Συνεδρίασε το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ -Ορίστηκε εκπρόσωπος των φοιτητών

ΕΘΑΑΕ: 1η συνεδρίαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) -Ορίστηκε εκπρόσωπος των φοιτητών

Την Πέμπτη 14 Μαΐου πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η 1η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, του ενδεκαμελούς οργάνου της Αρχής που έχει ως κύρια αρμοδιότητα την αξιολόγηση των ΑΕΙ και των μονάδων τους και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Τα μέλη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη σύνθεση του οργάνου, την αντιπροσώπευση όλων των επιστημονικών περιοχών και την καίριας σημασίας συμμετοχή εκπροσώπου των φοιτητών για πρώτη φορά σε εθνικής εμβέλειας όργανο διασφάλισης ποιότητας.


Δήλωσαν, επίσης, ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ, τη συνέχιση της καθιέρωσης της έννοιας της πιστοποίησης που ξεκίνησε το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ και την περαιτέρω εδραίωση ποιοτικών κριτηρίων που θα διασφαλίζουν όλες τις συνιστώσες του σύγχρονου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, πάντοτε σε εναρμόνιση και με τις αρχές του ΕΧΑΕ και της ENQA.

Στη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε η εκλογή Αντιπροέδρου και καθορίστηκε η θητεία των μελών του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αντιπρόεδρος με τετραετή θητεία, εκλέχθηκε ομόφωνα ο Ομ. Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, μετά από εισήγηση του Προέδρου, Καθ. Περικλή Α. Μήτκα.

Η θητεία των μελών ΔΕΠ, μετά από κλήρωση έχει ως εξής: οι Καθηγήτριες κ.κ. Ζ. Λυγερού, Αρ. Στογιαννίδου, Αικ. Φουντεδάκη και ο Ομ. Καθηγητής Δ. Τσαμάκης θα έχουν πενταετή θητεία και οι Καθηγητές κ.κ. Σπ. Αναστασιάδης, Γ. Νυχάς και Ι. Χάλαρης τριετή θητεία.

Η θητεία του εκπροσώπου των επιμελητηρίων Καθ. κ. Δ. Χιόνη και του εκπροσώπου των φοιτητών κ. Α. Φίλη είναι ετήσια.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr