Ξεκινούν οι δια ζώσης ορκωμοσίες στα ΑΕΙ και Κολλέγια αλλά μόνο σε ανοικτούς χώρους

Ξεκινούν οι δια ζώσης ορκωμοσίες στα ΑΕΙ και Κολλέγια αλλά μόνο σε ανοικτούς χώρους

Τι προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που υπεγράφη σήμερα από τους Υπουργούς: Παιδείας Νίκη Κεραμέως, Υγείας Βασίλη Κικίλια και Υφυπουργού Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη. Αναλυτικά:

Α. Απαγορεύεται η διενέργεια ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.


Στα ΑΕΙ

Β. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης για την απονομή τίτλων σπουδών στο πλαίσιο προγραμμάτων πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι., σε ανοικτό χώρο, με συμμετοχή των φοιτητών, έως δύο (2) συγγενικών προσώπων και των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, τηρώντας την απόσταση του ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων και λαμβάνοντας με ευθύνη των οργάνων διοίκησης του οικείου Α.Ε.Ι. όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.».

Στα Κολλέγια

Γ. Όσον αφορά στα Κολλέγια της παρ. Θ.3 του ν. 4093/ 2012 (Α’ 222), από 1.6.2020 έως και τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020:

1. Την απαγόρευση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία με εξαίρεση:

α) τη διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

β) τη διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των σπουδαστών.

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης για την απονομή τίτλων σπουδών των Κολλεγίων σε ανοικτό χώρο, με συμμετοχή των σπουδαστών, έως δύο (2) συγγενικών προσώπων και των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, τηρώντας την απόσταση του ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων και λαμβάνοντας με ευθύνη των οργάνων διοίκησης του οικείου Κολλεγίου όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.»

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr