς. Συζητήθηκαν διεξοδικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, η χρηματοδότηση και η στελέχωση, οι κτιριολογικές και ψηφιακές υποδομές και η φοιτητική μέριμνα των ΑΕΙ.

Τέλος, η Σύνοδος εξέλεξε το νέο Προεδρείο που θα αναλάβει από την 1.9.2020 και αποτελείται από τους: Σπύρο Κίντζιo, Πρύτανη Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Νίκο Παπαϊωάννου, Πρύτανη Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ζήση Μαμούρη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr