Λεφτά από ιδιώτες αναζητούν Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για να καλύψουν το έλλειμμα από την κρατική χρηματοδότηση!

Σε αναζήτηση χορηγιών από ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου να καλύψουν το έλλειμμα από την κρατική χρηματοδότηση, βρίσκονται πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εθνος», ήδη οι διοικήσεις των μεγαλύτερων Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας δρομολογούν τη δημιουργία επώνυμων εδρών, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από ιδιώτες θέσεις μελών ΔΕΠ, προωθείται η εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας ιδρυμάτων (με την ενοικίαση ή την πώληση κτιρίων), ενώ επεκτείνονται οι συνεργασίες με ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για παράδειγμα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πλήρης καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του ιδρύματος, προκειμένου να την εκμεταλλευτεί είτε μέσω ενοικίασης, είτε πώλησης κτιρίων.


Η χρηματοδότηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-ΤΕΙ την τελευταία εξαετία έχει μειωθεί σε κάποιες περιπτώσεις έως και 70%, το διδακτικό προσωπικό που συνταξιοδοτείται δεν αναπληρώνεται στον βαθμό που απαιτείται, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους διοικητικούς υπαλλήλους.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr