ΑΠΚΥ: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά και Αστυνομικές Σπουδές

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΠΚΥ): Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά και Αστυνομικές Σπουδές

Προπτυχιακές σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου, από τον δικό σου χώρο και στον δικό σου χρόνο!

Με δύο δημοφιλή Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Οικονομικά, ένα Πρόγραμμα που εξειδικεύεται στις Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό και ένα στοχευμένο Πρόγραμμα για τα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) σου προσφέρει:


  • τη δυνατότητα απόκτησης ενός αναγνωρισμένου και αξιόπιστου τίτλου σπουδών από τον δικό σου χώρο και στον δικό σου χρόνο, πολύτιμο εφόδιο για τη ζωή σου και για να οικοδομήσεις την καριέρα σου σε στέρεα βάση·
  • την ευκαιρία να συνεχίσεις -με την αποφοίτησή σου- τις σπουδές σου σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το Προπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και να αναπτύξουν επαγγελματικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες σε εύρος αντικειμένων και λειτουργιών της διοίκησης επιχειρήσεων/οργανισμών, όπως Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική, Ποσοτική Ανάλυση και Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Διοίκηση Παραγωγής κ.λπ. Η αναγνώρισή του στην αγορά εργασίας προσφέρει στους αποφοίτους εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Με τρεις ακαδημαϊκές κατευθύνσεις: 1) Οικονομικά της Ενέργειας με έμφαση στα Οικονομικά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου· 2) Οικονομικά των Επιχειρήσεων, και 3) Τραπεζική και Χρηματοοικονομική, το πρώτο εξ αποστάσεως Προπτυχιακό πρόγραμμα στα «Οικονομικά» στον ελληνόφωνο χώρο προσφέρει ισχυρά θεμέλια γνώσεων και δεξιοτήτων στην οικονομική θεωρία, την ποσοτική ανάλυση, τις οικονομικές συμπεριφορές και τα οικονομικά μοντέλα. Οι απόφοιτοί του έχουν, έτσι, πολλαπλές επαγγελματικές προοπτικές στο ευμετάβλητο και έντονα ανταγωνιστικό σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Προπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», ένα από τα δημοφιλέστερα προγράμματα του ΑΠΚΥ, προσφέρει μια εισαγωγή στο ιστορικό φαινόμενο που ονομάζεται Ελληνικός Πολιτισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στις μεταμορφώσεις και τις μεταπτώσεις του, τις αντιφάσεις και την περιπλοκότητά του. Διαρθρωμένο σε τρεις (3) κατευθύνσεις ειδίκευσης (Φιλολογία, Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη και Γενική), το Πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές του γνωστικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να εμβαθύνουν στα πολιτισμικά φαινόμενα εν γένει και στους αποφοίτους του προοπτικές απασχόλησης σε εύρος επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων όσα είναι συναφή με τον χώρο του πολιτισμού, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση.

Σε μια εποχή με μεγάλες ανάγκες για σύγχρονες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας του πολίτη, το ΑΠΚΥ προσφέρει «Αστυνομικές Σπουδές» σε προπτυχιακό επίπεδο αποκλειστικά στους αποφοίτους της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να προσφέρει νέες γνώσεις και δεξιότητες με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που συμπληρώνουν και επεκτείνουν κατά περίπτωση τις γνώσεις που ήδη αποκτήθηκαν στη διάρκεια της φοίτησής τους στην Ακαδημία.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με πολυετή εμπειρία, καινοτόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης και ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία, προσφέρει σε κάθε μία και κάθε έναν από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάσει από τον δικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης, και να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο, χρήσιμο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, πολύτιμο εφόδιο για την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εποχής, το ΑΠΚΥ έχει προσιτά δίδακτρα με διευκολύνσεις στην καταβολή τους, χορηγεί υποτροφίες, αλλά και διασφαλίζει μειώσεις διδάκτρων στη βάση κοινωνικών και άλλων κριτηρίων (π.χ. πολύτεκνοι, απόφοιτοι του ΑΠΚΥ που συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο, μέλη οικογενειών). Το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμματα και την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία του Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι διαθέσιμες στο www.ouc.ac.cy. Η υποβολή αιτήσεων για εισδοχή στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου ως τις 30 Ιουνίου 2020.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr